Szukaj słów:

Poprawny CSS!
Powiat Wałecki
DNI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO w Katowicach. "Warto odwiedzić Powiat Wałecki, gdyż słonko tam świeci, bawią się dzieci, a my na plaży i słonko nas praży - Pani Małgorzata z Katowic wygrała "weekendowy" pobyt dla dwóch osób w gospodarstwie agroturystycznym "Siedem ogrodów" w Łowiczu Wałeckim.

 Dziś jest 16 Kwiecień 2014 r. Imieniny obchodzi: Julia, Erwina, Benedykt

CIEKAWE FILMY O POWIECIE !!!

 | Miejsca postoju |  Dane teleadresowe   |  Komunikaty ENEI |  Ogłoszenia  |   |  Sport  |   news  |  Dyżur aptek  |   profilaktyka grypy   |   zaszczep siebie
i swoich bliskich
  |  

Badanie opinii przedsiębiorców i inwestorów

Korzystając z doświadczeń lat ubiegłych, oraz chcąc ułatwić złożenie dokumentów

zapraszamy

rolników składających wnioski o przyznanie płatności obszarowych, ONW, rolnośrodowiskowych

na dyżury pracowników ARiMR, które odbędą się w dniach:
17 kwietnia, 25 kwietnia, 8 maja i 15 maja,
w Starostwie Powiatowym, ul. Dąbrowskiego 17 (sala narad).
Godziny dyżurów: 9.30 - 14.30.


Podczas dyżurów będzie można złożyć wypełnione wnioski o przyznanie płatności na rok 2014, bez konieczności przyjazdu do BP Wałeckiego ARiMR w Mirosławcu.
Bogdan Wankiewicz
Starosta Wałecki
Wiktor Kwaśniewski
Kierownik BP Wałeckiego ARiMRPowiat WałeckiBezpieczeństwo energetyczne dla Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
Dnia 13 stycznia 2014 r. z udziałem władz państwowych, samorządowych, przedstawicieli ENEA Sp. z o. o. na Posterunku Energetycznym przy ul. Zacisze w Mirosławcu odbyło się uroczyste uruchomienie nowo powstałej linii napowietrznej 110 kV relacji Mirosławiec - Czaplinek.

Uczestnikami uroczystości byli m.in.: Stanisław Gawłowski Wiceminister Środowiska, Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Zamasz Prezes Zarządu ENEA S.A., Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca oraz Mieczysław Jezierski Dyrektor ENEA Rejon Dystrybucji Wałcz.
Nowa linia zwiększy bezpieczeństwo energetyczne powiatu wałeckiego, który był dotychczas zasilany jedną, wybudowaną w 1968 r. linią 110 KV. Taki układ powodował, że w przypadku awarii lub konieczności konserwacji sieci, właściwie wszyscy odbiory byli pozbawieni prądu. Nowa linia zamyka pierścień sieci przesyłowej 110 KV na trasie Piła - Złotów - Szczecinek - Złocieniec - Czaplinek - Mirosławiec - Wałcz - Piła, umożliwiając zasilanie powiatu z dwóch stron. Budowa linii Mirosławiec - Czaplinek trwała od 29 stycznia 2013 r.
Powiat Wałecki
Odbiory i próby techniczne odbyły się w listopadzie. Po ich zakończeniu linię włączono do systemu zasilania. Inwestycję realizowała wyłoniona w przetargu spółka Eltel Networks Olsztyn, której oferta opiewała na 19,8 mln zł. Enea Operator uzyskała na projekt unijne dofinansowanie w wysokości 5,8 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.
Projekt zrealizowany został w ramach Osi Priorytetowej 2 Rozwój Infrastruktury Transportowej i Energetycznej, Działanie 2.2 Lokalna Infrastruktura Energetyczna, Poddziałanie 2.2.1 Sieci Elektroenergetyczne (40% współfinansowania przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.Podpisanie umowy partnerskiej
Powiat Wałecki

W obecności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Andrzeja Przywody Dyrektora Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Szczecinie w dniu 16 grudnia 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta podpisali umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. "Najlepszy w zawodzie" (PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).

Założone w projekcie podjęcie działań systemowych ma za cel poszerzenie oferty edukacyjnej w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu, dostosowanie programu nauczania do potrzeb pracodawców oraz modernizację technologiczną szkoły, co zwiększy zdolność uczniów do przyszłego zatrudnienia. W projekcie wsparciem zostaną objęci uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu uczący się w klasach I - IV na kierunkach kształcenia związanych z mechatroniką i obróbką metali. Udział w projekcie pozwoli nabyć umiejętności dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy, zgodnie z inteligentną specjalizacją w sektorze przemysłu metalowo - maszynowego.

W ramach projektu sfinansowany zostanie m.in.:
 • zakup frezarki CNC,
 • zakup tokarki CNC,
 • zakup poradników dla młodzieży,
 • zakup oprogramowania symulacyjnego,
 • zakup przyrządów pomiarowych,
 • zakup tablic multimedialnych, rzutnika i oprogramowania graficznego,
 • doposażenie pracowni mechatroniki,
 • zakup książek, podręczników dla uczestników projektu,
Projekt przewiduje również m.in.:
 • zatrudnienie trenerów - nauczycieli dla poszczególnych zadań (zawodów),
 • opracowanie programów staży, opłaty za egzaminy,
 • wydanie książeczki i certyfikatu dla poszczególnych zawodów,
 • stypendia stażowe,
 • koszty dojazdu na kurs, na staż, obiady, wyżywienie,
 • wynagrodzenie koordynatora projektu jego asystenta oraz doradcy zawodowego.
Podniesienie oferty dydaktycznej pozwoli uczniom, biorącym udział w projekcie, nabyć umiejętności przystosowane do najnowszych technologii na rynku pracy (np. operator obrabiarek CNC), a co za tym idzie zwiększy się możliwość znalezienia zatrudnienia. Realizacja projektu ma na celu również zwiększyć popularność wyboru kształcenia zawodowego jako ścieżki edukacyjnej. Projekt zakłada podniesienie kwalifikacji uczniów szkoły zawodowej i technikum Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu poprzez zmodernizowanie obecnej bazy i oferty programowej tej szkoły, a co za tym idzie stworzenie lepszych możliwości na rozpoczęcie życia zawodowego dla uczniów, ugruntowanie i poszerzenie ich kwalifikacji zawodowych dzięki stażom odbywanym w firmach branży metalowej i metalurgicznej na terenie powiatu wałeckiego i regionie.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten będzie realizowany w terminie od 01.01.2014 r. do 30.09.2015 r. w partnerstwie, którego Liderem będzie Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
Koszt całkowity projektu wyniesie ok. 1345645,00 zł, w tym 15% wkład własny niepieniężny, który obejmował będzie m.in. zabezpieczenie lokalowe, materiały dydaktyczne, materiały spawalnicze, materiały do toczenia i frezowania itp.Wizyta przedstawicieli z Gminy Pinow (Niemcy)

Powiat Wałecki
W dniu 11 grudnia 2013 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz reprezentował władze samorządowe powiatu podczas oficjalnej wizyty delegacji przedstawicieli samorządów z Gminy Pinow (Niemcy), która odbyła się w Urzędzie Gminy Wałcz.

W spotkaniu uczestniczyli: Detlef Krause Dyrektor Urzędu Oder-Welse i Przewodniczący "Transgranicznego Planu Działania" w Pinow, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz, Krystyna Światowa Sekretarz Gminy Wałcz, Jan Kurowski Przewodniczący Rady Gminy Wałcz, Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, Katarzyna Gerwatowska - koordynator Projektów w Urzędzie Oder-Welse i Martin Crull - Manager "Planu Działania" - biuro rozwoju regionalnego w Pinow.
Podczas spotkania rozmawiano na temat partnerskiej współpracy w kontekście polsko - niemieckiego programu INTERREG VA 2014-2020 (Europejska Współpraca Terytorialna, współpraca transgraniczna krajów związkowych Meklemburgia -Pomorze Przednie, Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej - Województwo Zachodniopomorskie). Rozmawiano na temat ewentualnych możliwości wykorzystania środków z w/w programu na opracowanie koncepcji budowy wspólnych szlaków turystycznych oraz wymiany doświadczeń w szkolnictwie, szczególnie zawodowym oraz wymiany młodzieży, która mogłaby wyjeżdżać na praktyki i poznawać nowe technologie. Wstępnie ustalono, że wszelkie podejmowane w tym zakresie kroki koordynować będą ze strony polskiej Roman Wiśniewski, a ze strony niemieckiej Katarzyna Gerwatowska.NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Cezary Szeliga Radny Sejmiku, który reprezentował Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego krótkie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki.
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Tradycyjnie dla uczczenia Święta Niepodległości Starostwo Powiatowe w Wałczu przy wsparciu wałeckich firm zorganizowało koncert w Wałeckim Centrum Kultury, który wyreżyserował Tomasz Gęsikowski.
W koncercie przy akompaniamencie fortepianu i akordeonu można było usłyszeć pieśni patriotyczne oraz znane przeboje z lat dwudziestych. Wspaniały występ zaprezentowała wałecka młodzież, którą przygotowali Państwo Marek i Jolanta Giłka. Przy wykonaniu większości utworów akompaniowali wałeccy artyści Marek Giłka i Jerzy Bochenek. Sala widowiskowa i balkon były pełne, a występy artystów przyjęto bardzo ciepło i wielkimi brawami.
Starostwo Powiatowe w Wałczu składa wielkie podziękowanie za pomoc przy organizacji koncertu dla firm: Fabryka Grzejników VNH Sp. z o.o. w Wałczu, Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. w Wałczu, Victoria Cymes Sp. z o.o. w Wałczu, ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon w Wałczu oraz Komis Art. Przemysłowych Kom-Tad Tadeusz Ćmiel w Wałczu.74 rocznica agresji ZSRR na Polskę
oraz 85 Rocznica Powstania Związku Sybiraków

Powiat Wałecki

Dnia 17 września 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji 74 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz 85 rocznicy powstania Związku Sybiraków, które zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe Wałczu.

W uroczystościach udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Andrzej Jakubowski Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcza.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. We Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół, a oprawę muzyczną uświetniła orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienia wygłosili Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wałczu.
Wicestarosta w swoim wystąpieniu mówił, że musimy pamiętać i ciągle przypominać o ataku Armii Czerwonej na Polskę, który był haniebnym "ciosem w plecy". Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Kresów Wschodnich rozpoczęły się represje wobec Polaków zamieszkałych na tych terenach. W latach 1940-1941 dokonano masowych wywózek na Sybir. Łącznie wywieziono wówczas 1 mln 350 tys. obywateli polskich. 17 września to także Święto Sybiraków, którzy chcą przez nie upamiętnić tragiczny los wielu naszych obywateli.
Prezentację słowno - muzyczną zaprezentowali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka.
Ku czci wszystkich, którzy podczas II Wojny Światowej stracili swoje życie za Ojczyznę odmówiono Apel Poległych, wojsko oddało salwę honorową oraz wszyscy zebrani złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło, że jako organizator wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego w dniu 28 czerwca 2013 r., mogę wyrazić wdzięczność mieszkańcom naszego miasta za tak liczne przybycie i serdeczne przyjęcie Głowy Państwa na Ziemi Wałeckiej.
Drodzy mieszkańcy, po raz kolejny ukazaliście Polsce Wałcz jako miejsce pełne ludzkiego ciepła i gościnności, za co serdecznie dziękuję.


Starosta Wałecki
Bogdan WankiewiczWizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Wałczu

W dniu 28 czerwca 2013 r. (piątek) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedził Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki


Wizytę prezydent RP rozpoczął od spotkania z mieszkańcami Wałcza na Placu Wolności, gdzie zrobiono pamiątkowe wspólne zdjęcie. Następnie w Zespole Szkół nr 1 przy ulicy Kilińszczaków, odbyło się spotkanie z mieszkańcami powiatu i samorządowcami.
Podczas spotkania w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu Prezydenta RP i zaproszonych gości przywitał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który zaprezentował atuty Powiatu Wałeckiego oraz dokonania inwestycyjne samorządu powiatowego.
Bronisław Komorowski powiedział podczas spotkania, że w każdym miejscu w Polsce, także w powiecie wałeckim, widać jak głębokie zmiany się dokonały, "wbrew różnego rodzaju pesymistycznym ocenom".
Prezydent Komorowski stwierdził, że mamy prawo patrzeć optymistycznie w przyszłość widząc dokonania i przemiany, jakie dokonały się od czasu wejścia Polski do UE.
Prezydent przekonywał, że mamy prawo patrzeć optymistycznie w przyszłość, bo pozwalają nam na to doświadczenie ostatnich 20 lat i oraz możliwości związane z nowym wieloletnim budżetem UE.
Prezydent podkreślał, że wiele z dokonań możliwych było dzięki przynależności Polski do UE - wiele inwestycji byłoby niemożliwych, gdyby nie wsparcie funduszami unijnymi.
Bronisław Komorowski życzył mieszkańcom Wałcza zdolności do określenia, co jest strategicznie ważne, co jest warte tego, by skoncentrować wysiłek i skoncentrować także pieniądze unijne. Dodał, że nowa unijny budżet też nie załatwi wszystkich naszych polskich problemów, ale ona może stwarzać podstawy do dalszego trwałego rozwoju.
Na zakończenie spotkania Bronisław Komorowski wpisał się do pamiątkowej księgi oraz otrzymał od Starosty Wałeckiego obraz namalowany przez wałecką malarkę.Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


W dniach 11-13 czerwca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w IV Ogólnopolskim Kongresie Regionów, który odbył się w Świdnicy. Kongres objęty był Patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Partnerem merytorycznym IV Kongresu Regionów byli: Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres Regionów tradycyjnie stał się miejscem spotkania przedstawicieli świata biznesu, przedsiębiorców i inwestorów z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. W trakcie Kongresu odbyło się 5 sesji plenarnych, 56 paneli dyskusyjnych oraz 7 paneli bez krawata. Wręczone zostały nagrody w 7 rankingach samorządowych, w których nagrodzono w sumie 157 prezydentów, burmistrzów, starostów oraz wójtów.
Podczas Kongresu odbyło się również uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych powiatów w Rankingu Powiatów i Gmin w 2012 roku zorganizowanym przez Związek Powiatów Polskich, którego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych."Nie ma jak Polska"
Powiat Wałecki

Anna Karna, która promowała w programie "Nie ma jak Polska" powiat wałecki zwyciężyła z Maciejem Orłosiem w internetowym głosowaniu po emisji programu w dniu 14 kwietnia 2013 r. uzyskując 71% głosów widzów.

Zadaniem Anny Karnej było odnalezienie niezwykłych i zaskakujących dla widzów miejsc w Powiecie Wałeckim, Barlinku i Bornym Sulinowie, zaś Macieja Orłosia w Stargardzie Szczecińskim, Czaplinku i Starym Drawsku.
W programie prowadzący spierali się, kto z nich wybrał bardziej ekscytujące miejsca, ciekawiej je zaprezentował, a tym samym - skuteczniej zachęcił widzów do podróży do prezentowanego regionu. W powiecie wałeckim Anna zaprezentowała widzom zamek Wedlów w Tucznie, magnetyczną górkę k. Wałcza, stado wolno żyjących żubrów w gminie Mirosławiec, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu, most wiszący nad jeziorem Raduń, umocnienia Wału Pomorskiego oraz miasto Wałcz.

Program "Nie ma jak Polska" wyemitowany w dniu 14 kwietnia br. w TVP1

Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki zajął wysokie piąte miejsce w Rankingu Powiatów Polskich o wielkości do 60 tys. mieszkańców za rok 2012. Jest to najwyższe miejsce, jakie zajął powiat wałecki w rankingu, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich.

Celem Rankingu Powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.Autobus dla Zespołu Szkół nr 1
Powiat Wałecki


Powiat Wałecki zakupił nowy autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.

Środki na zakup pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - z "Programu wyrównywania różnic między regionami w obszarze D" oraz z budżetu Powiatu Wałeckiego. Autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 516 CDI może przewozić 19 osób + kierowca, w tym jedno przystosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Pojazd będzię służył uczniom ZS nr 1 i już 26 stycznia br. pojadą nim na olimpiadę biologiczną do Szczecina.Przychodnia Rejonowa po remoncie

Powiat Wałecki
W dniu 5 grudnia 2012 r. oddano do użytku odnowiony budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Kościuszkowców w Wałczu. Termomodernizacja budynku przychodni jest ostatnią inwestycją powiatu wałeckiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej pn. "Zarządzanie energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego".Nowy parking przy Starostwie Powiatowym
Powiat Wałecki

Od 3 grudnia 2012 r. można już parkować na nowym parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu. Nowy parking dla interesantów i pracowników urzędu, posiada 44 miejsca parkingowe, jest ogrodzony i oświetlony. Wyremontowano także garaże przy starostwie. Inwestycja, która kosztowała powiat 472 485,28 zł rozpoczęła się w sierpniu 2011 r., a zakończona została w listopadzie br.


Otwarcie drogi powiatowej

W dniu 25 października 2012 r. odbyło uroczyste otwarcie drogi powiatowej ul. Parkowa i Orla w Mirosławcu po gruntownej przebudowie.
Powiat Wałecki

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Mićko Wicewojewoda Zachodniopomorski i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
W uroczystości uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Pawlik burmistrz Mirosławca, p.o. burmistrza miasta Wałcz Tomasz Rzemykowski, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Krzysztof Hara burmistrz Tuczna, radni rady powiatu, gminy i miasta Mirosławiec, przedstawiciele policji, wojska, oświaty i duchowieństwa. Przebudowa drogi powiatowej w Mirosławcu rozpoczęła się w dniu 16 maja 2012 roku, kiedy to została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec (ul. Parkowa i Orla) wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowano także chodnik na ul. Parkowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz placu przy w Parku Miejskim. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Wałecki, a firmą "POL-DRÓG PIŁA" - Wykonawcą robót. Inwestycja była realizowana przez Powiat Wałecki oraz Gminę i Miasto Mirosławiec.


Mistrzowie AGROLIGI z Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


W Pałacu Prezydenckim w Warszawie 19 czerwca br. odbyła się finałowa gala konkursu AGROLIGA 2011. Agnieszka i Mirosław Ignaszakowie z Lubieszy (gm. Tuczno) zostali krajowymi laureatami Agroligi 2011.

Rolnicy z Lubieszy 19 czerwca w Warszawie spotkali się m.in. z prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierzem Plocke. Podczas uroczystości w ogrodach Pałacu Prezydenckiego laureatom konkursu AgroLiga 2011 na szczeblu centralnym zostały wręczone listy gratulacyjne, puchary i dyplomy. Puchary i listy gratulacyjne wręczał m.in. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasz Kołodziej, który wraz z ministrem rolnictwa Markiem Sawickim, był w tym roku honorowym patronem konkursu. Konkurs Agroliga organizowany od 19 lat, wyłania i promuje najlepszych polskich rolników oraz najlepsze firmy z branży rolno-spożywczej. Na szczeblu wojewódzkim organizowany przez Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajowym - przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP S.A. we współpracy ze Stowarzyszeniem Agro Biznes Klub.
Celem konkursu jest wyłonienie i nobilitacja Mistrzów Krajowych AgroLigi w kategoriach Rolnicy i Firmy, promocja indywidualnych rolników oraz firm potrafiących produkować na konkurencyjnym rynku wyroby bardzo dobre, wkładających w pracę całe swoje serce, umiejętnie korzystających ze świadczeń unijnych.
Pan Mirosław Ignaszak prowadzi z żoną swoje gospodarstwo od ośmiu lat. Rolnikiem jest z pasji i wykształcenia (magister rolnictwa). Gospodarstwo o pow. 13 hektarów przejął po rodzicach, które przez kilka lat powiększyło się do 70 ha. Na areale tym uprawia ziemniaki, rzepak, pszenicę i jęczmień. To, co wyróżnia gospodarstwo, to pełne nawadnianie upraw, co przekłada się na dobre zbiory.
Rolnicy z powiatu wałeckiego do udziału w konkursie przekonali się po namowie pracowników wałeckiego ZDR-u.Konwent Starostów Powiatów Północnej Wielkopolski
Powiat Wałecki


Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2012 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbył się Konwent Starostów Powiatów Północnej Wielkopolski.

Gospodarzem Konwentu był Powiat Wałecki a uczestniczyli w nim starostowie powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, chodzieskiego, złotowskiego, pilskiego, wągrowieckiego i wałeckiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Powiatów Nadnoteckich.
Na konwencie omawiano sytuacje w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim w związku z zapisem ustawy Prawo wodne mówiącym o przejęciu przez powiaty w nadzór śródlądowych wód powierzchniowych stojących.
Według Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie z końcem 2011 roku upłynął 10-letni termin, w którym ANR wykonywała uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do jezior wliczonych do wód, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2011 r. Prawo wodne. Starostowie powiatów byli zgodni, że przed przejęciem w nadzór akwenów wodnych stojących należy określić ich ilość w poszczególnych powiatach i zweryfikować czy na wszystkich tych zbiornikach wyznaczona jest linia brzegowa oraz drogi dojazdowe. Dopiero po uporządkowaniu tych spraw będzie możliwe podjęcie kroków przejęcia wód stojących od Agencji Nieruchomości Rolnej.Wiceminister Sportu w Starostwie
Powiat Wałecki


W dniu 15 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki gościł w Starostwie Powiatowym Grzegorza Karpińskiego Wiceministra Sportu i Turystyki.

Starosta spotkał się z Wiceministrem w obecności Piotra Marszałka Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, Zdzisława Tuderka Burmistrza Wałcza, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcza i Janusza Bartczaka Z-cy Wójta.
W trakcie spotkania omawiano kwestie dotyczące realizacji zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz przyszłość Centralnego Ośrodka Sportu na Bukowinie w Wałczu. Rozmawiano także o inwestycjach sportowych na terenie powiatu wałeckiego.Wyjazd studyjny do Brukseli
Powiat Wałecki


W dniach 11-12 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w wyjeździe studyjnym samorządowców do Brukseli.

Starosta Wałecki wziął udział w wielu prelekcjach i spotkaniach w siedzibie Komisji Europejskiej. Samorządowcy spotkali się z prelegentem z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji - na temat roli funkcjonowania instytucji europejskich, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Starosta spotkał się również z Andrzejem Babuchowskim - Radcą Ministrem, koordynatorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej.
Podczas Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich samorządowcy wizytowali w instytucjach UE: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Komitecie Społeczno - Ekonomicznym i Komitecie Regionów oraz Parku Leopolda, Placu Jean Rey oraz na Rondzie Schumana.Minister Sportu i Turystki w Wałczu
Powiat Wałecki


Na zaproszenie Pawła Suskiego Posła na Sejm RP w dniu 4 kwietnia 2012 r. przebywała z wizytą w Wałczu Joanna Mucha Minister Sportu i Turystyki. Pani Minister w towarzystwie posła i Piotra Marszałka Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie wizytowała w COS OPO Bukowina w Wałczu.

Po tej wizycie Pani Minister spotkała się z Bogdanem Wankiewiczem Starostą Wałeckim i Jerzym Goszczyńskim Wicestarostą. Przedstawiciele władz powiatu pokazali Pani Minister Szkołę Mistrzostwa Sportowego znajdującą się w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu. Starosta przedstawił plany dotyczące rozwoju szkoły, w tym budowy nowej sali gimnastycznej. Pani Joanna Mucha obejrzała budynek szkoły oraz internat wraz zapleczem treningowym SMS w Wałczu.
Podczas wizytacji w Zespole Szkół nr 1 Pani Minister towarzyszyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Piotr Marszałek Dyrektor COS w Warszawie, Waldemar Rogulski Dyrektor Szkoły oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego Wałczu.


Powiat Wałecki
Paweł Suski posłem na Sejm RP

Paweł Suski uzyskał mandat posła na Sejm VII kadencji z okręgu wyborczego nr 40. Wałecki parlamentarzysta uzyskał w sumie 7741 głosów i będzie już drugą kadencję sprawował mandat posła na Sejm.

Wyborcy docenili pracę i zaangażowanie naszego parlamentarzysty, który w Powiecie Wałeckim uzyskał bardzo duże poparcie tj. 6526 głosów.
Pozostałymi posłami, wybranymi w wyborach parlamentarnych 9 października br. w naszym okręgu, zostali: Stanisław Gawłowski, Marek Hok, Wiesław Suchowiejko, Stanisław Wziątek, Andrzej Lewandowski, Czesław Hoc i Stefan Strzałkowski. Mandat senatora RP w 99 okręgu wyborczym uzyskała Grażyna Anna Sztark.

Święto Wojsk Lądowych
Powiat Wałecki


Dnia 12 września 2011 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wzięli udział w obchodach Święta Wojsk Lądowych, które rozpoczęły się w poniedziałek na poligonie w Drawsku Pomorskim. W obchodach udział wzięli m.in. Prezydent RP Bronisław Komorowski i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.

Święto Wojsk Lądowych jest obchodzone w rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. 12 września 1683 r. dowodzona przez króla Jana III Sobieskiego polska i niemiecka jazda w sile ok. 20 tys. żołnierzy śmiałą szarżą zniszczyła obóz wojsk tureckich i odblokowała obleganą przez nie od połowy lipca 1683 stolicę Austrii. Turcy stracili w bitwie ok. 15 tys. żołnierzy, sprzymierzeni, czyli tzw. Liga Święta 3,5 tys. ludzi. Dowodzący armią turecką wezyr Kara Mustafa uciekł z pola bitwy. Tradycja Święta Wojsk Lądowych sięga okresu II Rzeczypospolitej, w której obchodziły je samodzielnie poszczególne jednostki. Po II wojnie światowej w 1948 r. ustanowiono centralne obchody, które miały się odbywać w pierwszą niedzielę po 15 kwietnia. Uroczystości wówczas jednak nie przeprowadzono ani razu. W 1949 r. wyznaczony na święto dzień był niedzielą, a w 1950 r. rozformowano Dowództwo Wojsk Lądowych. Do idei obchodów Święta Wojsk Lądowych powrócono dopiero w połowie lat 90. XX wieku.Spotkanie Starosty Wałeckiego z Prezydentem RP
Powiat WałeckiZ okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 25 maja 2011 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i wielu samorządowców z całej Polski uczestniczyli w spotkaniu z Bronisławem Komorowskim Prezydentem RP, które odbyło na Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.Lodowisko przy ZS Nr 3 otwarte !

Powiat Wałecki
Dnia 1 lutego 2010 r. władze samorządowe Powiatu Wałeckiego dokonały uroczystego otwarcia pierwszego w powiecie lodowiska, które powstało przy Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu.

Przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz, Halina Rakowska Burmistrz Człopy i Piotr Filipiak dyrektor Zespołu Szkół Nr 3.

Powiat Wałecki
W uroczystości otwarcia lodowiska uczestniczyli: Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu radni Rady Powiatu, przedstawiciele policji, straży pożarnej, oświaty i jednostek powiatowych. Poświęcenia nowo otwartego obiektu dokonał ks. dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu.


Wyróżnienie dla Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
W dniu 16 stycznia 2010 roku Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Kongresie Ogólnym Polskiego Związku Kajakowego, który odbył się w Warszawie.

Kongres był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla wszystkich zasłużonych dla rozwoju Polskiego Kajakarstwa. Wśród wyróżnionych był Starosta Wałecki, który otrzymał medal za Zasługi dla Rozwoju Polskiego Kajakarstwa. Podczas zebrania wyróżnienia takie odebrali również m.in.: Irena Szewińska Wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Członek MKOL oraz Piotr Nurowski Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Otwarcie stacji dializ w Wałczu

Powiat Wałecki
17 grudnia 2009 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w uroczystym otarciu Stacji Dializ, która znajduje się budynkach byłego Szpitala Powiatowego.

W uroczystości uczestniczył Janusz Napiórkowski Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu oraz kierownictwo Stacji Dializ w Wałczu.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, który w krótkim przemówieniu wyraził nadzieję, że nowo otwarta Stacja Dializ spełni swoje zadanie i dobrze się przysłuży dla mieszkańców Powiatu Wałeckiego oraz wszystkich, którzy wymagają tej formy opieki zdrowotnej.Ważne projekty dla Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
15 grudnia w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu podpisane zostały dwie umowy i jedna pre-umowa na projekty dotyczące Powiatu Wałeckiego dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Uroczystego podpisania umów dokonali: Władysław Husejko Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu i Mieczysław Jezierski Dyrektor ENEA RD Wałcz.


Szczególnie ważny dla powiatu jest projekt i podpisana pre-umowa dotycząca "Budowy linii napowietrznej 110 kV pomiędzy Mirosławcem i Czaplinkiem", czyli drugostronne zasilanie powiatu w energię elektryczną.

Budowa linii drugostronnego zasilania jest największą inwestycją energetyczną w powiecie wałeckim. Koszt inwestycji wyniesie ponad 24 miliony złotych, z czego dofinansowanie ze środków RPO WZ wyniesie blisko 8 milionów złotych.
Otwarcie drogi Wałcz - Przybkowo


Powiat Wałecki
W dniu 8 grudnia 2009 r. uroczyście oddano do użytku drogę powiatową Nr 2330Z Wałcz - Przybkowo, która została gruntownie wyremontowana. Przecięcia wstęgi dokonali: Marcin Zydorowicz Wojewoda Zachodniopomorski, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz i Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcza.

W uroczystości udział wzięli Piotr Pawlik Przewodniczący Rady Powiatu, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, radni Rady Powiatu oraz zaproszeni goście.Powiat Wałecki podpisał umowę na termomodernizację

Powiat Wałecki
W dniu 23 października 2009 roku Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki oraz Paweł Gwozdecki działając w ramach udzielonego przez Skarbnika Powiatu pełnomocnictwa podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu wałeckiego".

Ze strony NFOŚiGW umowę podpisali: Jan Rączka Prezes Zarządu oraz Barbara Wiśniewska Główny Księgowy.

Zadanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmuje łącznie 26 obiektów zlokalizowanych na terenie gmin: miejskiej Wałcz, wiejskiej Wałcz, Człopy i Mirosławca. Planowany całkowity koszt projektu wynosi 27 019 738,74 zł, z czego do kwoty 12 842 255,09 zł stanowić będą środki dotacji rozwojowej uzyskanej w ramach dofinansowania ze środków Unijnych.

Powiat Wałecki jako Lider Projektu równocześnie z prowadzeniem inwestycji na zarządzanych obiektach przyjął zadania koordynacji całego projektu, który zgodnie z ustalonym harmonogramem powinien zostać zrealizowany do 31 grudnia 2011 roku.

statystyka

Powiat Wałecki


NEWS - OGŁOSZENIA - INFORMACJE
KONKURS: PODAJ ŁAPĘ PODAJ DŁOŃ      (regulamin)     do 15 kwietnia 2014 r.
Szkolenia
JEREMIE - Pożyczki dla przedsiębiorców z powiatu wałeckiego
JEREMIE - poręczenia dla zachodniopomorskiego biznesu
Apel Starosty Wałeckiego
Linki do stron

Powiat

Wałcz

Media, informacje z powiatu
"Pojezierze Wałeckie"   |    Wałecki Portal Informacyjny   |    "Głos Koszalinski"   |    "Głos Szczecinski"   |    "Głos Pomorza"   |    "Kurier Szczecinski"   |    Strona czasopisma "Ridna Mowa"   |    TV ASTA   |    "Gazeta.pl - Szczecin"   |    Radio - Wałcz   |    www.walczanin.pl   |   


Komunikacja
Rozkład jazdy PKP   |    Rozkład jazdy PKS   |        WTP   |    Leszko Trans   |    Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu   |    PKS Wałcz   |    PKP Piła   |   


Zachodniopomorskie

Samorząd terytorialny
Miasto i Gmina Człopa   |    Miasto i Gmina Mirosławiec   |    Miasto i Gmina Tuczno   |    Miasto Wałcz   |    Gmina Wałcz   |    Biuletyn Informacji Publicznej   |    Przejrzysta Polska   |    Serwis PAP Samorząd   |    Przegląd Komunalny   |    Multimedialna Polska   |    Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczości   |    Gmina.pl   |    Gminy.pl   |    Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Renowator   |    Katalog stron   |    ePUAP - portal   |    ePUAP - projekt   |