POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Powiat Wałecki

Z udziałem władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 11 listopada 2012 r. odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

W uroczystościach uczestniczyli m.in.: płk Adam Polowy dowódca Garnizonu Wałcz, ppłk Wiesław Gwóźdź dowódca 100 batalionu łączności, ppłk Krzysztof Łukaszczyk dowódca 104 batalionu zabezpieczenia, Janusz Ciaś Asystent Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Natalia Gut - Samborska Dyrektor Biura Poselskiego Pawła Suskiego, Tomasz Rzemykowski p.o. Burmistrza Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Bożena Terefenko Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wałczu, Eugeniusz Wilczyński Sekretarz Miasta Wałcz, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, której przewodniczył ks. Prałat ppłk Władysław Kozicki Proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu w Wałczu. We Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienie wygłosił Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta stwierdził, że 11 listopada, to szczególny Dzień, w którym odzyskaliśmy naszą Ojczyznę. Po 123 latach niewoli, wolna Rzeczpospolita znowu pojawiła się na mapach Europy. Stojąc przed Pomnikiem Marszałka Piłsudskiego, pochylmy głowy przed tymi Polakami, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dzięki tym bohaterom, możemy z dumą powiedzieć, że żyjemy w wolnym kraju, gdzie szanowane są prawa człowieka i gdzie wolność stanowi fundament dla realizacji ważnych wartości każdego człowieka.
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości Orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
Tradycyjnie w Wałeckim Centrum Kultury odbył się również uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Wałczu. Scenariusz i reżyseria koncertu: Tomasz Gęsikowski, a poprowadził go aktor Karol Strasburger.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Koncert rozpoczął się utworem w wykonaniu Bodara Pejzaż Polski, a następnie krótkie przemówienie do publiczności wygłosił starosta wałecki. Starosta przypomniał tradycję organizowanych przez powiat koncertów, które mają na celu uczczenie tego ważnego dla wszystkich Polaków dnia.
Powiat Wałecki
Koncert był również okazją do wyróżnień, które przyznał Zarząd Okręgu Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu Oddział w Pile. Wyróżnienia z rąk Zygmunta Knapika Prezesa Oddziału w Pile i Urszuli Korolczuk Prezesa Oddziału w Wałczu otrzymali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP (odznaczenie odebrał Piotr Marszałek Asystent Społeczny Posła), Renata Piasecka Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu, Danuta Benyskiewicz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu i Jarosław Rachubiński nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Wałczu.
W koncercie wystąpiły aktorki z Teatru Rampa i Teatru Kamienica w Warszawie: Ewa Lorska i Julita Kożuszek, które wykonały znane piosenki z lat dwudziestych i trzydziestych. Wspaniały występ zaprezentowała również wałecka młodzież, którą przygotowali Marek i Jolanta Giłka oraz grupa akrobatyczna Czesława Maia. Ciekawym elementem koncertu była scenografia warszawskiej ulicy oraz przygrywająca na niej kapela w składzie: akordeon, gitara, bęben, skrzypce, klarnet oraz tarka do bielizny, która służyła jako instrument. Przy wykonaniu większości utworów akompaniował Marek Giłka. Wszystkie utwory z humorem zapowiadał wspomniany wcześniej Karol Strasburger.
Sala widowiskowa i balkon były pełne. Występy artystów przyjęto bardzo ciepło, a koncert zakończył się aplauzem.


     
Wiek na znakach pocztowych

Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy "Wiek XX na znakach pocztowych", które odbyło się w dniu 10 listopada 2012 r. w Domu Kultury w Człopie.

Patronat nad wystawą objął Starosta Wałecki - Bogdan Wankiewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Człopa - Zdzisław Kmieć. Autorem wystawy jest filatelista Roman Wikieł.


     
Wyróżnienie dla powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 9 listopada 2012 r. w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zespół Szkół nr 4 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wałczu był jedyną szkołą ponadgimnazjalną z Województwa Zachodniopomorskiego, która otrzymała taki Certyfikat. Wyróżnienie to rąk Anny Mieczkowskiej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego odebrali: Dorota Matuszak Klupczyńska dyrektor szkoły oraz Halina Pająk i Irena Kubera - Dembek nauczycielki odpowiedzialne za realizację projektu w szkole. W imieniu Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w uroczystości uczestniczył Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
"Chodź poprowadzę Cię po mojej Polsce"

Pod takim tytułem z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w Wałeckim Centrum Kultury odbył się w dniu 9 listopada 2012 r. wieczór wspomnień o czasach niedoli narodu polskiego i o odzyskaniu przez niego niepodległości.

Przedstawienie przygotowała Społeczność Uczniowska Gimnazjum im. Jana Twardowskiego w Chwiramie.


     
Szkolenie w Szczecinie

W dniu 9 listopada 2012 r. pracownicy Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wałczu wzięli udział w spotkaniu poświęconym przygotowaniom do nowego okresu programowania dla perspektywy finansowej 2014-2020 i możliwościom, jakie będzie miało Województwo Zachodniopomorskie ze środków Polityki Spójności.


     
Konferencja w Szczecinku

Powiat Wałecki
Z udziałem Marty Suskiej Naczelnik Wydziału Inwestycji i Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wałczu w dniu 29 października 2012 r. w Szczecinku odbyła się konferencja pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, jej efekty ekologiczne i finansowe dla samorządów lokalnych w województwie zachodniopomorskim".

Konferencja miała na celu podsumowanie projektów realizowanych w województwie zachodniopomorskim w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym realizowany przez powiat wałecki. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, której liderem był Powiat Wałecki realizowana była w ramach POIiŚ na lata 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Projekt obejmował termomodernizację 26 obiektów w powiecie. Koszt całkowity projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym wynosi 27 019 738,74 PLN, w tym koszty kwalifikowane 25 684 510,18 PLN. Udział własny 14 177 483,65 PLN, zaś udział dofinansowania ze środków Funduszu Spójności 50 %.


     
Piłkarskich wspomnień czar

W niedzielę 28 października 2012 r. na stadionie miejskim w Wałczu rozegrany został mecz drużyn oldbojów "ORZEŁ" WAŁCZ i KKS POZNAŃ OLDBOYS.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami meczu było Starostwo Powiatowe w Wałczu i Urząd Miasta Wałcz. Główny cel, jaki organizatorzy sobie przyjęli, to popularyzacja sportu, a szczególnie piłki nożnej w Wałczu. Obecny na meczu Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki stwierdził, że cieszy się, że udało się zorganizować taki mecz, który przypomni wałeckim kibicom dawne czasy i sukcesy "Orła" Wałcz. Mam nadzieję, że w przyszłości wałecka piłka będzie na poziomie sprzed lat, kiedy trybuny zapełniały się do pełna stwierdził starosta. Kibice dopisali, na trybunach zasiadła duża grupa miłośników piłki nożnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na trybunach, obok wspomnianego wcześniej starosty pojawili się także m.in.: Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Marszałek Dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie, Tomasz Rzemykowski p.o. Burmistrza Wałcza, Janusz Ciaś Asystent Pawła Suskiego Posła na Sejm RP oraz radni rady powiatu i miasta Wałcz.
Spotkanie komentował Michał Cebula pracownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu, który przedstawił zawodników drużyn gospodarzy i gości.
Do Wałcza przyjechało wielu znanych z boisk krajowych i zagranicznych piłkarzy. Wśród nich byli mi.in.: Mirosław Okoński, Jarosław Araszkiewicz, Arkadiusz Bąk, Dariusz Kofnyt, Paweł Kaczorowski, Bogusław Pachelski, Sławomir Twardygrosz, Krzysztof Piskuła, Jacek Dębiński, Waldemar Kryger, Marek Rzepka, Jacek Przybylski, Jacek Dembiński, Mariusz Skrzypczak. W drużynie Orła zagrali: Piotr Czerniewicz, Dariusz Chudzyński, Robert Żolik, Jacek Kasielski, Mariusz Mucha, Jacek Halicki, Jacek Murat, Jacek Siutkowski, Jarosław Strużyński, Ryszard Ludewicz, Janusz Miszczak. Zwyciężyła drużyna gości 8:4, jednak wynik meczu nie była najważniejszy lecz promocja piłki nożnej w Wałczu.
W przerwie meczu Bogdan Wankiewicz i Tomasz Rzemykowski nagrodzili drużynę dziewcząt U10 i trenerów Adama i Annę Łukaszewicz ze Szkółki Piłkarskiej Orzeł 2010 za zdobycie w tym roku Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski U10. Impreza udała się znakomicie, pogoda dopisała, a kibice mogą być zadowoleni z widowiska, podczas którego padło wiele bramek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Szkolenie dla Zespołów Interdyscyplinarnych

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 26 października 2012r. w sali audiowizualnej II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu odbyło się w szkolenie na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych w Powiecie Wałeckim.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie odpowiedzialne za realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w powiecie. Szkolenie przeprowadziła Pani Renata Karwowska - Wojewódzki Koordynator Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pan Mirosław Woźniak dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Białogardzie, w którym mieści się m.in. Specjalistyczny Ośrodek dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.
Podczas spotkania zostały poruszane takie problemy jak procedura Niebieskiej Karty, współpraca Zespołów Interdyscyplinarnych, zadania Gminnych Zespołów i roli poszczególnych służb wchodzących w ich skład, aspekty prawne działań Zespołu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w powiecie poprzez stworzenie jednolitych i spójnych procedur postępowania w przypadku ujawnienia przemocy domowej, omówione zostały dobre praktyki stosowane w profilaktyce przemocy takie jak np. kampanie społeczne. Z uczestnictwa w programie skorzystali przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, szkół, policji, służby zdrowia, prokuratury oraz sądów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wręczenie dyplomów absolwentom

Dnia 26 października 2012 r. w Sali Wałeckiego Centrum Kultury odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla absolwentów zaocznych studiów magisterskich Zamiejscowego Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w Wałczu.

Podczas uroczystości władze samorządowe Powiatu Wałeckie reprezentowali Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Starosta Wałecki wyróżnił listami gratulacyjnymi i nagrodami książkowymi najlepszych absolwentów, wśród których byli: Anna Białkowska, Marzena Niedzielska, Małgorzata Łochowicz i Dorota Rojek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Nadanie Sztandaru dla Szkoły

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 26 października 2012 r. odbyła się uroczystość z okazji nadania sztandaru Szkole Podstawowej im . Jana Brzechwy w Różewie.

Sztandar został poświęcony podczas Mszy św. w kościele pw. św. Wawrzyńca w Różewie, a następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru Szkole. Z tej okazji uczniowie szkoły podstawowej przygotowali specjalny program artystyczny.


     
XVII sesja Rady Powiatu

W dniu 26 października 2012 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu, odbyła się XVII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 r.,
 • "Programu współpracy Powiatu Wałeckiego w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie",
 • wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2013 r.,
 • sprawie powierzenia Gminie Mirosławiec prowadzenia zadania publicznego,
 • powierzenia Gminie Tuczno prowadzenia zadania publicznego,
 • powierzenia Gminie Człopa prowadzenia zadania publicznego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • bieżącej sytuacji ochrony zdrowia w Powiecie Wałecki,
 • działalności Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu,
 • informacja Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu,
 • naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2012/2013,
 • aktualnego stanu zatrudnienia nauczycieli w szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi,
 • stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012,
 • prac remontowo-modernizacyjnych przeprowadzonych w szkołach podległych powiatowi w roku 2012.


     
Otwarcie drogi powiatowej

W dniu 25 października 2012 r. odbyło uroczyste otwarcie drogi powiatowej ul. Parkowa i Orla w Mirosławcu po gruntownej przebudowie.
Powiat Wałecki

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Ryszard Mićko Wicewojewoda Zachodniopomorski i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu.
W uroczystości uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Piotr Pawlik burmistrz Mirosławca, p.o. burmistrza miasta Wałcz Tomasz Rzemykowski, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, Krzysztof Hara burmistrz Tuczna, radni rady powiatu, gminy i miasta Mirosławiec, przedstawiciele policji, wojska, oświaty i duchowieństwa. Przebudowa drogi powiatowej w Mirosławcu rozpoczęła się w dniu 16 maja 2012 roku, kiedy to została podpisana umowa na roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej 1984z m. Mirosławiec (ul. Parkowa i Orla) wraz z kanalizacją deszczową. Przebudowano także chodnik na ul. Parkowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz placu przy w Parku Miejskim. Umowa została zawarta pomiędzy Powiatem Wałecki, a firmą "POL-DRÓG PIŁA" - Wykonawcą robót. Inwestycja była realizowana przez Powiat Wałecki oraz Gminę i Miasto Mirosławiec.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1.251.752,76 zł, w tym wydatki kwalifikowane stanowią 1.193.316,94 zł. Na realizację tego zadania powiat otrzymał 30% (357 995,00 zł) dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostała wartość inwestycji została sfinansowana po połowie ze środków własnych Powiatu Wałeckiego oraz Gminy i Miasta Mirosławiec.
Koszt zadania w zakresie przebudowy chodnika na ul. Parkowej przed budynkiem Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz placu przy w Parku Miejskim w Mirosławcu, stanowi koszt niekwalifikowany, który zostanie w całości poniesiony przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
Dnia 10 lipca 2012 roku została zawarta umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim, a Powiatem Wałeckim. W dniu 15 października 2012 r. zakończono roboty budowlane.
Realizacja inwestycji wpłynęła korzystanie na poprawę dostępu komunikacyjnego do zakładów pracy znajdujących się w Mirosławcu oraz zwiększyła komfort podróży dla odwiedzających nasz powiat turystów. Wyremontowano także kanalizację deszczową, która była niedrożna. Powodowało to zalewanie piwnic budynków przyległych do drogi podczas intensywnych opadów. Odbudowano także ciągi komunikacyjne dla pieszych, którzy obecnie mogą swobodnie i bezpiecznie się przemieszczać.


     
VI Marsz życia i nadziei

Pod honorowym patronatem Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza w dniu 25 października 2012 r. odbył się szósty już Regionalny Marsz Życia i Nadziei połączony z "Dniem Różowej Wstążki".

Głównym organizatorem i inicjatorem marszu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu. Stowarzyszenie "Amazonka" działa w Wałczu od 2005 r. i skupia w swoich szeregach ponad pięćdziesiąt osób (z Wałcza, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, a także z Sypniewa), które łączy wspólna walka z chorobą nowotworową oraz promowanie profilaktyki raka piersi.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Marsz, w którym uczestniczyli m.in. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, członkinie Stowarzyszenia oraz młodzież ze szkół z wychowawcami, przeszedł od Placu Wolności do Waleckiego Centrum Kultury.
Marsz otworzył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Janina Kobus Prezes Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dalsza część uroczystości odbyła się w Wałeckim Centrum Kultury. Swoje krótkie przemówienia wygłosili Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Anna Mieczkowska i dr Bogdan Wankiewicz, który pogratulował "Amazonkom"" bardzo potrzebnej dla społeczności powiatu inicjatywy i życzył satysfakcji z działalności w stowarzyszeniu. W dalszej części uroczystości odbył się wykład dr hab. n. med. prof. Pomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie Jacka Gronwalda pt. "Postępy w testach DNA, badaniach kontrolnych w leczeniu i profilaktyce raka piersi". Jacek Gronwald mówił także o wpływie zawartości selenu w organizmie na zachorowalność na choroby nowotworowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII