POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Dzień Edukacji Narodowej w powiecie
Powiat Wałecki

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu reprezentowali władze samorządowe powiatu podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 11 października br. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które odbywały się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie.

Starosta Wałecki złożył wszystkim nauczycielom serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz przekazał list gratulacyjny. Podczas uroczystości pożegnano Panią Marię Kobiałko - Morawską - wieloletnią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strącznie, która odeszła na emeryturę. Z tej okazji Starosta przekazał Pani Dyrektor specjalne podziękowanie oraz drobny upominek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 8 października 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu dla p. Andrzeja Ozdoby,
 • przyznania dodatku motywacyjnego oraz funkcyjnego dla p.o. dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu Marka Syrnyka.


     
Inauguracja Roku Akademickiego w PWSZ w Wałczu

Z udziałem posłów na Sejm RP Pawła Suskiego i Stanisława Wziątka, Anny Mieczkowskiej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Bogdana Białasa Przewodniczącego Rady Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w środę 5 października w sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się Uroczyste Rozpoczęcie Roku Akademickiego 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tegoroczna uroczystość zorganizowana była dla szerszego grona niż zwykle, bo oprócz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Uniwersytetu Szczecińskiego, Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku po raz pierwszy do tych uczelni dołączył Zespół Kolegiów Nauczycielskich.
Inauguracyjna ekumeniczna Msza Święta odbyła się w kościele pw. św. Antoniego w Wałczu, a główne Uroczystości odbyły się w Wałeckim Centrum Kultury. Na wstępie wszyscy wysłuchali na stojąco Hymnu Państwowego, a następnie rektor PWSZ Jolanta Witek gorąco powitała, licznie przybyłych na uroczystość gości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wykład inauguracyjny pt. "Uczenie się i kształtowanie charakteru w III erze globalizacji" wygłosiła prof. zw. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego. Gaude Mater w wykonaniu uczelnianego chóru zabrzmiało po raz pierwszy dla wielu młodych ludzi, którzy rozpoczynają właśnie nowy etap w swoim życiu. Życzenia wielu sukcesów, wszelkiej pomyślności, spełnienia własnych ambicji i entuzjazmu złożyli posłowie na sejm Paweł Suski, Stanisław Wziątek, Anna Mieczkowska oraz Bogdan Wankiewicz.
Jolanta Witek w swoim przemówieniu podkreślała duże znaczenie Uczelni dla rozwoju miasta i powiatu. Istnienie w Wałczu wyższej uczelni stwarza szanse edukacyjne dla młodzieży z południowo - wschodniej części naszego województwa i mającej trudniejsze warunki materialne. Wałecka Uczelnia cały czas się rozwija, o czym świadczy fakt, że powstają nowe kierunki kształcenia oraz kompleksowa modernizacja siedziby uczelni, która pochłonęła 3,6 mln złotych. Od roku akademickiego 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu zaczyna kształcenie na nowym kierunku - PEDAGOGIKA, w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.
Nagrody dla najlepszych studentów wręczyli: Starosta Wałecki oraz pełniący obowiązki Burmistrza Miasta Wałcz Tomasz Rzemykowski.


     
Marsz solidarności z osobami niepełnosprawnymi
Powiat Wałecki

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu podczas Marszu Solidarności z Osobami Niepełnosprawnymi, który odbył się w dniu 5 października 2012 r. ulicami miasta Wałcza.

Marsz przeszedł od Placu Wolności do Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Marsz był częścią projektu "Jesteśmy" dofinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu "Młodzież w działaniu", którego autorami są pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy i Wałeckiego Centrum kultury. Gościem specjalnym podczas uroczystości w centrum kultury była wokalistka Monika Kuszyńska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
55 - lecie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

3 października w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 55-lecia Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wałczu.

Podczas uroczystości władze samorządowe powiatu reprezentowali Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Wicestarosta przekazał Czesławowi Dubilewiczowi Prezesowi PZE, RiI Oddział Rejonowy w Wałczu list gratulacyjny od Starosty Wałeckiego oraz złożył wszystkim członkom Wałeckiego Oddziału serdeczne życzenia i gratulacje.


     
25 lat Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystościach z okazji 25-lecia Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu, które odbyły się 2 października 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

Powiat Wałecki
Wicestarosta pogratulował wszystkim członkom Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu wielu sukcesów, jakie osiągnęli wałeccy karatecy w ciągu 25 lat działalności. Jerzy Goszczyński odczytał i przekazał list gratulacyjny od dr Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego z okazji jubileuszu 25-lecia. Wicestarosta stwierdził, że Powiat Wałecki może być dumny z takiego Klubu, który wychował wielu mistrzów, którzy poprzez swe osiągnięcia sportowe rozsławiają nasz region w Polsce i na Świecie. Starostwo Powiatowe zawsze wspierało działalność Klubu podczas organizacji imprez i zawodów organizowanych w powiecie.
Równo 25 lat temu, tj. 2 października 1987 roku w Wałeckim Centrum Kultury na I piętrze odbyło się zebranie założycielskie sekcji karate. Na spotkanie przybyło wówczas ok. 140 osób. Nikt nie był przygotowany na taką ilość chętnych dlatego podniesiono dolną granicę wieku od której przyjmowano kandydatów i sformowano 2 grupy treningowe liczące łącznie 82 osoby. Od tamtego dnia minęło 25 lat...
Minione ćwierćwiecze zaowocowało powstaniem w naszym mieście silnego ośrodka karate znanego zarówno w kraju jak i za granicą. W okresie tym reprezentanci KKT wielokrotnie stawali na podium zawodów na najwyższym szczeblu, w których zdobyli: 1 złoty medal Mistrzostw Świata, 7 medali Mistrzostw Europy (3 srebrne, 4 brązowe) i 97 medali Mistrzostw Polski (23 złote, 27 srebrnych i 47 brązowych). Jednak obok bezdyskusyjnych wyników sportowych klub może być również dumny z ilości ćwiczących osób, promowania zdrowego stylu życia oraz sukcesów wychowawczych, na które złożyła się codzienna praca byłych i obecnych instruktorów oraz trenerów.
Głównym autorem tych sukcesów jest Sensei Zbigniew Ruta (5 Dan), który swoją pasją, konsekwencją i zaangażowaniem doprowadził do takiego miejsca, w którym wałeccy karatecy mogą się cieszyć treningami pod okiem japońskiego Mistrza Hiroshi Shirai (10 Dan).
Obecnie KKT Wałcz prowadzi zajęcia w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu. W ośmiu grupach treningowych regularnie ćwiczy około 100 osób. KKT Wałcz jest jedynym w Polsce klubem, którego reprezentanci zdobyli medali Mistrzostw Polski we wszystkich trzech polskich związkach zarządzających dyscypliną karate.
Wałecki ośrodek karate może poszczycić się także znaczącymi sukcesami na polu organizacyjnym. Wałcz wielokrotnie gościł krajową, europejską a nawet światową czołówkę instruktorów karate shotokan na czele z Sensei Dario Marchini (7 Dan). Dzięki temu karatecy z Wałcza znani są zarówno w kraju jak i Europie.     
Podsumowanie Dni Kultury Chrześcijańskiej

Dnia 28 września 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym Dni Kultury Chrześcijańskiej na zaproszenie ks. Prałata dr Antoniego Badury i p. Alicji Kuczkowskiej prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Podczas spotkania, które odbyło się w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, podzielono się refleksjami na temat przebiegu tegorocznych Dni Kultury Chrześcijańskiej, a także planami na przyszłe lata.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
Dnia 28 września 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu
przyjął informacje na temat:
 • sytuacji w rolnictwie w powiecie wałeckim;
 • bieżącej sytuacji ochrony zdrowia w Powiecie Wałeckim;
 • naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2012/2013;
 • aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi;
 • prac remontowo - modernizacyjnych przeprowadzonych w szkołach podległych powiatowi w roku 2012;
 • o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012;
 • o pracy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałczu;
 • o działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu.
Zarząd Powiatu podjął uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego.


     
Dożynki w Gminie Mirosławiec

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Waleckiego w dniu 22 września 2012 r. we wsi Orle (gm. Mirosławiec) odbyły się Dożynki Gminne.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tradycyjnie dożynki rozpoczęły się Mszą Świętą, którą odprawił ks. Edward Matyśniak, proboszcz Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Mirosławcu. Po mszy Starosta i Starościna, w tych rolach Andrzej Bajer i Jolanta Szulc, przekazali symboliczny chleb na ręce gospodarzy dożynek Burmistrza Piotra Pawlika i Sołtysa wsi Orle Jolanty Barszcz.
Po uroczystym rozpoczęciu zebrała się komisja, która oceniała wieńce oraz wybierała najlepszą nalewkę, potrawę i ciasto tegorocznych dożynek. Po zsumowaniu wyników pierwsze miejsce zajął Łowicz Wałecki, drugie Jabłonowo, a trzecie Bronikowo.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas dożynek rozstrzygnięto również konkurs na "Najaktywniejsze sołectwo Gminy i Miasta Mirosławiec". Pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Hanki, drugie Jadwiżyn, a trzecie Bronikowo. Dożynki uświetniły występy rodzimych zespołów ludowych. Na scenie kolejno pojawiali się: Mirosławiacy, Jarzebina i Swojacy. Podczas dożynek nie zabrakło również stoisk wiejskich, gdzie można było skosztować pysznych potraw i nalewek przygotowanych przez poszczególne sołectwa.


     
Etiuda teatralna i koncertowa

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w koncercie "Jest takie miejsce" - etiuda teatralna i koncertowa pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłków w wykonaniu uczniów II LO im. J. Tischnera, który odbył 20 września w Wałeckim Centrum Kultury w ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu.

Wicestarosta wziął również udział w Festynie Parafialnym w ogrodach przy kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, który odbył się w dniu 23 września br. na zakończenie XV Dni Kultury Chrześcijańskich w Wałczu.
Podczas Festynu można było wziąć udział wielu konkursach i grach sprawnościowych z nagrodami. Uczestniczyli w nich nawet duchowni. Do dyspozycji gości były stoiska z potrawami na ciepło i zimno, ciasta oraz słodycze. Była też loteria fantowa na 1000 losów, malowanie twarzy dzieciom oraz wspaniała zabawa do wieczora.
Jerzy Goszczyński wręczał zwycięzcom w konkurach specjalnie przygotowane nagrody.


     
Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu został powołany Ekspercki Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 19 września 2012 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się spotkanie, na którym Starosta Wałecki wręczył oficjalne listy powołujące w skład Zespołu. Do Eksperckiego Zespołu weszli:
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Katarzyna Wierzbińska Powiatowy Koordynator Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Alicja Mazurkiewicz sędzia Sądu Rejonowego w Wałczu, Justyna Sęk starszy kurator Sądu Rejowego w Wałczu, Arkadiusz Górecki Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Wałczu, Alina Typiło przewodnicząca Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Wałczu, Jolanta Nowak przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Wałczu, Elżbieta Drab przewodnicząca Interdyscyplinarny Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Mieście i Gminie Człopa, Danuta Czerniawska przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Mieście i Gminie Mirosławiec, Emilia Panada przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Mieście i Gminie Tuczno i Marek Syrnyk Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu.


     
73 rocznica agresji ZSRR na Polskę

Dnia 17 września 2012 r. odbywały Powiatowe Uroczystości z okazji 73 Rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz 84 Rocznicy Powstania Związku Sybiraków.

Obchody rozpoczęły się Mszą o godz. 17.00 w kościele pw. św. Mikołaja, a następnie na skwerze przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk. Władze samorządowe powiatu reprezentowali: dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczyli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Generał Broni Rainer Korff - Dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, Generał Dywizji Bogusław Samol - Zastępca Dowódcy Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, Generał Brygady Morten Danielsson - Szef Sztabu Wielonarodowego Korpusu Północno - Wschodniego, Generał Dywizji dr Jerzy Biziewski - Dowódca 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, Generał Brygady Andrzej Knap - Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, płk Wojciech Kucharski - Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, płk Marian Matoszka - Zastępca Dowódcy - Szef Sztabu Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, ks. Prałat ppłk Władysław Maciej Kozicki - Proboszcz Parafii Wojsk p.w. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu, ppłk Wiesław Gwóźdź - Dowódca 100 Batalionu Łączności, ppłk Krzysztof Łukaszczyk - Dowódca 104 Batalionu Zabezpieczenia i Robert Karbowniczek - Prezes Powiatowej Rady Kombatanckiej.
Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki w krótkim swoim wystąpieniu wspomniał o 17 września 1939 r. kiedy na Polskę podstępnie napadła Armia Czerwona. Nikt wówczas nie mógł przewidzieć, że na podstawie tajnego paktu o nieagresji zawartego między Niemcami i Związkiem Radzieckim w dniu 23 sierpnia 1939 r. nastąpi dzień apokalipsy. W czasie walk obronnych do niewoli dostało się 240 tys. żołnierzy polskich. Kilka miesięcy później setki tysięcy Polaków trafiło do sowieckich obozów na Sybir i do Kazachstanu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wicestarosta wspomniał również o Sybirakach, którzy w tamtym tragicznym czasie byli dziećmi. Były to dla Nich lata szczególnych cierpień, przeżyć, których oby już żadne pokolenia nie musiały zaznawać - powiedział wicestarosta.
Uroczystość uświetniła swoją grą wałecka orkiestra oraz specjalny program przygotowany przez uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Po Apelu Pamięci i salwie honorowej delegacje urzędów, zakładów pracy, służb mundurowych, organizacji oraz placówek i instytucji oświatowych złożyły wieńce pod pomnikiem. Organizatorami obchodów był wałecki Związek Sybiraków i Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Po uroczystości w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie posła Ziemi Wałeckiej, władz samorządowych powiatu, miasta Wałcz i organizacji kombatanckich z najwyższym dowództwem Wojska Polskiego oraz Sojuszniczym. Obecność na uroczystościach powiatowych wysokiej rangi dowódców wojskowych związana jest z trwającymi obecnie ćwiczeniami operacyjnymi wojsk sojuszniczych na Poligonie Drawskim pod kryptonimem "ANAKONDA 12".


     
X Konferencja Naukowa oraz XIV Warsztaty Nadzoru Budowlanego

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu wzięli udział w X Konferencji Naukowej nt. "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym" oraz XIV Warsztatach Nadzoru Budowlanego, które odbywały się w dniach 13 - 15 września 2012 roku w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 13 września 2012 r. w ramach XIV warsztatów nadzoru budowlanego omawiano problemy praktyczne funkcjonowania prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem roli nadzoru w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym na terenach zurbanizowanych. Dyskutowano o problemach nie przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju oraz nieskoordynowanego udziału w tym procesie służb nadzoru wszelkiego rodzaju. Wiodącym tematem będzie dyskusja nad tworzonym "Kodeksem budowlanym".

W dniu 14 września 2012 r. odbyła się naukowa konferencja techniczna na temat rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz konferencja naukowa ekonomiczno-finansowa prowadzona przez naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W ramach promocji powiatu w tym dniu Zespół Szkół nr 2 w Wałczu zorganizował Powiatowe Obchody "Dnia Budowlanych" połączone ze Świętem Szkoły, w których udział wzięli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystki i Sportu. W ramach obchodów zorganizowano: inscenizację pt. "Śladami Wieków Średnich", wykłady tematyczne, pokazy firm budowlanych oraz mecz piłki nożnej na boisku szkolnym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W dniu 15 września 2012 r. realizowano program ochrony zabytków w ramach "Europejskich Dni Dziedzictwa".
Celem konferencji oraz warsztatów nadzoru budowlanego była wymiana poglądów i doświadczeń praktyków i naukowców na temat oceny ekonomiczno-społecznych i organizacyjno-technicznych uwarunkowań rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do cywilizacji informacyjnej.


     
Uroczystość w Powiecie Drawskim
Powiat Wałecki

W dniu 15 września 2012 r. Małgorzata Górzyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarkami reprezentowała Powiat Wałecki podczas uroczystej stabilizacji wielofunkcyjnego punktu geodezyjnego - stanowiącego jednocześnie środek powiatu drawskiego.

Powiat Drawski uregulował, a więc dokładnie ustalił i pomierzył geodezyjnie wszystkie swoje granice z siedmioma powiatami, z którymi graniczy. W wyniku tak dokładnie pomierzonych granic, został matematycznie obliczony środek powiatu drawskiego. Postanowiono w tym miejscu postawić duży (30cm X 40cm X 200cm) znak - kamień granitowy, który pełni jednocześnie funkcję szczegółowej osnowy magnetycznej i geodezyjnej, zarówno poziomej jak i pionowej oraz jest "środkiem powiatu ".
Pod tym znakiem została umieszczona kapsuła z aktem erekcyjnym - podpisanym m.in. przez starostę drawskiego i burmistrza Złocieńca.
Środek powiatu wypadł w bardzo pięknym miejscu, postanowiono więc z miejsca tego zrobić miejsce edukacyjne, które przybliży innym zagadnienia geodezyjne.


     
Powiat Wałecki
Spotkanie z Biskupem Ordynariuszem


W ramach XV Dni Kultury Chrześcijańskiej 14 września 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyło się spotkanie z ks. Bp. Edwardem Dajczakiem Ordynariuszem Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

W spotkaniu uczestniczyli Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, nauczyciele, samorządowcy, pracownicy służby zdrowia, dziennikarze oraz artyści.     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego

Powiat Wałecki
Dnia 13 września 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Marty Rorbach - Sierbin oraz powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora PODN Markowi Syrnykowi,
 • przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora PODN w Wałczu,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 r.,
 • przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na IV kwartał 2012 roku.


     
Święto Wojsk Lądowych

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki reprezentował władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas Uroczystego Apelu Jednostek Wojskowych Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód z okazji Święta Wojsk Lądowych, który odbył się 13 września 2012 r. w Jednostce przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wizyta gości z Powiatu Osnabrück

W dniu 12 września 2012 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki przyjął w Starostwie Powiatowym w Wałczu gości z zaprzyjaźnionego Powiatu Osnabrück (Niemcy), którzy odwiedzili Powiat Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starostwo Powiatowe odwiedziła ok. 40 grupa gości z Niemiec, która chciała poznać zaprzyjaźniony powiat oraz zobaczyć, jak funkcjonuje starostwo w Wałczu. Goście, których oprowadził po urzędzie Wicestarosta bardzo miło i ciepło mówili o Wałczu i jego okolicach. Byli pod wrażaniem położenia wśród malowniczych jezior oraz przyrodą, jaką zobaczyli w naszym powiecie.
Po zwiedzeniu starostwa Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu pojechał z grupą gości z Niemiec, aby pokazać im ciekawe miejsca w Wałczu i okolicy, w tym magiczną górkę k. Strączna oraz Ośrodek Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu.


     
Spotkanie w "Morzycówce"

Dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył 11 września 2012 r. w spotkaniu, które miało na celu przedstawienie założeń rozpoczynającego się programu "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP".

Po tym spotkaniu odbyło się kolejne, którego celem było określenie sposobu przejęcia w zasób Nadleśnictwa dróg powiatowych oraz przekazania zbędnych dróg nadleśnictwa w zasób Powiatu Wałeckiego. Podczas spotkania omawiano również możliwości przejęcia przez gminy działek będących w zarządzie Nadleśnictwa Wałcz, na których znajdują się ujęcia wody.


     
Wyróżnienie dla rolników z powiatu

Podczas tegorocznych XXV Targów Rolnych AGRO POMERANIA w Barzkowicach w dniu 9 września 2012 r. wyróżnienia i nagrody w konkursie "Zielone Lato" 2012 otrzymali rolnicy z Powiatu Wałeckiego.

W kategorii: OŚRODEK, I miejsce zdobyła Pani Grażyna Kugiel z Łowicza Wałeckiego, właścicielka Gospodarstwa Agroturystycznego Siedem Ogrodów.
Ponadto Mistrzem Wojewódzkim AGROLIGII 2012 w kategorii "rolnik" został Pan Jacek Bródka z miejscowości Załom, gm. Człopa.
W imieniu Starosty Wałeckiego listy gratulacyjne i nagrody przekazał dla rolników na Targach Rolnych w Barzkowicach Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.


     
Mistrzostwa Województwa w powiecie

W dniu 8 września 2012 r. przy Polsko - Niemieckim Centrum Kultury i Sportu w Człopie odbyły się II Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego w Klasycznym Biegu na Orientację.

Starostwo Powiatowe w Wałczu ufundowało dla zwycięzców narody, które wręczał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki


     
Dożynki powiatowe
Powiat Wałecki

Tegoroczne powiatowo - gminne dożynki odbyły się 8 września 2012 r. na stadionie miejskim w Człopie. Powiatowo - Gminne Święto Plonów rozpoczęło się Mszą św. w kościele pw. św. Antoniego, którą odprawili proboszcz Bogdan Podbielski oraz proboszcz parafii Mielęcin ks. Wojciech Staszczak.

Po uroczystym otwarciu i życzeniach, które złożył wszystkim rolnikom Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, powitano zaproszonych na dożynki gości. W gronie tym znaleźli się m.in.: Poseł RP Paweł Suski, wicedyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Beata Brejwo-Kuźmicz, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Wałczu: starosta Bogdan Wankiewicz, wicestarosta Jerzy Goszczyński, burmistrz Mirosławca - Piotr Pawlik, burmistrz Tuczna - Krzysztof Hara, zastępca wójta Gminy Wałcz Janusz Bartczak, starostowie tegorocznych dożynek powiatowo - gminnych Janina Laudańska i Stefan Fedyniak, główny doradca Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Władysław Bartosik, dziekan Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - Marek Olesiak, proboszcz parafii św. Antoniego w Człopie, ksiądz Bogdan Podbielski, proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Mielęcinie - Wojciech Staszczak, przewodniczący rad gminnych, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, rad sołeckich, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Człopa oraz terenów sąsiednich.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dożynki są jednym z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. Jest to radość z pomyślnie zakończonych zbiorów i przede wszystkim troska mieszkańców wsi do narodowej tradycji. Niech radość z zakończenia zbiorów, będzie naszą wspólna radością - stwierdził starosta Bogdan Wankiewicz. W swoim wystąpieniu starosta wspomniał również o tradycji organizowania dożynek powiatowo - gminnych, priorytetowym, rolniczym charakterze powiatu oraz trudnych zadaniach, jakie w dobie kryzysu stoją po stronie osób, których podstawowym źródłem utrzymania jest rolnictwo.
Powiat Wałecki
W konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oceniający bacznie sprawdzali, czy wystawione do konkursu wieńce sołectw wykonane są z różnych rodzajów zbóż i ozdobione są naturalnie: kwiatami, owocami, warzywami, ziołami, itp. Wśród wieńców przedstawionych przez poszczególne sołectwa gminy Człopa, wygrał ten przygotowany przez Jaglice. On też wziął udział w konkursie powiatowym. W tej rywalizacji, połączonej z oceną stoiska promocyjnego zdaniem komisji zwyciężyły wszystkie gminy. Ich przedstawiciele otrzymali równorzędne nagrody. Tak jak w poprzednich latach reprezentanci poszczególnych sołectw prześcigali się w różnorodności potraw, mocy i aromatu nalewek, jak również pomysłowych aranżacji postaci ze słomy. Po raz pierwszy zorganizowano konkurs na największą dynie powiatu wałeckiego. Zwyciężyła dynia wyhodowana w gospodarstwie Floriana Guzowskiego w miejscowości Szwecja, która ważyła 33,8 kg. Drugie miejsce zajęła dynia należąca do Roberta Kuriaty z Człopy - 31 kilogramów, trzecią w swoim ogrodzie wyhodował Marian Kosowiec w miejscowości Jeziorki - 30,3 kg.
Dużo emocji wzbudził konkurs dla vipów. Udział w tej rywalizacji wzięli burmistrzowie wraz z przedstawicielami swoich gmin. W konkursie tym należało dobiec do stolika, wypić przez słomkę mleko, oddzielić słonecznik od pestek dyni na drugi talerzyk, następnie wrzucić do kalosza 5 ziemniaków. Każdy z zawodników musiał tak długo wrzucać, aż wszystkie znalazły się w gumowym bucie. Następnie obiegali kalosz i dzięki temu startował kolejny zawodnik.
Powiat Wałecki
W tej konkurencji najlepsze były reprezentacje gmin Człopy i Gmina Wałcz. W przerwach można było posłuchać występów wokalnych pań z klubu seniora w Człopie i Jagliczanek, a także bardziej współczesnych utworów w wykonaniu "Och Karol" i "Braci M". Swoje stoiska promocyjne z terenu gminy Człopa przygotowały Jaglice, Mielęcin i Wołowe Lasy (reprezentacja w konkursie powiatowym) oraz Dżonowo. Poza tym obecne były także Tuczno, Mirosławiec, Gmina Wałcz. Na stadionie stanęły także stoiska Starostwa Powiatowego, w ramach którego obecny był również Powiatowy Urząd Pracy, a także Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z KRUS-em, Spółdzielczego Banku w Zakrzewie. Również Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej poza bogatą ekspozycją ogrodniczą oferowało super grochówkę i swojskie jadło.
źródło: "Fakty Wałeckie"


     
Forum Ekonomiczne w Krynicy
Powiat Wałecki

Dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w XXII Forum Ekonomicznym, które odbyło się w dniach 4-6 września 2012 w Krynicy-Zdrój. Uczestnicy Forum Ekonomicznego, to ponad 2500 gości z Europy, Azji Centralnej i USA. Wśród nich byli m.in.: Prezydenci Bronisław Komorowski i Lech Wałęsa.

Podczas Forum przeprowadzono wiele debat panelowych, bloków programowych oraz wręczano nagrody Forum Ekonomicznego w następujących kategoriach: Człowiek Roku 2011, Firma Roku 2011, Nowa Kultura Nowej Europy, Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej.
Tematyka niektórych wykładów, Bloków Programowych Forum Ekonomicznego była następująca:
 • Nowe wizje na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu
 • Mechanizmy współpracy regionów w Europie. Przyszłość polityki regionalnej
 • Ile państwa w gospodarce? (Nowa pokryzysowa rzeczywistość. Jak będzie wyglądał system polityczno-społeczny Europy po obecnym kryzysie)
 • Polityka regionalna czynnikiem inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020
 • Przyszłość polityki miejskiej w nowym okresie programowania Unii Miasta (Rozwój obszarów miejskich jest jednym z kluczowych elementów europejskiej polityki spójności)
 • Dyscyplina finansów publicznych - cele i środki realizacji
 • Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - wyzwania i dylematy.
 • Reforma śmieciowa - rewolucja w systemie gospodarowania odpadami
 • Jakość usług w sektorze publicznym - skuteczne sposoby pomiaru
 • "Inteligentne systemy transportowe w miastach"
 • Kryzys, na który nas nie stać - bezrobocie wśród młodych. Kryzys ekonomiczny w regionach europejskich (Analiza problematyki bezrobocia młodych, a także tego w jaki sposób europejskie regiony znajdują skuteczne metody zwalczania tego problemu)
 • Proces Zamówień Publicznych a efektywne wydatkowanie środków w samorządzie
 • Podnoszenie zdolności innowacyjnej regionów - moda czy konieczność?
 • Powiat Wałecki
 • Europejskie pogranicza w poszukiwaniu wspólnych wartości
 • Państwa postkomunistyczne - między marzeniami a rzeczywistością
 • Zarządzanie funduszami strukturalnymi w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Zielone miasta Europy


     
Rozpoczęcie roku szkolnego

W inauguracji roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkół nr 1 w Wałczu, która odbyła się 3 września br. uczestniczyła Magdalena Fularczyk - absolwentka "Aten Wałeckich", brązowa medalistka XXX Igrzysk Olimpijskich w Londynie.

W auli zasiedli Paweł Suski Poseł na Sejm RP i dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, nauczyciele, uczniowie klas pierwszych i drugich oraz zaproszeni goście. Po ceremonii rozpoczęcia, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych, a następnie głos zabrał dyrektor Waldemar Rogulski, który tradycyjnie przywitał wszystkich po wakacjach oraz życzył wszystkim dobrego roku. Szczególnie serdeczne słowa, skierował do pierwszoklasistów, gratulując im wyboru i życząc sukcesów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Paweł Suski i dr Bogdan Wankiewicz oprócz życzeń przekazanych uczniom i kadrze pedagogicznej, poinformowali także że cały czas czynione są starania, aby przy Liceum została wybudowana nowa hala sportowa. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku rozpoczną się pierwsze widoczne działania w tej sprawie.
Trochę dziwnie czuję się, stojąc przed wami w tym miejscu, ponieważ jeszcze niedawno siedziałam tam, skąd teraz mnie oglądacie i słuchacie - powiedziała Magdalena Fularczyk. - Tym niemniej bardzo się cieszę, ba - jestem dumna, że znowu mogę być w murach mojego liceum. Liceum, które nie tylko pozwoliło mi zdobyć wiedzę, ale także tutaj miałam możliwość kontynuowania swojej kariery sportowej. Czym to zaowocowało wiemy już wszyscy. Chcę wam powiedzieć tylko jedno - starajcie się wykorzystać czas spędzony tutaj naprawdę pożytecznie. Bo w życiu można do czegoś dojść, osiągnąć sukces, nawet taki jak mój, ale zawsze potrzeba do tego chęci, zapału, wiary i dużo pracy. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i gratuluję tej chwili, kiedy po raz pierwszy, jako uczniowie przekroczyliście próg Liceum im. Kazimierza Wielkiego, bo warto, bo jest to naprawdę dobra szkoła.

W inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu władze powiatu reprezentował Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, w ZS nr 3 Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, w Zespole Szkół nr 4 RCKU - Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu, a w II LO w Wałczu - Tadeusz Węgrzynowski Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu.


     
73 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 3 września br.na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji 73 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem Posła na Sejm RP Pawła Suskiego. Ks. mjr Władysław Kozicki Proboszcz Parafii pw. św. Franciszka z Asyżu wraz z ks. Piotrem Żornaczukiem Proboszczem Parafii Prawosławnej w Wałczu poprowadzili modlitwę za wszystkich żołnierzy poległych w czasie II Wojny Światowej. Po modlitwie delegacje samorządów, oświaty, organizacji kombatanckich, związków oraz pozostałych instytucji złożyły kwiaty przy pomniku ofiar wojny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII