POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Spotkanie z Prezydentem RP

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego w dniu 28 maja 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i wielu samorządowców z całej Polski uczestniczyli w dorocznym spotkaniu z Bronisławem Komorowskim Prezydentem RP, które odbyło na Ogrodach Pałacu Prezydenckiego w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Otwarcie zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków w Mirosławcu

W obecności Olgierda Geblewicza Marszałka Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcz i Janusza Bartczaka Zastępcy Wójta, Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca i Zastępcy - Dariusza Bartosika, przedstawicieli WFOŚ i GW i wielu zaproszonych gości w dniu 25 maja 2012 r. została otwarta zmodernizowana Oczyszczalnia Ścieków w Mirosławcu.
Powiat Wałecki

Inwestycja kosztowała gminę prawie 8,5 mln złotych. Obecnie złożono wniosek o dofinansowanie zadania z PROW. Dofinansowanie ma wynieść 4 mln złotych. Pozostała część finansowania, to pożyczka z WFOŚ i kredyt WBK. Po dofinansowaniu do spłaty pozostanie ponad 4 mln złotych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Remonty dróg powiatowych
Powiat Wałecki


25 maja uroczyście został przekazany plac budowy drogi powiatowej. Firma Pol-Dróg przejęła do remontu ulice Parkową i Orlą w Mirosławcu. W obecności Marszałka Zachodniopomorskiego - Olgierda Geblewicza, Starosty Wałeckiego - Bogdana Wankiewicza, Wójta Gminy Wałcz - Piotra Świderskiego i Zastępcy - Janusza Bartczaka, Burmistrza Mirosławca - Piotra Pawlika i Zastępcy - Dariusza Bartosika, Przewodniczącego Rady Miejskiej - Piotra Czecha i Radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu, dokonano podpisania umowy przekazania placu budowy.
Powiat Wałecki


Koszt remontu wyniesie 1,3 mln złotych a termin zakończenia prac to 15 października 2012 roku. W ramach remontu ulic zostanie wykonane odwodnienie, wymiana nawierzchni, chodników, budowa chodnika i oświetlenia ulicy Orlej od torów kolejowych w kierunku Orla jak również pomiędzy budynkiem Ośrodka Kultury a pomnikiem czołgu, z kostki granitowej. Zostanie również wykonany "plac apelowy", który poprawi jakość przeprowadzanych w tym miejscu uroczystości gminnych i państwowych.

     
Konwent Starostów Powiatów Północnej Wielkopolski
Powiat Wałecki


Z udziałem dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w dniu 25 maja 2012 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbył się Konwent Starostów Powiatów Północnej Wielkopolski.

Gospodarzem Konwentu był Powiat Wałecki a uczestniczyli w nim starostowie powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, chodzieskiego, złotowskiego, pilskiego, wągrowieckiego i wałeckiego oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Powiatów Nadnoteckich.
Na konwencie omawiano sytuacje w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim w związku z zapisem ustawy Prawo wodne mówiącym o przejęciu przez powiaty w nadzór śródlądowych wód powierzchniowych stojących.
Według Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie z końcem 2011 roku upłynął 10-letni termin, w którym ANR wykonywała uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do jezior wliczonych do wód, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2011 r. Prawo wodne. Starostowie powiatów byli zgodni, że przed przejęciem w nadzór akwenów wodnych stojących należy określić ich ilość w poszczególnych powiatach i zweryfikować czy na wszystkich tych zbiornikach wyznaczona jest linia brzegowa oraz drogi dojazdowe. Dopiero po uporządkowaniu tych spraw będzie możliwe podjęcie kroków przejęcia wód stojących od Agencji Nieruchomości Rolnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Rajd o Puchar Starosty Wałeckiego

W sobotę 19 maja 2012 r. na terenie Wałcza odbył się 1 Rajd Ziemi Wałeckiej o Puchar Starosty Wałeckiego. Władze powiatowe reprezentował Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu.

W rywalizacji udział wzięło 31 załóg, które miały do pokonania ponad 186 km trasy z 11 odcinkami specjalnymi. Start pierwszego pojazdu odbył się na Placu Wolności w Wałczu. Zawodnicy musieli przejechać Szwecję, Golce, Iłowiec, Broczyno i powrót do Wałcza, gdzie przygotowano 5 odcinków specjalnych. Rajd ukończyło 27 załóg.
Zwycięzcami 1 edycji Rajdu została para reprezentująca Automobilklub Koszaliński - Andrzej Łukaszczyk/Waldemar Karwas, jadąca samochodem Subaru Impreza. Drugie miejsce zajęli automobiliści z Gorzowa Jacek Tarazewicz/ Marek Tarazewicz jadący także Subaru Imprezą. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Automobilklubu Orskiego Błażej Czekan/Maciej Masłowiec jadący Renault Clio.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
Powiat Wałecki

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Tadeusza Wenio Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 19 maja 2012 r. w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu odbyła się X Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

Uroczystego otwarcia zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie imprezy dokonał Paweł Suski Poseł na Sejm RP.
Wśród gości był m.in. Tadeusz Teterus Wicestarosta Czarnkowsko - Trzcianecki oraz radni Rady Powiatu. W Spartakiadzie udział wzięło ponad 120 osób, lecz nie wyniki w poszczególnych konkurencjach były sprawą najistotniejszą - liczył się sam start i dobra zabawa. W 14 konkurencjach startowali zawodnicy z wałeckich i pozawałeckich stowarzyszeń w dwóch kategoriach wiekowych. Konkurencje te to: rzut do kosza i do celu, bieg z przeszkodami i ze skakanką oraz w workach i skok w dal. Uczestnicy rywalizowali także na ergometrach, w toczeniu piłki oraz biegach.
Bożena Terefenko dyrektor PCPR stwierdziła, że organizowana spartakiada ma pomóc osobom niepełnosprawnym w ich życiu, aby osoby te pokonywały własne słabości i integrowały się. Z roku na rok liczba uczestników zwiększa się, a przyjeżdża coraz więcej osób ze stowarzyszeń spoza powiatu.
Wśród drużyn młodzieżowych najlepsze okazały się dzieci z wałeckiego Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech. Najlepszą ekipą wśród dorosłych okazała się drużyna Środowiskowego Dom Samopomocy z Wałcza, drugie miejsce zajęli zawodnicy z Polskiego Związku Głuchych, a trzecie z trzcianeckich Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Kolejne lokaty wywalczyły WTZ Wałcz, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Wałcz, WTZ Wieleń, Polski Związek Niewidomych Wałcz, WTZ Gębice, Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" oraz Dom Pomocy Społecznej Trzcianka. Najlepsi otrzymali medale, a wszystkie zespoły puchary, ufundowane przez organizatorów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Zawody jeździeckie w Kołatniku

Dnia 19 maja 2012 r. Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentował władze powiatowe podczas Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody, które odbyły się na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kołacz.


     
Zawody sportowo - pożarnicze w Szwecji
Powiat Wałecki

Dnia 19 maja 2012 r. Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu reprezentował władze podczas Gminnych Zawodów Sportowo Pożarniczych, które odbyły się na boisku sportowym w Szwecji gm. Wałcz.

Zawody odbyły się wg dwóch regulaminów:
 • regulaminu międzynarodowego CTIF dla Młodzieżowych Grup Pożarniczych w dwóch kategorii dziewcząt i chłopców;
 • regulaminu polskiego (Zarządu Głównego ZOSP RP i KG PSP) w dwóch kategoriach: drużyn kobiecych i drużyn męskich.
W klasyfikacji generalnej zwyciężyła Jednostka OSP Dębołęka, a kolejne miejsca zajęły Golce, Rudki, Szwecja i Witankowo. Wśród mężczyzn najlepsi okazali się strażacy ze Szwecji, a kolejno Dębołęka, Rudki, Golce i Witankowo. Wśród kobiet I miejsce zajęły kolejno: Szwecja, Dębołęka i Golce. W kategorii Młodzieżowych Grup Pożarniczych na I miejscu znalazły się drużyny Szwecji i Golc, na drugim Rudki, a na trzecim wspólnie Dębołęka i Witankowo.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
II Festiwal Natury

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu 19 maja na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej "Morzycówka" w Wałczu odbył się II Festiwal Natury, którego hasłem przewodnim była Energia Odnawialna.

Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonali Tomasz Partyka Nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz oraz Paweł Suski Poseł na Sejm RP.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Festiwal rozpoczęło sympozjum naukowym, przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 2 dotyczące "Alternatywnych źródeł energii". W programie Festiwalu były także m.in.: imprezy konkursy sportowe, wystawa prac plastycznych konkursu dla dzieci i młodzieży - "Magia lasu", program artystyczny przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 4, doradztwo specjalistyczne - odnawialne źródła energii w gospodarstwie domowym, pokaz wschodnich sztuk walki, zawody strzeleckie LOK Wałcz, energetyczne smakołyki Kół Gospodyń Wiejskich gminy Wałcz oraz wiele innych atrakcji. Głównym organizatorem Festiwalu Natury było Nadleśnictwo Wałcz


     
Forum Inwestycyjne AMBER

Dnia 17 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w IV Forum Inwestycyjnym AMBER 2012, które odbyło się w Szczecinie.

Forum otworzył Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. W ramach Forum Inwestycyjnego AMBER po raz czwarty spotkało się w Szczecinie ponad 150 przedsiębiorców i liderów rynku kapitałowego. Prywatni inwestorzy, właściciele innowacyjnych firm, zarządzający funduszami inwestycyjnymi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele świata biznesu, dyskutowali nad bieżącymi trendami na rynku inwestycji w młode firmy o globalnym potencjale wzrostu. Głównym tematem Forum była możliwość pozyskania kapitału na start i rozwój innowacyjnego biznesu. Zaprezentowano także rezultaty działalności Sieci Aniołów Biznesu Amber - jednej z największych sieci inwestorów w Polsce. Uczestnicy Forum mogli wyrazić swoją opinię i mieć wpływ na przebieg debat poprzez multimedialne głosowania na tematy poruszane w dyskusji. Patronat honorowy nad Forum objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.


     
Wiceminister Sportu w Starostwie

W dniu 15 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki gościł w Starostwie Powiatowym Grzegorza Karpińskiego Wiceministra Sportu i Turystyki.

Starosta spotkał się z Wiceministrem w obecności Piotra Marszałka Dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, Zdzisława Tuderka Burmistrza Wałcza, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcza i Janusza Bartczaka Z-cy Wójta.
W trakcie spotkania omawiano kwestie dotyczące realizacji zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz przyszłość Centralnego Ośrodka Sportu na Bukowinie w Wałczu. Rozmawiano także o inwestycjach sportowych na terenie powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego 11 maja 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się powiatowe obchody z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych.

Uczestniczyło w nich ponad 200 osób, w tym liczna grupa pielęgniarek i położnych oraz zaproszeni goście wśród których byli przedstawiciele jednostek służby zdrowia z powiatu, samorządowcy gmin Powiatu Wałeckiego oraz przedstawiciele oświaty.
Jerzy Goszczyński życzył "białemu personelowi" przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, szacunku i zrozumienia, zarówno lekarzy, jak i pacjentów. Przedstawiciele władz samorządowych, obecni na uroczystości, przekazali niektórym z pielęgniarek przygotowane dla nich podziękowania.
Wicestarosta w imieniu władz samorządowych Powiatu Wałeckiego przekazał szczególne podziękowanie dla: Barbary Adamowicz, Agaty Zyner, Longiny Mikołajczyk, Mirosławy Pielach, Zofii Marcinkowskiej i Marii Rybałt.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
fot. "Fakty Wałeckie"


     
Wyjazd studyjny do Brukseli

W dniach 11-12 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w wyjeździe studyjnym samorządowców do Brukseli.

Starosta Wałecki wziął udział w wielu prelekcjach i spotkaniach w siedzibie Komisji Europejskiej. Samorządowcy spotkali się z prelegentem z ramienia Dyrekcji Generalnej ds. Komunikacji - na temat roli funkcjonowania instytucji europejskich, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Starosta spotkał się również z Andrzejem Babuchowskim - Radcą Ministrem, koordynatorem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa w stałym przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej.
Podczas Drzwi Otwartych Instytucji Europejskich samorządowcy wizytowali w instytucjach UE: Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej, Radzie Europejskiej, Komitecie Społeczno - Ekonomicznym i Komitecie Regionów oraz Parku Leopolda, Placu Jean Rey oraz na Rondzie Schumana.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Obchody Strażackiego święta w Wałczu"
Powiat Wałecki


Dnia 5 maja 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w uroczystości z okazji "Dnia Strażaka", w dzień patrona strażaków św. Floriana.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną przez ks. prałata dr Antoniego Badurę w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a po niej odbyło się tradycyjne spotkanie w ogrodach kapucyńskich. W nabożeństwie i w pikniku uczestniczyli strażacy PSP i OSP wraz z rodzinami oraz przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, a także służb współdziałających.

Druga służbowa część obchodów z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty odbyła się w dniu 10 maja 2012r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.
W uroczystej zbiórce uczestniczyli strażacy i pracownicy służby cywilnej KP PSP w Wałczu oraz przedstawiciele zarządów jednostek OSP powiatu wałeckiego. Wśród zaproszonych gości był Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek oraz Prokurator Rejonowy, Komendant Powiatowy Policji oraz Dowódcy Jednostek Wojskowych Garnizonu Wałcz i Komendanci Miejsko-Gminni OSP z terenu powiatu.
W wystąpieniu okolicznościowym Komendant Powiatowy przybliżył zebranym zarys historyczny i sposób przeobrażania się Zawodowej Straży Pożarnej w funkcjonującą od 20 lat Państwową Straż Pożarną. Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek wręczył zasłużonym strażakom akty mianowania na wyższe stopnie pożarnicze oraz dyplomy Komendanta Głównego PSP.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta Wałecki za szczególne zaangażowanie w realizacji zadań służbowych wyróżnił upominkami i dyplomami: mł. bryg. Mirosława Kosikowskiego, st. sekc. Tomasza Kur i sekc. Grzegorza Kowalskiego.
Zaproszeni goście życzyli strażakom wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów. Obchody Dnia Strażaka zakończyły się okolicznościowym poczęstunkiem.


     
67 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

Dnia 8 maja 2012 r. z okazji 67 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty Apel Pamięci.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem i modlitwą za poległych, którą odmówili: proboszcz parafii wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. Prałat ppłk Władysław Kozicki i proboszcz parafii prawosławnej ks. Piotr Żornaczuk. W uroczystości udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zdzisław Tuderek Burmistrz Miasta Wałcz delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Wałcza, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy stowarzyszeń i harcerze. Gośćmi specjalnymi byli reprezentanci Związku Sybiraków ze Szczecina na czele z Sekretarzem Generalnym Zarządu Głównego Stanisławem Sikorskim.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w swoim przemówieniu mówił: "należy ciągle i z olbrzymią determinacją przypominać o przyczynach, przebiegu i skutkach II wojny światowej. - Czas nie może zamazać ofiar, ich liczby i szaleńczej ideologii, która posłużyła narodowo - socjalistycznym Niemcom i komunistycznemu Związkowi Radzieckiemu do wprowadzenia zbrodniczych mechanizmów, w efekcie których 55 mln ludzi straciło życie. Narzuca mi się smutna refleksja: po 67 latach od zakończenia najbardziej krwawej z wojen pojawiają się hasła, które mają zamazać wojenne winy. Mówi się o polskich obozach koncentracyjnych, kładzie się nacisk na zjawisko mordowania ludności pochodzenia żydowskiego przez Polaków, wysuwa się roszczenia o odszkodowania za utracone w Polsce mienie, co de facto oznacza, że sprawcą nieszczęść związanych z II wojną światową było państwo polskie. To tylko niektóre, ale jakże często pojawiające się hasła mające z jednej strony utrwalić zniekształconą historię, a z drugiej wzbudzić w Polakach poczucie winy, a także przygotować grunt pod ewentualne odszkodowanie, które ma wypłacić państwo polskie.
Wicestarosta w imieniu Zarządu Powiatu i całej powiatowej społeczności złożył wyrazy najwyższego szacunku wszystkim kombatantom, którzy na wszystkich frontach II Wojny Światowej nie szczędzili swojej krwi, swego zdrowia i życia na rzecz Wolnej Polski.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej poległym w walkach o wyzwolenie Sybirakom dokonali poseł Paweł Suski, wicestarosta Jerzy Goszczyński, burmistrz Zdzisław Tuderek, dowódcza Garnizonu Wałcz płk Adam Polowy, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stanisław Sikorski i prezes wałeckiego oddziału Związku Sybiraków Robert Karbowniczek. Poświęcili ją ks. prałat Romuald Kunicki i proboszcz parafii prawosławnej Piotr Żornaczuk.
W dalszej części uroczystości odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy. Program artystyczny uroczystości przygotowali p. Jolanta i Marek Giłka oraz młodzież z II LO, ZS nr 4 RCKU i Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. Po odczytaniu apelu poległych i salwie honorowej zebrane na cmentarzu delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.


     
Konferencja w Warszawie

Powiat Wałecki
W dniach 7-8 maja 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w konferencji dla jednostek samorządu terytorialnego pod hasłem "WYZWANIA ROZWOJOWE SAMORZĄDÓW - JAKOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH, TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE" zorganizowanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

Główne sesje konferencji poświęcone były szansom i wyzwaniom samorządów związanym z cyfryzacją oraz finansowym aspektom ochrony zdrowia.
Pierwszego dnia konferencji w trakcie sesji plenarnej wystąpili:
 • Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
 • Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego,
 • Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji,
 • Bartosz Arłukowicz, Minister Zdrowia,
 • Piotr Zgorzelski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
 • Krzysztof Żuk, Prezydent Lublina, Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • Xavier Devictor, Country Manager for Poland and the Baltic Countries, Bank Światowy.
Drugiego dnia konferencji miały miejsce dwa równoległe seminaria tematyczne:
 • Finansowe aspekty ochrony zdrowia,
 • Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości.
Gośćmi konferencji byli m.in. przedstawiciele: Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Regionalnych Izb Obrachunkowych, reprezentanci wszystkich ogólnopolskich Korporacji Samorządowych, szkół wyższych, niezależni eksperci.


     
Otwarcie Skansenu Fortyfikacyjnego

Dnia 5 maja 2012 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu wzięli udział w uroczystym otwarciu Skansenu Fortyfikacyjnego GRUPA WAROWNA CEGIELNIA, przy ul. Południowej w Wałczu.

Z tej okazji władze miasta Wałcz i Muzeum Ziemi Wałeckiej zorganizowały "Noc Muzeów", w której programie zorganizowano: manewry grup rekonstrukcyjnych - obrazy z ostatnich dni II Wojny Światowej, widowisko "ŚWIATŁA MROKU" oraz zwiedzanie trasy turystycznej z przewodnikiem. Można było obejrzeć nową ekspozycję militarną, plenerowe kino nocne oraz zabytkowy sprzęt militarny.


     
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli we Mszy św. za Ojczyznę z okazji 221 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wałczu.

W uroczystości, której przewodniczył ks. Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu uczestniczyli: radni Rady Powiatu i Miasta Wałcza, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele wojska, policji, straży, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji.


     
"Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".

27 kwietnia 2012 r. na Euroboisku w Wałczu, odbył się finał powiatowy ogólnopolskiego Turnieju "Z Podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".

Turniej ten zainaugurował cykl rozgrywek pn. "Powiatowy Maj z Futbolem", który po raz kolejny odbywa się pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wałczu. W turnieju finałowym uczestniczyło 10 drużyn chłopców oraz 6 dziewcząt. Zawody otworzyli: dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Czesław Bacławski - dyrektor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Wałczu oraz Michał Cebula - prezes Szkółki Piłkarskiej Orzeł 2010 Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas ceremonii otwarcia, minutą ciszy uczczono pamięć trenera Michała Skuzy, który kilkanaście dni temu odszedł tragicznie. Do rywalizacji dziewcząt, zgłosiło się 6 zespołów; drużyny grały każda z każdą. Tryumfatorkami rozgrywek z kompletem punktów, zostały zawodniczki UKS Szkółka Piłkarska Orzeł Women 2010 PZZ Wałcz, drugie miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu, a trzecie futbolistki ze Szwecji.
W rywalizacji chłopców, uczestniczyło 10 zespołów, reprezentujących praktycznie wszystkie szkoły podstawowe powiatu. Zwyciężyła drużyna UKS 4 Wałcz, drugie miejsce zajęła SP Orzeł 2010 Rettig Wałcz, a trzecie drużyna Szkoły Podstawowej w Mirosławcu.
Główną nagrodą w turnieju na szczeblu powiatu, jest reprezentowanie w kategorii dziewcząt oraz chłopców naszego regionu w rozgrywkach wojewódzkich, które odbędą się w Szczecinku; fundatorem wyjazdu dla najlepszych drużyn dziewcząt i chłopców jest Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", z roku na rok bije kolejne rekordy popularności. Do tegorocznej edycji, zgłosiło się aż 140 000 dzieci z całej Polski czyli o ponad 55 000 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że Turniej "Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku", to największe piłkarskie rozgrywki dla dziesięciolatków w Europie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem turnieju jest wyłanianie młodych talentów, spełnianie największych piłkarskich marzeń oraz promowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Dlatego też turniej od lat stanowi żelazną pozycję w kalendarzu sportowych imprez wśród trenerów, nauczycieli oraz dzieci. Podczas tegorocznej edycji, wyobraźnię młodych piłkarzy i piłkarek, rozbudzą wyjątkowe nagrody. Poza słynnym już "Pucharem Tymbarku", tytułem Mistrzów Polski U-10, zwycięzcy wyjadą w niezwykłą podróż na mecz reprezentacji, która wygra UEFA EURO 2012.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII