POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 8 marca 2013 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd
przyjął informacje:
 • na temat sytuacji finansowej szkół i placówek oświatowych podległych powiatowi;
 • z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2012 rok.
Zarząd przyjął sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu.

Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 r.;
 • przekazania mienia ruchomego Powiatu Wałeckiego;
 • ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2013 roku;
 • wydania opinii w przedmiocie inwestycji drogowej pod nazwą "Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10".


     
"CZAD - Cichy zabójca" widziany oczyma małych artystów

Powiat Wałecki
W siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych eliminacji XV edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!". Konkurs został zorganizowany przez Starostwo Powiatowe, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wałczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Powiat Wałecki
Do konkursu zgłoszono 69 prac w czterech kategoriach: grupa młodsza 6-8 lat, grupa średnia 9-12 lat, grupa starsza 13-16 lat oraz uczniowie niepełnosprawni. Jury konkursowe pod przewodnictwem plastyka Janusza Poszepczyńskiego wyłoniło laureatów, których prace reprezentować będą powiat wałecki na eliminacjach wojewódzkich w Szczecinie.
Uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród dla laureatów konkursu odbyło się w dniu 7 marca 2013r.
W grupie pierwszej zwyciężyła Anna Błażewicz - Szkoła Podstawowa w Płocicznie. Kolejne lokaty zajęli Zuzanna Jurczyk - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu, Kinga Siedlecka - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu, Miłosz Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Płocicznie i Olga Kujda - Szkoła Podstawowa w Płocicznie W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęła Gabriela Gradek SP w Płocicznie, a kolejne Weronika Ptak - Szkoła Podstawowa w Strącznie, Nikola Każak - Szkoła Podstawowa Nr 5 w Wałczu, Kamil Suszek - Szkoła Podstawowa Płociczno i Weronika Szczepańska - Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach. W grupie starszej jury
Powiat Wałecki
wyróżniło Weronika Marud - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, Aleksandra Konofał - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, Katarzyna Wujków - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, Karolina Robionek - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu i Weronika Majer - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu. W kategorii uczniów niepełnosprawnych wyróżnienia na szczeblu powiatowym otrzymali Izabela Pycia - Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, Sylwester Pawlak - Człopa, Michał Koczenasz - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu, Jan Gawroński - Gimnazjum Nr 1 w Wałczu oraz Piotr Kondarewicz - Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsora konkursu Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Wszystkie nadesłane prace konkursowe zostały wysoko ocenione przez Jury za formę ich wykonania oraz przekaz artystyczny.
Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wręczali zwycięzcom konkursu nagrody i podziękowali uczestnikom, ich opiekunom oraz organizatorom za duży wkład pracy w propagowanie zagadnień dotyczšcych ochrony przeciwpożarowej.
Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. Kazimierz Maciejewski w sposób szczególny podziękował Pani Jadwidze Kosidło Dyrektorowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wałczu za jej wielkie zaangażowanie w organizację XV edycji konkursu. Komendant w swej wypowiedzi gratulował laureatom i podkreślał jak ważne jest przesłanie tegorocznej edycji. Artyści są naszymi "ambasadorami" w przekazywaniu bardzo ważnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Na zakończenie konkursu w ramach akcji profilaktycznej "NIE DLA CZADU" odbyła projekcja filmu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
Uwaga - rodzice dzieci sześcioletnich!

W związku z prawem dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki w szkole podstawowej informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałczu (ul. Południowa 10 B) został uruchomiony Punkt Konsultacyjny, którego zadaniem jest pomoc rodzicom w podjęciu ewentualnej decyzji pójścia dziecka sześcioletniego do szkoły lub kontynuacji wychowania i nauki w przedszkolu.

Zapraszamy w każdy czwartek od godziny 15.30 do 17.00 - punkt będzie działał w marcu i kwietniu 2013 roku.

Porad udzielają:
 • psycholog Mirosława Ustrzycka - pokój 218
 • psycholog Agnieszka Olędzka - pokój 207
 • pedagog Aleksandra Sikorska - pokój 217
Konsultacje są bezpłatne.


     
Jubileusz 500-lecia Miasta Piły
Powiat Wałecki

W dniu 4 marca 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystościach z okazji Jubileuszu 500-lecia potwierdzenia praw miejskich Piły 1513 - 2013.

Dokładnie 500-lat temu - 4 marca 1513 roku, Zygmunt I Stary potwierdził nadane prawa magdeburskie osadzie nad Gwdą. Z okazji 500-lecia przygotowano szereg wydarzeń na cały jubileuszowy rok. Obchody rozpoczęły się mszą świętą odprawioną przez ks. bp. Edwarda Dajczaka Ordynariusz Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej w intencji Piły i jej mieszkańców w kościele pw. św. Rodziny, a następnie odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miasta Piły w Regionalnym Centrum Kultury w Pile.


     
XI Powiatowa Giełda Zawodoznawcza

1 marca 2013 r. w sali widowiskowo - sportowej w Gimnazjum nr 2 w Wałczu odbyła się XI Powiatowa Giełda Zawodoznawcza. Powiat Wałecki reprezentowali Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Giełda organizowana jest dla uczniów III klas gimnazjów, ich rodziców i nauczycieli. Celem Giełdy jest prezentacja kierunków kształcenia szkół ponadgimnazjalnych powiatu wałeckiego na rok szkolny 2013/2014.
Podczas Giełdy swoje stoiska zorganizowały także: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu oraz Powiatowy Urząd Pracy. Pracownicy Poradni informowali uczniów o kierunkach kształcenia szkół spoza powiatu, a Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu informował o zawodach, które są obecnie poszukiwane na rynku pracy. Dzień ten, był też dniem otwartym szkół ponadgimnazjalnych, dzięki czemu każdy mógł przyjœć i zobaczyć, co szkoły oferują dla sowich przyszłych uczniów. Organizatorami Giełdy byli: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Wałczu, Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu, szkoły ponadgimnazjalne z powiatu oraz Gimnazjum nr 2.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja w Szczecinie

W dniu 1 marca 2013 r. starosta Bogdan Wankiewicz i sekretarz Zbigniew Wolny uczestniczyli w konferencji pt. "Nie można być mistrzem we wszystkich dyscyplinach. Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje", która odbyła się w Teatrze Polskim w Szczecinie.

Podczas konferencji prezentowano priorytetowe obszary wsparcia ze środków europejskich nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, do zaprogramowania której niezbędne jest określenie regionalnych i inteligentnych specjalizacji dla Pomorza Zachodniego. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń na temat koncepcji inteligentnych specjalizacji dla Pomorza Zachodniego.


     
Podsumowanie roku 2012 w KP PSP
Powiat Wałecki

27 lutego 2013r. w sali konferencyjnej siedziby KP PSP w Wałczu odbyła się narada podsumowująca realizację zadań ochrony przeciwpożarowej powiatu wałeckiego w 2012 roku.

W naradzie oprócz strażaków i pracowników cywilnych Komendy uczestniczył Zastępca Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Szczecinie st. bryg. mgr inż. Roman Budynek, Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, burmistrzowie gmin powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele jednostek OSP.
Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł. bryg. mgr inż. Kazimierz Maciejewski dokonał podsumowania działalności Komendy Powiatowej oraz przedstawił główne zamierzenia do realizacji w roku 2013. Analizę gotowości do wykonywania działań ratowniczych jednostek OSP z terenu powiatu wałeckiego przedstawił Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu kpt. Dariusz Lubianiec.
Starosta pogratulował i podziękował władzom i pracownikom KP PSP w Wałczu za osiągnięte wyniki w 2012 roku oraz życzył pomyślności w realizacji postawionych celów.
Burmistrzowie Miasta Wałcz oraz Gminy Człopa wyróżnili funkcjonariuszy nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami: st. sekc. Marcina Kulczyka, st. ogn. Dariusza Świercza, st. str. Jacka Makohon oraz mł. bryg. Kazimierza Maciejewskiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podsumowanie Wałeckiego Roku Sportowego

Przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu wzięli udział w Uroczystym Podsumowaniu Wałeckiego Roku Sportowego, które odbyło się w dniu 27 lutego 2013 r. w Sali widowiskowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Starosta Wałecki złożył gratulacje i podziękowanie wszystkim trenerom i zawodnikom za ich trud, który przyczynił się do sukcesu wałeckich sportowców w 2012 roku.
Władze powiatu wyróżniły nagrodami pieniężnymi w wysokości 500 zł medalistów ostatnich Mistrzostw Europy sportów wodnych w Portugalii: Grzegorza Szpyndę (brązowy medalista C1), Olgę Michałkiewicz (srebrna medalistka w dwójce wioślarskiej) i Maję Cylwik (srebrną medalistę w dwójce wioślarskiej).


     
Zebranie Koła Miejskiego PZW
Powiat Wałecki


Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki był gościem podczas zebrania sprawozdawczo - wyborczego Koła PZW Wałcz Miasto, które odbyło się 25 lutego 2013 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu.

Podczas zebrania Starosta Wałecki otrzymał od Zarządu Koła PZW Wałcz Miasto podziękowanie za pomoc przy organizacji zawodów wędkarskich w 2012 r.
Koło PZW Miasto Wałcz jest największym Kołem w powiecie wałecki i jednym z największych w Okręgu Nadnoteckim. Zrzesza około 750 wędkarzy. Koło gospodaruje na 20 jeziorach o powierzchni ok. 500 ha oraz na dwóch odcinkach rzek (Dobrzyca i Piława), zalicznych do krainy pstąga i lipienia.


     
Siła Pięciu Kół

Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w przeglądzie twórczoœci uczniowskiej ZSM nr 1 w Wałczu pt. Niespodzianka dla Przyjaciół - "Siła Pięciu Kół", który odbył się w dniu 20 lutego 2013 r. w sali widowiskowo-sportowej.

Uczniowie z ZSM nr 1 w Wałczu przygotowali bogaty program artystyczny, który odwoływał się do patronów szkoły, a także zainteresowań i talentów tej zdolnej grupy młodzieży.


     
OLDBOYS CUP 2013

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki otworzył turniej piłkarzy oldbojów "OLDBOYS CUP 2013", który odbył w dniu 23 lutego 2013 r. w hali sportowej Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

W drugim Turnieju Oldbojów uczestniczyły drużyny: "OLIMPIA" Poznań, "POLONIA" Chodzież, "ZRYW" Kretomino, LUBUSZANIN" Trzcianka, "ORZEŁ WAŁCZ 1" oraz "ORZEŁ WAŁCZ 2". Zwyciężyła drużyna "ORZEŁ WAŁCZ 2", przed "LUBUSZANINEM" TRZCIANKA i "ORŁEM 1" WAŁCZ. Puchary i nagrody rzeczowe zwycięzcom wręczał Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Organizatorami turnieju byli: Waldemar Kasielski, Michał Cebula i Jacek Halicki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XXI sesja Rady Powiatu
Powiat Wałecki

W dniu 21 stycznia 2013 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbyła się XXI sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu przyjęła informacje:
 • o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu za 2012 r.;
 • Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego za 2012 r.;
 • na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2012 r.;
 • Komendy Powiatowej Policji w Wałczu o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Wałeckim za 2012 r.;
 • Prokuratora Rejonowego w Wałczu o stanie postępowań karnych prowadzonych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 w Prokuraturze Rejonowej w Wałczu;
 • na temat działalności straży miejskiej i gminnych Powiatu Wałeckiego za 2012 r.;
 • realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014, za rok 2012;
 • Zarządu Powiatu o realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2011-2014 za rok 2012;
 • na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2012;
 • Zarządu Powiatu na temat realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, za rok 2012;
 • na temat pozyskiwania środków pomocowych w Powiecie Wałeckim.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;
 • z działalności Komisji Budżetu i Spraw Społecznych Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011;
 • z działalności Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Wałczu za rok 2011;
 • z realizacji planu kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wałczu za rok 2012;
 • z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2012 r.
Rada Powiatu podjęła uchwały m.in. w sprawie:
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2013 rok;
 • zmieniającej uchwałę Nr XIX/140/2012 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2013-2031;
 • trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym placówkom oświatowym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania;
 • zamiaru likwidacji Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu;
 • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wałeckiego.


     
Powiat Wałecki w czołówce
Powiat Wałecki


Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki odebrał z rąk Anny Mieczkowskiej Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego wyróżnienie za zajęcie przez Powiat Wałecki III miejsca w Ogólnopolskim Współzawodnictwie Sportowym w Sporcie Młodzieżowym w roku 2012 w klasyfikacji Powiatów Pomorza Zachodniego. Uroczystość odbyła się w dniu 21 lutego 2013 r. w sali Anny Jagiellonki w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Trzy najlepsze powiaty Województwa Zachodniopomorskiego w ogólnopolskiej generalnej klasyfikacji współzawodnictwa sportowego w sporcie dzieci i młodzieży to: Szczecin, Powiat Koszaliński i Powiat Wałecki. Najlepsze dyscypliny sportowe dzieci i młodzieży w naszym województwie to: lekka atletyka, boks i pływanie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Doroczna odprawa wałeckiej Policji
Powiat Wałecki

W dniu 20 lutego 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w dorocznym podsumowaniu działalności Komendy Powiatowej Policji w Wałczu za 2012 rok, które odbyło się auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu.

Starosta Wałecki wyróżnił listami gratulacyjnymi policjantów pracujących w powiecie wałeckim: mł. asp. Piotra Stasikowskiego - asystenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Tucznie, st. sierż. Bartłomieja Rakowskiego - referenta Zespołu ds. Kryminalnych Posterunku Policji w Człopie i Ewę Kołodziejczyk - referenta Zespołu ds. Prewencji posterunku Policji w Mirosławcu.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII