POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Uroczystość w Gminie Bogatynia
Powiat WałeckiDnia 7 sierpnia 2012 r. dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości uhonorowania darczyńców, którzy wsparli mieszkańców oraz Gminę Bogatynia (powiat zgorzelecki woj. dolnośląskie) po powodzi z 2010 roku.

Za wsparcie, jakie Powiat Wałecki udzielił Gminie Bogatynia w 2010 r. Starosta Wałecki został uhonorowany przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia tytułem "Przyjaciel Gminy Bogatynia" oraz otrzymał specjalne podziękowanie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
III Spływ Samorządowy

Dnia 4 sierpnia 2012 r. odbył się III Samorządowy Spływ Kajakowy rzęką Piławą na trasie Zdbice - Szwecja - Głowaczewo.

W spływie uczestniczyło 37 osób, wśród których byli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu oraz goście z Wałcza i Szczecina.
Uczestników spływu dowiózł autobus do Zdbic, skąd wszyscy udali się pieszo drogą leśną do zaplanowanego miejsca rozpoczęcia. Trasa spływu prowadziła ze Zdbic do Głowaczewa i mierzyła około dwadzieścia kilometrów.
Powiat Wałecki
Na tym odcinku było sporo naturalnych przeszkód w nurcie rzeki. Wymagały one od uczestników spływu sporej zręczności w manewrowaniu kajakiem. Pierwszy postój zorganizowano w Szwecji, gdzie na wszystkich czekała gorąca grochówka. Od tego miejsca do mety spływu wodniaków dzieliła mniej więcej połowa trasy. Ów malowniczy odcinek pokonano nie bez przygód i nieplanowanej kąpieli, jednak w końcu wszyscy cali dotarli do gospodarstwa agroturystycznego w Głowaczewie, gdzie czekał już ciepły posiłek, śpiew przy akompaniamencie gitary oraz dobra zabawa. Pogoda dopisała, humory również.


     
Po 12 latach wraca połączenie kolejowe między Wałczem i Szczecinem
Powiat Wałecki

Z udziałem Wojciecha Drożdża Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 2 sierpnia 2012 r. w Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyło się uroczyste spotkanie poświęcone działaniom poprzedzającym przywrócenie kolejowego ruchu pasażerskiego na odcinku Kalisz Pomorski Wałcz oraz uruchomieniu pociągów w bezpośredniej relacji Szczecin - Piła.

W spotkaniu uczestniczyli również: Józef Matuszczyk Dyrektor Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. Oddział w Szczecinie, Jadwiga Rajkiewicz Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Andrzej Chańko Dyrektor Zachodniopomorskiego Zakładu Przewozów Regionalnych, Mieczysław Jezierski Dyrektor ENEA S.A. w Wałczu, Mirosław Mantaj Starosta Pilski, Krzysztof Szewc Wiceprezydent Piły, burmistrzowie i wójt gmin Powiatu Wałeckiego, dyrektorzy jednostek powiatowych, radni Rady Powiatu oraz przedstawiciele duchowieństwa i straży pożarnej.
Spotkanie połączone było z przejazdem pociągu specjalnego po zmodernizowanej linii kolejowej nr 403. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z najnowszym taborem Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktualnym stanem zmodernizowanej infrastruktury.
Celem spotkania było zintensyfikowanie wspólnych działań na rzecz popularyzacji nowych połączeń, tak aby lepiej one służyły społecznościom lokalnym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Już 1 od września znowu będzie można podróżować koleją na trasie Wałcz - Kalisz Pomorski - Szczecin. Zakończono modernizację liczącego 103,4 km długości odcinka linii kolejowej między Wałczem a Ulikowem. Prace prowadzone były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.
Umowa z wykonawcą została podpisana 6 kwietnia 2010 roku. Prace budowlane rozpoczęto w październiku 2010 roku. W ramach przedsięwzięcia wymieniono 3 km szyn, 17 000 sztuk podkładów strunobetonowych i 2600 sztuk podkładów drewnianych. Uzupełniono brakujące elementy nawierzchni kolejowej oraz poprawiono stan skarp i nasypów. Wyremontowano mosty nad Płociczną i Korytnicą. Oprócz kapitalnego remontu konstrukcji kratownicowej i wymiany nawierzchni, konserwacji poddano również filary z cegieł. Zmodernizowano wiadukt w Reczu Pomorskim i dwa przepusty. W celu uruchomienia łączności przewodowej między Wałczem a Kaliszem Pomorskim ułożono kabel teletechniczny. Zbudowano maszty antenowe w Wałczu i Kaliszu Pomorskim w ramach modernizacji systemu łączności radiowej. Na pięciu przejazdach kolejowych w Wałczu wymieniono nawierzchnię i zamontowano nowe urządzenia sygnalizacyjne. Na pozostałych przejazdach kolejowych wymieniono płyty przejazdowe oraz poprawiono stan dojazdów, a w ich pobliżu wykoszono trawę i krzewy aby dostosować trójkąty widzialności do prędkości pociągów do 100 km/h. Zmodernizowano nawierzchnię peronów wraz z oświetleniem oraz postawiono wiaty z ławkami i elementami małej architektury na stacjach i przystankach. Nowe oświetlenie zbudowano na przystankach osobowych Jeziorki Wałeckie, Krępa Krajeńska i Sulino.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Końcowym efektem modernizacji linii 403 Pila - Ulikowo na odcinku Wałcz - Kalisz Pomorski - Ulikowo było przywrócenie bezpośredniego połączenia kolejowego Wałcza ze Szczecinem. Prędkość autobusów szynowych wzrośnie do 100 km/h (z miejscowymi ograniczeniami od 60 km/h do 90 km/h wynikającymi z geometrii toru) i zwiększy się przepustowość linii pozwalająca na uruchomienie większej liczby pociągów.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim. Całkowity koszt projektu: 19 678 812,00 PLN z maksymalnym dofinansowaniem ze środków RPO WZ wynoszącym 75% kosztów kwalifikowanych.
Nowy rozkład jazdy pociągu można otrzymać w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz w urzędach gmin powiatu.


     
Dnia 1 sierpnia 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Powiat Wałecki
Zarząd Powiatu omówił materiały na XVI sesję Rady Powiatu w Wałczu w tym informacje na temat:
 • zatrudnienia i bezrobocia w Powiecie Wałeckim za I półrocze 2012 r.
 • przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu za I półrocze 2012 roku;
 • realizacji zadań statutowych Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu;
 • o wykonanych i prowadzonych inwestycjach przez Powiat w 2012 roku wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych;
 • wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za I półrocze 2012 roku;
 • o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego w I półroczu 2012 roku.
Projekty uchwał kierowane do Rady Powiatu przez Zarząd Powiatu:
 • zmieniająca uchwałę Nr XIII/104/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/153/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki;
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/152/2008 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 27 sierpnia 2008 r.w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Wałecki;
 • w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej - 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu;
 • w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok;
 • zmieniająca uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2013.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • zaopiniowania projektu "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2016".
 • zmian w budżecie na 2012 rok;
 • przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej dla Rady Powiatu i Regionalnej Izby Obrachunkowej;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dla pana Leszka Molki;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dla pana Waldemara Rogulskiego;
 • przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły dla pana Marka Syrnyka.
Ponadto z okazji 68 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego Zarząd Powiatu uczcił pamięć wszystkich powstańców, którzy oddali życie w obronie wolnej Polski.


     
Uroczysta zbiórka w KP PSP w Wałczu

31 lipca 2012 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się uroczysta zbiórka i pożegnanie odchodzącego na emeryturę po 24 latach pracy st. asp. Andrzeja Gąsiorowskiego.

Uczestniczący w Uroczystości dr Bogdan Wankiewicz złożył p. Andrzejowi Gąsiorowskiemu serdeczne życzenia i przekazał list gratulacyjny, za pracę i osiągane sukcesy w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej KP PSP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Dni Człopy 2012

Podczas tegorocznych Dni Człopy, które odbywały się 27 i 28 lipca władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Jerzy Goszczyński Wicestarosta.

Pierwszego dnia tj. 27 lipca organizatorzy zorganizowali dla mieszkańców gminy kino plenerowe "Pod chmurką" - na Stadionie Miejskim w Człopie.
Podczas drugiego dnia 28 lipca zorganizowano wiele koncertów zespołów m.in.: "Maxel", "Sweet Girls" i "D-Bomb". Gwiazdą wieczoru był występ Krzysztofa K.A.S.Y. Kasowskiego. W dniu tym zorganizowano również zawody wędkarskie, turniej tenisa ziemnego, turniej strzelecki, rajd rowerowy, spływ kajakowy oraz wiele innych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna przy zespole "Och Karol! i DJ.


     
Dni Tuczna 2012

Na tegorocznych Dniach Tuczna, które odbywały się 21 i 22 lipca na stadionie miejskim w Tucznie władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.

Podczas pierwszego dnia tj. 21 lipca zorganizowano wiele koncertów zespołów m.in.: Vertical Limited, Saragozza Show oraz Chóru Tuczyńskiego. Gwiazdą wieczoru był występ Ivana Komarenko z Zespołem. W dniu tym było również wiele innych atrakcji i konkursów dla dorosłych i dzieci. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni i zabawa taneczna.

Drugi dzień 22 lipca był "Świętem Puszczy Drawskiej" pod Patronatem Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Pile. W tym dniu odbyło się wiele prezentacji i konkursów tematycznie związanych z Lasami Państwowymi. Zorganizowano konkurs drwali o złotą sosnę - Tuczno 2012 oraz prezentowano stoiska nadleśnictw, Tuczna, Mirosławiec i Człopa. Można było zwiedzić również stoiska kół łowieckich, gospodarstw agroturystycznych, Drawieńskiego Parku Narodowego oraz Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwa Jezior. Gwiazdą wieczoru był Zespół MASTERS.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII