POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
XIX sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 28 grudnia 2012 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XIX sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2013 rok,
 • wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu w Wałczu,
 • zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu,
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031,
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.


     
Konferencja prasowa na Bukowinie

W dniu 21 grudnia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w konferencji prasowej z udziałem Sekretarza Stanu Ministerstwa Sportu i Turystyki Grzegorza Karpińskiego, Pawła Suskiego Posła na Sejm, Piotra Marszałka Dyrektora Naczelnego COS w Warszawie oraz Łukasza Grocholski p.o. Dyrektora COS OPO w Wałczu poświęconej "Planowanej Inwestycji Przebudowy i Rozbudowy Stadionu Sportowego" na terenie COS OPO w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ministerstwo Sportu podjęło decyzję o modernizacji i przebudowie stadionu na terenie COS OPO Bukowina w Wałczu, a podczas spotkania podpisano w tej sprawię umowę pomiędzy Dyrektorem Generalnym COS w Warszawie Piotrem Marszałkiem, a Grzegorzem Karpińskim Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.
Inwestycja rozpoczęta zostanie na początku 2013 roku, a oddana do użytku w 2015 r. Według planów będzie to okazały obiekt spełniający wysokie standardy stawiane przez współczesny sport. Sztuczna nawierzchnia boiska zaspokoi oczekiwania hokeistów na trawie, a bieżnia tartanowa lekkoatletów. Nie tylko te dwie dyscypliny znajdą możliwość trenowania na tym stadionie, ale na pewno będą zainteresowani zawodnicy wielu innych dyscyplin sportowych. Trybuny pomieszczą 600 osób, obiekt będzie oświetlony. Budynek, który powstanie przy stadionie spełniał będzie rolę internatu sportowego i wyposażony zostanie w komfortowe szatnie oraz zaplecze socjalne dla zawodników.


     
Spotkanie opłatkowe

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i zarazem Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w dniu 20 grudnia br. odbyło się w starostwie spotkanie opłatkowe członków Zarządu OSP w powiecie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
     
Wigilijny koncert

Dnia 20 grudnia 2012 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego wzięli udział w wigilijnym koncercie Chóru Kolegium Nauczycielskiego, który odbył się w auli budynku przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Harcerze ze światełkiem betlejemskim w starostwie

W dniu 20 grudnia 2012 r. harcerze z Powiatowego Związku Drużyn ZHP w Wałczu odwiedzili Starostę Wałeckiego ze światełkiem betlejemskim.
Dzieci zaśpiewały kolędę i złożyły Staroście i Wicestaroście oraz pracownikom starostwa świąteczne życzenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkania wigilijno - opłatkowe

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego w dniu 18 grudnia 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Unii Europejskiej w Karsiborze odbył się Świąteczny Koncert.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dyrektor i grono pedagogiczne przygotowali dla dzieci wspólne kolędowanie, jasełka oraz licytację prac plastycznych. Fundusze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla jednego z uczniów Szkoły.

W spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w dniu 20 grudnia br. przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich na plebanii Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu udział wzięli Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta.

W dniu 20 grudnia br. Starosta Wałecki wziął udział w spotkanie opłatkowym, które odbyło się w Sali Tradycji 100 batalionu łączności.

W dniu 20 grudnia br. starosta Bogdan Wankiewicz był gościem na spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w budynku Hali Sportowej w koszarach Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu.

Zarząd Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" w Wałczu zorganizował w dniu 20 grudnia br. (w Klubie Garnizonowym w Wałczu) uroczystą Wigilię dla podopiecznych i pracowników, na której gościem był Jerzy Goszczyński Wicestarosta.


W dniu 20 grudnia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Strącznie odbyło się świąteczne bożonarodzeniowe przedstawienie, podczas którego gościem był Jerzy Goszczyński Wicestarosta. Dyrekcja, grono pedagogiczne, rada rodziców oraz uczniowie zorganizowali przedstawienie w myśl słów patrona Szkoły Jana Pawła II: "Jeśli tak uroczyście obchodzimy Narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym".

Podczas spotkania wigilijnego w dniu 20 grudnia br. Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka", które odbyło się w sali "Biorol" w Wałczu władze samorządowe powiatu reprezentował Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Starosta Bogdan Wankiewicz wziął również udział w spotkaniu wigilijnym członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy i miasta Mirosławiec, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.     
Jasełka w świetlicy TPD

Pięknie udekorowana sala i świąteczny nastrój towarzyszyły przedstawieniu jasełkowemu w wykonaniu przedszkolaków z Ogniska Przedszkolnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci "Ważka" z Wałcza, które odbyło się 19 grudnia 2012 r. w świetlicy TPD.

Jasełka przybliżyły wszystkim gościom wydarzenia Betlejemskiej Nocy oraz wprowadziły w magiczny nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wśród gości byli min. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki oraz Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Starosta złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia oraz podarował dzieciom kosz słodyczy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podsumowanie Roku w oświacie

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 19 grudnia w sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych.

Spotkanie poświęcone było podsumowaniu zadań zrealizowanych w kończącym się 2012 roku oraz planom na nowy 2013 r. Starosta w imieniu Zarządu Powiatu podziękował i gratulował dyrektorom realizacji wielu przedsięwzięć w kończącym się roku oraz złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie ze Świętym Mikołajem

Szkolne Koło Caritas działające przy Zespole Szkół nr 1 w Wałczu zorganizowało w dniu 19 grudnia br. Wigilię i spotkanie ze Świętym Mikołajem dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

W świątecznym spotkaniu, które odbyło się w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego. Wicestarosta złożył wszystkim obecnym świąteczne życzenia oraz podarował dzieciom kosz słodyczy.


     
Zakład Mechaniczny Metaltech Sp. z o.o. Firmą Roku 2012
Województwa Zachodniopomorskiego


ZM Metaltech Sp. z o.o. z Mirosławca został laureatem Konkursu Gospodarczego Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii "Firma Roku".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Konkurs Gospodarczy to jeden z najstarszych, nieprzerwanie trwających konkursów w regionie, mający na celu wyróżnienie najlepszych firm, instytucji, inicjatyw i podmiotów, działających w różnych dziedzinach. Poprzez organizację w/w przedsięwzięcia promowana i wspierana jest działalność gospodarcza, innowacyjność, transfer technologii a także najprężniej rozwijające się firmy, instytucje oraz osoby, które szczególnie przysłużyły się rozwojowi gospodarki regionu.
ZM Metaltech Sp. z o.o. z Mirosławca należy do czołówki polskich producentów maszyn i urządzeń znajdujących zastosowanie w rolnictwie, budownictwie i leśnictwie. Produkuje przede wszystkim różnego rodzaju przyczepy oraz maszyny do pobierania, przyrządzania i zadawania pasz. Odbiorcami tych urządzeń są klienci krajowi i zagraniczni. Ponadto produkuje również maszyny szkółkarskie i leśne oraz konstrukcje stalowe na zlecenie różnych firm krajowych i zagranicznych.
Przypomnijmy, że ZM Metaltech Sp. z o.o. z Mirosławca otrzymał również w 2012 r. nagrodę honorową Laur Powiatu Wałeckiego w kategorii Duże Przedsiębiorstwa.


     
Wigilijne spotkania

Na zaproszenie Zarządu "Victoria Cymes" Sp. z o.o. w Wałczu Starosta Wałecki uczestniczył w dniu 15 grudnia br. w spotkaniu wigilijnym połączonym z Jubileuszem 30 - lecia Firmy, które odbyło się w Centralnym Ośrodku Sportu Wałcz-Bukowina. Dzień ten był szczególny również dla współzałożyciela i współwłaściciela "Victorii Cymes" p. Lecha Krukowskiego, który obchodził w tym dniu swoje 60 urodziny. Starosta Wałecki złożył serdeczne życzenia Jubilatowi oraz przekazał listy gratulacyjne dla wieloletnich pracowników Firmy.

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki reprezentował władze powiatu na spotkaniu opłatkowym w dniu 15 grudnia br. zorganizowanym przez Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Wałczu, które odbyło się w sali "Biorol" w Wałczu.

Bogdan Wankiewicz Starosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym z Senatem, władzami oraz pracownikami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, które odbyło się w dniu 14 grudnia br. w siedzibie PWSZ przy ul. Bydgoskiej. Gościem specjalnym świątecznego spotkania była p. Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie dot. lasów niepaństwowych

W dniu 14 grudnia 2012 roku, w sali Narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyło się coroczne spotkanie zorganizowane przez Starostę Wałeckiego z zaproszonymi przedstawicielami Nadleśnictw: Wałcz, Człopa, Mirosławiec, Tuczno, Płytnica, celem omówienia problematyki prowadzenia nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz spraw bieżących.

Mając na uwadze treść zawartych porozumień Starosty Wałeckiego z Nadleśniczymi w sprawie powierzenia wybranych zadań i czynności należących do właściwości Starosty z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, ustalono stawki na rok 2013 z tytułu prowadzenia nadzoru.
Ponadto w trakcie spotkania, w związku z przejmowaniem przez Powiat wód stojących od Agencji Nieruchomości Rolnych Starosta Wałecki zasygnalizował konieczność udostępnienia przez Nadleśnictwa dróg dojazdowych do jezior dla dzierżawców oraz osób potencjalnie zainteresowanych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 13 grudnia 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej Powiatowy Zasób Nieruchomości,
 • przekazania mienia ruchomego Powiatu Wałeckiego,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 r.,
 • przyjęcia planu pracy Zarządu Powiatu w Wałczu na I kwartał 2012 roku.
Zarząd przyjął informację na temat realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


     
Wigilijne spotkania

Wychowankowie Internatu Zespołu Szkół nr 3 w Wałczu zorganizowali w dniu 12 grudnia 2012 r. roku uroczystą kolację wigilijną, w której uczestniczyli Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki reprezentował władze powiatu na spotkaniu opłatkowym w dniu 13 grudnia br. zorganizowanym przez Polski Związek Niewidomych Koło w Wałczu, które odbyło się w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Piłkarska Środa Ligi Mistrzów w Wałczu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 12 grudnia 2012 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyła się Mikołajkowa Prezentacja Zawodniczek i Zawodników oraz Drugie Urodziny Klubu Orzeł 2010 Wałcz.

W programie uroczystości była prezentacja dzieci trenujących w Klubie Orzeł 2010 Wałcz oraz pokaz tegorocznych osiągnięć poszczególnych zespołów. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i niespodzianek dla dzieci i ich rodziców. Po prezentacji odbyło się wspólne spotkanie oraz słodki poczęstunek.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorującego

Dnia 12 grudnia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w XX posiedzeniu Zachodniopomorskiego Komitetu Monitorujące, które odbyło się w Sali plenarnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.

Podczas posiedzenia omawiano m.in. postępy w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w tym:
 • postęp finansowy i rzeczowy RPO WZ,
 • stan realizacji inicjatyw JEREMIE I JESSICA,
 • działania informacyjne i promocyjne w ramach RPO WZ,
 • przedstawienie informacji po spotkaniu z Komisją Europejską.
Na posiedzeniu przedstawiono również Plan Ewaluacji RPO WZ na 2013 r. oraz założenia do nowego okresu programowania 2014-2020.


     
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Dnia 10 grudnia 2012 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Podczas posiedzenia Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Członkowie PZZK wysłuchali informacji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu dotyczącej aktualnego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim. Informację przedstawił nadkom. Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji w Wałczu. Prokurator Rejonowy w Wałczu Piotr Łosiewski przedstawił informację dotyczącą prowadzonych postępowań przez Prokuraturę Rejonową w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Kazimierz Maciejewski przedstawił informację dotyczącą aktualnego stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Powiecie Wałeckim.
Komisja wysłuchała informacji dotyczącej przebiegu Regionalnego Ćwiczenia Obronnego "Anakonda-12", w którym Powiat Wałecki brał udział jako element systemu obronnego Województwa Zachodniopomorskiego.
W trakcie posiedzenia oceniono stan gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa z terenu powiatu wałeckiego do minimalizacji uciążliwości zagrożeń powodowanych warunkami zimowymi. Wszystkie gminy z terenu powiatu wałeckiego przedstawiły meldunki gotowości do likwidacji skutków ewentualnych zagrożeń warunkami zimowymi.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie oceniły stan gotowości poszczególnych ogniw do usuwania ewentualnych zagrożeń wynikających z warunków zimowych.


     
"Zachodniopomorskie Magnolie EFS"
Powiat Wałecki

Gala konkursu Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2012, w którym wyróżnione zostały osoby, organizacje i instytucje zaangażowane w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim odbyła się 10 grudnia 2012 r. na Zamku Książąt Pomorskich.

Podczas Gali Powiat Wałecki reprezentowała Wanda Grochowska - Skonieczna Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu. Przypomnijmy, że pierwszym laureatem tej nagrody w 2011 r. w kategorii "Projektodawca PO KL" został Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu.
Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie i uhonorowanie dotychczasowych wysiłków najlepszych Projektodawców zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim. Województwo zachodniopomorskie od kilku lat nieprzerwanie znajduje się w czołówce regionów najlepiej i najefektywniej wykorzystujących środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorem gali Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2012 był Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.
więcej szczegółów na stronie: www.wzp.pl


     
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2012 r. w siedzibie Szpitala.

Rada wysłuchała informacji dyrektora Szpitala nt. aktualnej sytuacji społeczno- ekonomicznej szpitala.
Rada Społeczna podjęła uchwały w sprawie:
 • likwidacji środków trwałych - sprzętu medycznego,
 • zmian w Planie Finansowym Szpitala na 2012 r.,
 • zakupu środków trwałych - sprzętu medycznego w 2013 r.,
 • zmian w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala.
Rada rozpatrzyła i zaopiniowała wniosek dyrektora 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Wałczu do Szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia o wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu obrotowego. Ponadto Rada przeanalizowała skargi i wnioski wnoszone przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala (z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu).


     
Spotkanie wigilijne

Z udziałem starosty Bogdana Wankiewicza i sekretarza Zbigniewa Wolnego w dniu 7 grudnia 2012 r. odbyło się spotkanie wigilijne członków Wałeckiego Klubu Turystki Rowerowej.

Podczas spotkania starosta wałecki otrzymał od prezesa WKTR Adama Taczkowskiego statuetkę w podziękowaniu za współudział w organizacji corocznej imprezy Maratonu MTB w powiecie wałeckim.


     
Świąteczne spotkanie

Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Wałcz zorganizował w dniu 7 grudnia świąteczne spotkanie wigilijne, w którym uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

W spotkaniu, które odbyło się w "Motelu za Grosik" w Wałczu wzięli udział pracownicy Wałeckiego Oddziału, przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz przedsiębiorcy.


     
Debata klimatyczna w powiecie

Pod patronatem Ministerstwa Środowiska i Starosty Wałeckiego w dniu 6 grudnia 2012 r. w sali multimedialnej Zespołu Szkół nr 4 RCKU w Wałczu odbyła się debata klimatyczna projektu "Dobry klimat dla powiatów".

Celem projektu jest zaangażowanie polskich powiatów w działania służące ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych oraz adaptacji do zmian klimatu. W ramach projektu powiaty diagnozują stan ochrony klimatu na swoim terytorium, uzyskują narzędzia do oceny własnego śladu węglowego, korzystają z bezpłatnych działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców, przyjmują deklarację Dobry Klimat dla Powiatów. DOKUP realizowany jest we współpracy: Instytut na rzecz Ekorozwoju - lider, Związek Powiatów Polskich oraz Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii - partnerzy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat wałecki, tak jak reszta naszego kraju, doświadcza zmian klimatu, które przybierają postać coraz częstszych anomalii pogodowych. W lecie tego roku przez obszar Polski przeszły potężne wichury, ulewne deszcze z silnymi porywami wiatru niszczącymi dachy domów i słupy energetyczne. Liczne podtopienia, powalone drzewa na drogach i zniszczone uprawy - to efekt silnych nawałnic, które coraz częściej obserwowane są w Polsce. Tego typu zjawiska mogą w przyszłości powtarzać się coraz częściej. W takiej sytuacji bardzo istotne staje się przygotowanie do czekających nas zmian, a także wdrożenie technologii i działań chroniących klimat. Ważne, aby np. budynki mieszkalne planowane były w sposób uwzględniający zmiany klimatu, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Nowatorskie rozwiązania chroniące klimat to również szansa na rozwój lokalnego rynku pracy. Termomodernizacja istniejących budynków, rozwój energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii na terenach miejskich i wiejskich mogą być szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców i rozwój lokalnej gospodarki.
W powiecie wałeckim widoczne są inicjatywy mające na celu ochronę klimatu przed nadmierną emisją dwutlenku węgla przez człowieka. W zeszłym roku powiat wałecki przystąpił do projektu Dobry Klimat dla Powiatów. W ramach tego właśnie projektu, zorganizowana została debata, podczas której uczestnicy zastanawiali się nad uwarunkowaniami dla rozwoju gospodarki regionu, jakie wynikają ze zmian klimatu. Celem debaty, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów, Lasów Państwowych, ENEI, przedsiębiorców oraz mediów była dyskusja na temat rozwoju gospodarczego powiatu wałeckiego do 2030 roku i pobudzenie aktywności społecznej i gospodarczej, biorąc pod uwagę zmieniające się uwarunkowania klimatyczne. Debatą tą powiat włącza się w ogólnoeuropejskie dążenia do ograniczenia zmian klimatu i adaptacji do ich negatywnych skutków.


     
Przychodnia Rejonowa po remoncie

Powiat Wałecki
W dniu 5 grudnia 2012 r. oddano do użytku odnowiony budynek Przychodni Rejonowej przy ul. Kościuszkowców w Wałczu. Termomodernizacja budynku przychodni jest ostatnią inwestycją powiatu wałeckiego w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynku użyteczności publicznej pn. "Zarządzanie energią poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, szczecineckiego, wałeckiego".

W ramach tej inwestycji wykonano: docieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymianę pokrycia dachowego, izolacje ścian fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wykonano wentylację nawiewno - wywiewną z rekuperacją odzysku ciepła w głównych ciągach komunikacyjnych, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną oraz częściowo wewnętrzną, w korytarzach został wykonany sufit podwieszany, zostały odnowione przedsionki oraz główne ciągi komunikacyjne, wykonano nowe schody oraz podjazdy. Zadanie wykonała w ciągu dwóch miesięcy firma z Chodzieży wyłoniona w postępowaniu przetargowym, zaś wartość inwestycji wyniosła 1070963,20 zł.
Inwestycja została sfinansowana w 30% w formie dotacji, 60% pożyczki na warunkach preferencyjnych z NFOŚ (zielone inwestycje) oraz 10 % wkładu własnego uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Dzięki tej inwestycji polepszyły się walory estetyczne oraz użytkowe budynku oraz zmniejszy się zapotrzebowania na zużywaną energię.
W ramach tego samego projektu wykonano także termomodernizację Internatu Zespołu Szkół Nr 3 na ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (2011 r.), instalację solarną do przygotowania c.w.u dla pralni oraz budynku DPS w Wałczu (rok 2012) oraz termomodernizację ( budowy instalacji solarnej) budynku internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu ul. Chłodna 22 (rok 2012).


     
Spotkanie informacyjno - rekrutacyjne

Z udziałem starosty Bogdana Wankiewicz, wicestarosty Jerzego Goszczyński i Józefa Kropielnickiego Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w dniu 4 grudnia 2012 r. odbyło się w Starostwie Powiatowym spotkanie informacyjno - rekrutacyjne dyrektorów i nauczycieli przedmiotów zawodowych z powiatu dotyczące projektu "Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie - projekty konkursowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja dot. pozyskiwania środków na inwestycje

W dniach 3-4 grudnia 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w konferencji szkoleniowej pt. "Rola WFOŚ i GW w Szczecinie w finansowaniu zadań z zakresu ochrony środowiska w województwie zachodniopomorskim oraz możliwości pozyskania środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz środków krajowych", która odbyła się w Kołobrzegu.

Konferencja skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, instytucji, organizacji i przedsiębiorców ma być pomocna w skutecznym pozyskiwaniu finansowania inwestycji zarówno w oparciu o środki krajowe, jak i unijne. Pomocą dla uczestników konferencji byli zaproszeni na szkolenie prelegenci, wśród których byli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego oraz banków, które udzielają preferencyjnych kredytów na inwestycje środowiskowe.


     
Nowy parking przy Starostwie Powiatowym

Od 3 grudnia 2012 r. można już parkować na nowym parkingu przy Starostwie Powiatowym w Wałczu. Nowy parking dla interesantów i pracowników urzędu, posiada 44 miejsca parkingowe, jest ogrodzony i oświetlony. Wyremontowano także garaże przy starostwie. Inwestycja, która kosztowała powiat 472 485,28 zł rozpoczęła się w sierpniu 2011 r., a zakończona została w listopadzie br.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Szkolenie w Warszawie

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki ukończył Wyższy Kurs Obronny w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu obronnego i bezpieczeństwa RP realizowany w 2012 r. dla kadry kierowniczej administracji publicznej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki

     
Spotkanie powiatów partnerskich

Z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego i Romana Wiśniewskiego Naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w dniu 29 listopada br. w Czarnkowie odbyło się spotkanie przedstawicieli partnerskich powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, gorzowskiego, strzelecko - drezdeneckiego i wałeckiego.

Podczas spotkania omówiono dotychczasowe wspólne działania oraz propozycje poszczególnych samorządów na nowy 2013 rok.


     
Przekazanie obowiązków dowodzenia

Z udziałem Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 29 listopada 2012 r. w koszarach przy ul. Kościuszki w Wałczu odbyła się uroczystość przekazania obowiązków dowódcy 104 batalionu zabezpieczenia.

Nowym dowódcą 104 batalionu zabezpieczenia Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód został mjr Sławomir Gembarski, który zastąpił ppłk Krzysztofa Łukaszczyka.


     
Konferencja w Szczecinie

W dniu 29 listopada 2012 r. Starosta Wałecki wziął udział w konferencji poświęconej konsultacjom społecznym "Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020", które są kluczowym etapem prac nad tworzeniem dokumentów programowych dla nowej perspektywy finansowej UE.

Podczas konferencji, która odbyła się z udziałem Elżbiety Bieńkowskiej - Minister Rozwoju Regionalnego i Olgierda Geblewicza Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego omawiano wyzwania i kierunki rozwoju województwa w latach 2014-2020.


     
XVIII sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki


W dniu 28 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu, odbyła się XVIII sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2012 rok.
 • zmieniającą uchwałę Nr XI/81/2011 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2012-2031.
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 • wygaśnięcia mandatu radnego.


     
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP

W dniu 26 listopada 2012 r. w Szczecinie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Programowej OHP, w którym uczestniczył Wojciech Pastuszak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Wałczu.

W posiedzeniu udział wzięli parlamentarzyści, starostwie i burmistrzowie z województwa zachodniopomorskiego.
Podczas posiedzenia przedstawiono dotychczasowego dokonania Ochotniczych Hufców Pracy oraz plany i problemy z jakimi borykają się te organizacje. Omawiano również zasady współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Punktami Pośrednictwa Pracy, obsługiwanych przez hufce.
W naszym powiecie przy Zespole Szkół nr 3 w Wałczu funkcjonuje Młodzieżowe Biuro Pracy, zaś Punkt Pośrednictwa Pracy obsługiwany przez OHP będzie działał od 1 grudnia br. w budynku byłego Szpitala Powiatowego. Punkt Pośrednictwa Pracy w powiecie wałeckim powstał w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki.
Celem Punktu Pośrednictwa Pracy jest stworzenie warunków ułatwiających dostęp do pośrednictwa pracy przede wszystkim dla ludzi młodych w wieku 15-25 lat, bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.


     
Konferencja w Szczecinie

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w konferencji naukowej pt. "Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu", która odbył się 21 listopada 2012 r. w auli Uniwersytetu Szczecińskiego.

Województwo Zachodniopomorskie od kilku lat znajduje się w czołówce regionów najlepiej i najefektywniej wykorzystujących fundusze strukturalne. Konferencję zorganizowano, aby dać impuls do dyskusji na temat przyszłej koncentracji wydatkowanych środków unijnych w kontekście potrzeb i wyzwań przed jakimi stoi nasz region.


     
Inwestycje w Nadleśnictwie Wałcz

Powiat Wałecki
Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty, przedstawicieli gminy Wałcz, miasta Wałcz, gminy Jastrowie, RDLP w Pile oraz wykonawców w dniu 19 listopada 2012 r. w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo - Leśnej odbyło się uroczyste podsumowanie projektu zrealizowanego ze środków UE, w ramach którego utwardzono 15 kilometrów leśnych dróg pożarowych i wybudowano nowy most na Dobrzycy w Nadleśnictwie Wałcz.

Jedna z dróg prowadzi od drogi krajowej nr 10 w kierunku Nakielna, natomiast druga - od drogi wojewódzkiej nr 163 w stronę Nadarzyc. W ramach umowy z ARiMR w Szczecinie Nadleśnictwo otrzymało na realizację projektu wsparcie w wysokości ok. 6 mln zł. Obie drogi mają 3,5 metra szerokości, odpowiednie spadki podłużne i łuki na zakrętach. Posiadają także wymagane przepisami tzw. mijanki, które muszą się znajdować minimum co 300 metrów. Drogi na całej długości pokryte są geowłókniną i posiadają trzy warstwy nawierzchni. Inwestycja ta była dla Nadleśnictwa Wałcz bardzo ważna, ponieważ zwiększy ona bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Projekt zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie osi 2 "Odtworzenie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", schemat "Wprowadzenie elementów zapobiegawczych na terenach zaliczonych do dwóch najwyższych kategorii zagrożenia pożarowego".


     
Posiedzenie Rady Społecznej

W dniu 16 listopada 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w pierwszym inauguracyjnym posiedzeniu Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie, które odbyło się w siedzibie Zakładu.

Wszystkich gości przywitał Artur Biłgorajski dyrektor placówki, który przedstawił aktualne możliwości leczniczo - rehabilitacyjne, jakie oferuje obecnie pacjentom ZO-L SP ZOZ "Leśna Ustroń". Uczestnicy spotkania zwiedzili poszczególne kondygnacje zakładu, którego znaczna część jest już po kapitalnym remoncie. W placówce zatrudnionych jest dwóch lekarzy i ok. 30 pielęgniarek i salowych. Liczba ta nie jest duża, ale władze samorządowe województwa starają się równomiernie rozdzielać fundusze, jakimi dysponują na opiekę zdrowotną mieszkańców.
Podczas pierwszego posiedzenia, w którym uczestniczyła Anna Mieczkowska Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, starosta wałecki otrzymał akt powołania do Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego, której zadaniem jest wypracowywanie opinii i wniosków pomocnych w rozwoju i prawidłowym funkcjonowaniu jednostki. W skład Rady Społecznej ponadto weszli: Andrzej Subocz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Krzysztof Hara burmistrz Tuczna, Piotr Pawlik burmistrz Mirosławca, Krystyna Kęsek, Krystyna Stysińska, Janina Szupieńko, Beata Brejwo-Kuźmicz, Waldemar Bródka, Artur Kopciuch, Stefan Wilczura i Mieczysław Stańczyk.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 15 października 2012 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd Powiatu podjął uchwały m.in. w sprawie:
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy w Wałczu,
 • projektu budżetu Powiatu Wałeckiego na 2013 r.,
 • projektu zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031.     
Przekazanie obowiązków dowódcy brygady

Dnia 14 listopada 2012 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystości przekazania obowiązków Dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód, które odbyło się w Jednostce przy ul. Kościuszki w Wałczu.

Starosta Wałecki podziękował odchodzącemu ze stanowiska dowódcy płk Wojciechowi Kucharskiemu za współpracę i życzył dalszych sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Nowym dowódcą został płk Krzysztof Król.


     
Konferencja w Szczecinie

Z udziałem Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i jednostek podległych Powiatowi Wałeckiemu: Renaty Piaseckiej (ZS nr 2), Doroty Matuszak - Klupczyńskiej (ZS nr 4 RCKU), Piotra Filipiaka (ZS nr 3), Wandy Grochowskiej - Skoniecznej (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy) oraz Józefa Kropielnickiego naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu w dniu 14 listopada 2012 r. odbyła się konferencja pt. "Model rozwoju kształcenia zawodowego".

Konferencja adresowana była do władz samorządowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy, dyrektorów szkół zawodowych, pracodawców, władz oświatowych z terenu województwa zachodniopomorskiego.
Konferencja zorganizowana była w ramach innowacyjnego projektu Platforma rozwoju Kształcenia zawodowego, którego celem jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie do polityki rozwoju modelu partnerstwa lokalnego na rzecz kształcenia zawodowego oraz platformy multimedialnej wspierającej to kształcenie.


     
Posiedzenie Związku Celowego WZ

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Małgorzata Górzyńska Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się 13 listopada 2012 r. w Starostwie Powiatowym w Świdwinie.

Przedmiotem posiedzenia była kontynuacja działań Związku w zakresie modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków, w przedmiocie granic nieruchomości gruntowych w ramach projektu realizowanego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie, pn. ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach". Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach 7. Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Społeczeństwo informacyjne - budowa elektronicznej administracji". Wartość całego projektu to 66 mln zł, szacowana kwota na województwo zachodniopomorskiego ok. 10-12 mln zł, a na powiat ok. 550-660 tys. zł.


     
Mistrzostwa Powiatu na Ergometrze Wioślarskim

W dniu 13 listopada 2012r. na Sali Wielofunkcyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się IV Otwarte Mistrzostwa Powiatu i Miasta Wałcz na Ergometrach Wioślarskich.

Uroczystego otwarcia mistrzostw dokonali: Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz Waldemar Rogulski dyrektor ZS nr 1 w Wałczu i Małgorzata Januchowska dyrektor MOSiR w Wałczu. Mistrzostwa rozpoczęły się biegiem pokazowym, w którym uczestniczyły uczennice Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wałczu, po czym przystąpiono do zawodów kolejno Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Organizatorami Mistrzostw byli: Starostwo Powiatowe w Wałczu, ZS nr 1 w Wałczu, UKS ,,Ateny", Urząd Miasta Wałcz i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych dziewcząt (rocznik 1996 - 1994) kolejne miejsca zajęły 1. Wolbach Zuzanna (ZS nr 1 Wałcz), Górzna Marta (ZS nr 1 Wałcz), 3. Gan Sara (ZS nr 2 Wałcz). Wśród chłopców (rocznik 1996 - 1994) kolejne miejsca zajęli: 1. Szkótnik Mateusz (ZS nr 1 Wałcz), 2. Kisielewski Jakub (ZS nr 1 Wałcz), 3. Szyszka Mateusz (ZS nr 2 Wałcz). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężył Zespół Szkół nr 1 w Wałczu (122 pkt.) przed Zespołem Szkół nr 2 w Wałczu (102 pkt.).

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII