POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
w WAŁCZU •  Kontakt
 •  Ważne informacje
 •  Regionalny System Ostrzegania
 •  Ostrzeżenia meteorologiczne
 •  Bezpieczna eksploatacja urządzeń grzewczych i kominowych
 •  Bezpieczna zima - poradnik dla kierowcy
 •  Nie dopuść do powstania pożaru
 •  Ewakuacja
 •  Intensywne zjawiska burzowe
 •  Katastrofy budowlane
 •  Niskie temperatury i śnieżyce
 •  Silny wiatr
 •  Upały
 •  Wypadki drogowe
 •  Sygnały - alarmowe i postępowanie po usłyszeniu sygnału
 •  Terroryzm - co robić w sytuacji zagrożenia
 •  Bezpieczna kąpiel
 •  Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 •  Niewypały i niewybuchy
 •  Dopalacze
 •  Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
 •  Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

 • POWIAT WALECKI
  STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r.,
  na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

  Dokument ten zastępuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego
  Rzeczypospolitej Polskiej wydaną w 2007 r.
  - pobierz