POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
III Targi Edukacji i Pracy w Wałczu

W dniu 28 maja 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystym otwarciu III Targów Edukacji i Pracy, które odbyły się Hali Sportowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami Targów byli: Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu. Targi uroczyście otworzył Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz, natomiast gości powitała dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu Wanda Grochowska - Skonieczna.
W Targach udział wzięło 17 wystawców w tym: pracodawcy, instytucje i organizacje wspierające osoby bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież, a także instytucje zajmujące się problematyką przedsiębiorczości, nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Podczas Targów każdy wystawca miał możliwość przedstawienia profilu swojej działalności i oferty, a także pozyskania nowych pracowników.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas trwania Targów ogłoszono konkurs na "Najciekawsze stanowisko", którego laureatami w kategorii "praca" zostali: I miejsce Ekomech Sp. z o.o. w Kłębowcu, II miejsce Zakład Mechaniczny Metaltech w Mirosławcu, III Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Tucznie.
Za całokształt współpracy oraz sposób przedstawienia swojej oferty wręczono również wyróżnienie dla 100 Batalionu Łączności w Wałczu.
Ponadto w kategorii "edukacja" statuetkę otrzymał Zespół Szkół nr 3 w Wałczu.


     
Rajd Ziemi Wałeckiej o Puchar Starosty Wałeckiego
Powiat Wałecki

W dniach 24-25 maja 2013 odbył się II Wałecki Piknik Motoryzacyjny w ramach którego organizatorzy zorganizowali dwie imprezy - Rajd Ziemi Wałeckiej o Puchar Starosty Wałeckiego, będący IV Rundą Pucharu Polski Klubów i Automobilklubów oraz Rajd Pojazdów Zabytkowych (26.05).

Imprezy odbywały się niezależnie, a baza zawodów zlokalizowana była na Stadionie Miejskim w Wałczu. W tym roku ranga rajdu wzrosła - była to jedna z jedenastu rund Pucharu Polski dedykowana dla amatorów. Rok temu była to jedna z rund Pucharu Okręgu Zachodniopomorskiego.
Tak jak rok temu w rajdzie mogły startować wszystkie pojazdy zarejestrowane jako osobowe lub ciężarowo - osobowe w stosunku do wyposażenia fabrycznego kierowca i pilot musiał posiadać kask, a pojazd musiał być dodatkowo wyposażony w apteczkę.
II Rajd Ziemi Wałeckiej o Puchar Starosty Wałeckiego rozpoczął się 24 maja. W tym dniu odbyła się rejestracja zgłoszonych załóg, badanie techniczne zgłoszonych pojazdów wraz z załogami a w godzinach wieczornych odbył się prolog, który ustalił kolejność startową dnia następnego.
W sobotę 25 maja nastąpił restart rajdu i dwukrotny przejazd trasy rajdu po nowych widowiskowych odcinkach specjalnych które były zlokalizowane w Wałczu, Czapli, Zdbicach i Górnicy. II Rajd Ziemi Wałeckiej zakończył się w sobotę 25 maja w godzinach wieczornych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W klasie 4 wygrała ekipa z Automobilklubu Koszalińskiego Andrzej Łukaszczyk i Karol Socha, w 3 klasie - Daniel Wyrzykowski i Ewelina Wyrzykowska z Automobilklubu Nowomiejskiego, w 2 klasie - Tomasz Foltyn i Tomasz Stachowiak z Automobilklubu Wielkopolskiego, w 1 klasie - Dariusz Pękalski i Daniel Pękalskim z Automobilklubu Stargardzkiego oraz w klasyfikacji gość Dominik Głębicki i Piotr Jankowski z Automobilklubu Wielkopolskiego. Swój zespół wystawiło także Starostwo Powiatowe w Wałczu, którego zawodnicy (Ryszard Witulski i Jacek Stolarek) zajęli 9 miejsce w klasie 3 oraz otrzymali puchar, jako najstarszą ekipa, biorącą udział w rajdzie.
Puchary zwycięzcom wręczali m.in. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Andrzej Kowalczyk i Bogusława Towalewska Burmistrza Miasta Wałcz.
W niedzielę 26 maja odbył się rajd pojazdów zabytkowych - zupełnie nowa formuła impreza którą organizatorzy chcą rozwijać.
Organizatorem Pikniku był Automobilklub Koszaliński przy współpracy ze Starostwem Powiatowym, Urzędem Miasta, Urzędem Gminy Wałcz, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Wałeckim Centrum Kultury a także z firmą ALBOR i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Wałczu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej rajdu
www.rajdziemiwaleckiej.pl


     
Konferencja naukowa

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniach 23-24 maja 2013 r w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Turystyka i rekreacja szansą rozwoju regionu".

Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński, Starostwo Powiatowe w Wałczu oraz Urząd Miasta Wałcz. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych dotyczących rozwoju turystyki i rekreacji oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematy poruszane podczas dwudniowej konferencji:
  • Rola władz centralnych i lokalnych, a rozwój turystyki i rekreacji
  • Ekonomiczne aspekty rozwoju turystyki i sportu
  • Tendencje i uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w regionie
  • Turystyka i rekreacja - produkt turystyczny regionu
  • Społeczno - zdrowotne funkcje turystyki i rekreacji
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Równolegle do odbywającej się w COS OPO w Wałczu konferencji naukowej odbyło się również polsko - niemieckie seminarium pt. "Powiat Wałecki dla młodych - turystyczne atrakcje regionu", w którym wziął udział Roman Wiśniewski Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Uczestnicząca w seminarium młodzież z Polski i Niemiec omawiała podczas prezentacji atrakcje turystyczne w Powiecie Wałeckim oraz zajmowała się badaniem rynku turystycznego w powiecie.


     
Spotkanie z Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniu 24 maja 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w spotkaniu z Panią Zofią Szalczyk - Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbyło się w Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Chwiramie.

Tematem spotkania były "Założenia do przyszłego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowej perspektywie finansowania UE na lata 2014-2020". Na spotkanie zaproszeni byli m.in.: rolnicy, samorządowcy, radni, przedstawiciele ODR-ów i Izb Rolniczych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, sołtysów oraz agencji rządowych.


     
Pożegnanie absolwentów

W dniu 23 maja 2013 r. w auli II Liceum Ogólnokształcącego w Wałczu odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów wałeckiego II LO, w którym wziął udział Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Podczas uroczystości nie zabrakło Hymnu Państwowego oraz ceremonialnego wprowadzenia sztandaru Szkoły. Po wystąpienia dyrektora Leszka Molki i zaproszonych gości odbyło się wręczenie nagród, medali oraz listów gratulacyjnych dla najlepszych uczniów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Komitetu Sterującego

22 maja br. w sali konferencyjnej PODN w Wałczu zebrał się Komitet Sterujący działający w projekcie Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego - przypomnijmy, że Powiat Wałecki został wytypowany do przeprowadzenia tego innowacyjnego zadania na swoim terenie. Wnioski i dane zebrane w czasie pilotażu zostaną następnie przeniesione na poziom regionu.

W spotkaniu uczestniczyło 15 stałych członków Komitetu, reprezentujących różne instytucje - Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin (Człopa, Mirosławiec, Tuczno), Gminę Miejską Wałcz, Gminę Wałcz, PUP, WLOT, SIG, ZS Nr 2 w Wałczu, ZS Nr 3 w Wałczu, ZS Nr 4 w Wałczu oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Wałczu. W posiedzeniu wzięli też udział goście z zewnątrz, a mianowicie: Adam Górski i Marcin Wojtkowiak z Poznania oraz Dorota Rybarska-Jarosz, Jarema Piekutowski i Marcin Kowalski ze Szczecina.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas posiedzenia, które prowadził Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz oraz Kierownik projektu Marcin Kowalski - opracowano metodologię tworzenia Wieloletniego Planu Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim. Przyjęto harmonogram prac - na początek dokonana zostanie analiza i diagnoza sytuacji. Partnerzy w ramach spotkań i konsultacji otrzymają do opracowania konkretne obszary tematyczne związane z realizacja projektu. Rezultatem prac będzie wspólnie wypracowana diagnoza sytuacji wyjściowej, która następnie poddana zostanie redakcji i uzupełnieniu przez wykonawcę zewnętrznego.
Kolejnym etapem prac będzie dokonanie przełożenia analizy sytuacji i problemów na cele, misję i wizję Strategii (Planu Rozwoju), w skrócie - selekcja najważniejszych zasobów, potrzeb i problemów oraz wizja przyszłej sytuacji. Plan zawierać będzie ponadto wskaźniki monitoringu i ewaluacji zadań i celów.
Zapoznano się również oraz uzgodniono realizację jednego ze wstępnych zadań, a mianowicie szkoleń w zakresie posługiwania się narzędziem - Platforma internetowa. 15 trzygodzinnych szkoleń odbędzie się w pierwszym tygodniu czerwca - dla minimum 150 uczestników (uczniów, nauczycieli, pracowników, pracodawców). Szkolenia te prowadzić będzie firma AG Doradztwo Adam Górski - partner projektu.
Kolejne spotkanie Komitetu odbędzie się 25 czerwca 2013 roku.- uzgodniono, że Komitet będzie zbierał się w cyklu comiesięcznym.


     
Konferencja w Szczecinie

W dniu 21 maja 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w konferencji naukowej pt. "Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka", która odbyła się w Katedrze Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Głównym tematem konferencji były współczesne problemy ekonomiczne, ze wskazaniem na zagadnienia takie jak: globalizacja, liberalizacja, CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) i etyka w biznesie. Podczas I sesji nt. Globalizacji swój wykład pt. "Sport a globalizacja, szanse czy zagrożenia" wygłosił Starosta Wałecki.


     
Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu na placu apelowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się w dniu 17 maja 2013 r. uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość była okazją do wręczenia strażakom wyróżnień i awansowania ich na wyższe stanowiska i stopnie służbowe. Komendant PSP w Wałczu przyjął ślubowanie od strażaków będących w służbie przygotowawczej, mianował strażaków na wyższe stopnie oraz odczytał awanse nadane przez Ministra Spraw Wewnętrznych oraz osoby odznaczone przez Prezydenta RP. Medale i awanse zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Pyrzycach.
Ponadto Komendant powiatowy bryg. Kazimierz Maciejewski wyróżnił nagrodami pieniężnymi 42 strażaków z KP PSP i dwóch pracowników cywilnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: st. kpt. Dariusz Lubianiec - Z-ca Komendanta Powiatowego PSP - za zaangażowanie w realizację zadań służbowych, mł. ogn. Radosław Gąsiorowski - starszy ratownik - kierowca - za zaangażowanie w prace techniczne związane z naprawą sprzętu pożarniczego oraz st. sekc. Grzegorz Kowalski - starszy ratownik - kierowca - za zaangażowanie w prace techniczne związane z naprawą sprzętu pożarniczego.

pełna relacja na stronie internetowej: www.strazwalcz.pl


     
Koniec kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia

W dniu 17 maja 2013 r. odbyło ostatnie posiedzenie podsumowujące V kadencję Powiatowej Rady Zatrudnienia w Wałczu.

Starosta Bogdan Wankiewicz i Wicestarosta Jerzy Goszczyński podziękowali Przewodniczącemu Powiatowej Rady Zatrudnienia Tadeuszowi Łożeckiemu oraz wszystkim członkom, za pracę od 27 maja 2009 r., w którym to dniu odbyło się pierwsze posiedzenie.


     
Konferencja powiatów partnerskich

W dniu 13 maja 2013 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki uczestniczył w Konferencji powiatów partnerskich w ramach "Współpracy na miedzy", która odbyła się w Czarnkowie.

W spotkaniu przedstawicieli zarządów powiatów: czarnkowsko-trzcianeckiego, gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i wałeckiego uczestniczyli również parlamentarzyści, przedstawiciele wojewodów, marszałków województwa odpowiedzialnych za infrastrukturę drogową i kolejową.
Podczas spotkania omawiano m.in. zadania realizowane przez poszczególne samorządy i mające wpływ na infrastrukturę powiatów partnerskich w tym:
  • regulację Warty i Noteci,
  • drogi krajowej 22,
  • linii kolejowej 203,
  • EUWT - Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
II Turnieju Orlików o Puchar Burmistrza Mirosławca

W niedzielę 12 maja br. na obiekcie Moje Boisko Orlik 2012 w Mirosławcu odbył się II Turniej o Puchar Burmistrza Mirosławca w ramach Ligi Bałtyckiej Orlików drużyn z terenu Powiatu Wałeckiego.

W imprezie udział wzięło 6 zespołów z Wałcza, drużyna Korony Człopy oraz gospodarze turnieju LKS Mirstal - Lotnik Mirosławiec.
W sumie podczas rozgrywek przeprowadzono 28 dziesięciominutowych meczów w systemie każdy z każdym. Po emocjonujących spotkaniach w ostatniej fazie rozgrywek zawody wygrała drużyna SP Orzeł 2010 II Wałcz, która 6 meczów wygrała, jeden zremisowała i nie straciła przy tym żadnej bramki. Drugie miejsce zajął UKS Czwórka Albor Wałcz a trzecie Korona Człopa. Poza podium uplasowały się kolejno:
na miejscu IV - SP Orzeł 2010 Women PZZ Wałcz, V - UKS Czwórka Orzeł Wałcz, VI - gospodarze LKS Mirstal-Lotnik Mirosławiec, VII - UKS Czwórka WTP Wałcz i VIII - SP Orzeł 2010 I Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wszystkich biorących udział w turnieju nagrodzono pamiątkowymi medalami a indywidualnie wyróżniono ponadto najlepszego strzelca, bramkarza i zawodnika. Z wynikiem 8 bramek na koncie najlepszym snajperem został Bartosz Wojciechowski z Albora, który o to miano musiał walczyć nie tylko na boisku, ale również w konkursie "11". Ponieważ w turnieju tą samą liczbę bramek zdobył również Mateusz Kijo z Czlopy, w rywalizacji strzelców dopiero rzuty karne musiały wyłonić tego najlepszego. Wśród bramkarzy najlepszym okazał się Maciej Tomaszewski z Albora a najlepszym zawodnikiem a w zasadzie zawodniczką turnieju uznano Aleksandrę Śmigielską z SP Women.
Turniej zorganizowali wspólnie: klub LKS Mirstal-Lotnik Mirosławiec oraz UGiM Mirosławiec przy udziale Starostwa Powiatowego w Wałczu. Podczas imprezy nie zabrakło, zatem przedstawicieli wyżej wymienionych: Burmistrza Mirosławca Piotra Pawlika, Wicestarosty Wałeckiego Jerzego Goszczyńskiego i Wiceprezesa Mirstalu Grzegorza Plewy. Specjalne podziękowania skierowane są również w stronę Dyrekcji Zespołu Szkół w Mirosławcu za udostępnienie obiektu i wszystkich, których nie wymieniono, a którzy przyczynili się do tego, że turniej mógł się odbyć.
Zawody z ramienia klubu koordynowali Piotr Suchojad i opiekun naszych Orlików Wojciech Chromiński.


     
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu uczestniczyli w uroczystych obchodach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych, które odbyły się 9 maja 2013 r. w Wałeckim Centrum Kultury.

Pierwsza taka uroczystość odbyła się trzy lata temu i miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na trudną pracę pielęgniarek i położnych, które na co dzień wykonują drobne zabiegi, podają leki, trwają przy łóżkach chorych, służą wsparciem i ciepłym słowem. Często niedoceniane, choć traktują swoją pracę z wielkim zaangażowaniem - jak misję i ciągle się dokształcają. Uroczystość ta była również okazją do podziękowań i wyróżnień. Nagrody Starosty Wałeckiego Bogdana Wankiewicza otrzymały Stanisława Pastusiak, Elżbieta Sobolewska, Irena Leszczyńska, Danuta Kalemba, Iwona Połuboczek, Bożena Zachwieja i Urszula Dźwigała, Grażyna Cierpicka - Wijatowska, Teresa Piecewicz, Janina Taczkowska i Barbara Wiśniewska. W części artystycznej wystąpił zespół "Chabry" i młodzi podopieczni Jolanty i Marka Giłków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
68 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej

Dnia 8 maja 2013 r. z okazji 68 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej na Cmentarzu Wojennym w Wałczu odbył się uroczysty Apel Pamięci.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem i modlitwą za poległych, którą odmówili: proboszcz parafii wojskowej pw. św. Franciszka z Asyżu ks. Prałat ppłk Władysław Kozicki i proboszcz parafii prawosławnej ks. Piotr Żornaczuk. W uroczystości udział wzięli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz delegacje Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Wałcza, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy stowarzyszeń i harcerze.
Starosta Wałecki w swoim przemówieniu mówił: że 8 maja jest symboliczną datą kresu bezprawia, jakiego dopuszczały się hitlerowskie Niemcy na podbitych terenach. W tym najtragiczniejszym w historii ludzkości konflikcie zbrojnym trwającym niemal 6 lat zginęły prawie 33 miliony ludzi, a skutki jego trwania odczuwalne były jeszcze przez wiele dziesięcioleci po zakończeniu wojny. 68 Rocznica Zakończenia II Wojny Światowej jest okazją do złożenia hołdu wszystkim ofiarom wojny oraz tym, którzy byli prześladowani. Nie można zapomnieć, o tych którzy w obliczu niebezpieczeństwa - poświęcając swoje życie - stawiali czynny opór barbarzyńskiemu najeźdźcy. Niech pamięć o ofiarach i bohaterach najokrutniejszej z wojen, na zawsze tli się w sercach Polaków, bo tylko w taki sposób możemy sobie zasłużyć na szacunek potomnych - powiedział starosta.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starosta złożył wyrazy najwyższego szacunku wszystkim kombatantom, którzy na wszystkich frontach II Wojny Światowej nie szczędzili swojej krwi, swego zdrowia i życia na rzecz Wolnej Polski.
W dalszej części uroczystości odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy. Program artystyczny uroczystości, którym był krótki słowno muzyczny montaż w wykonaniu międzyszkolnego zespołu wokalnego (młodzież I i II LO oraz ZS nr 4 RCKU w Wałczu) przygotowali p. Jolanta i Marek Giłka. Po odczytaniu apelu poległych i salwie honorowej zebrane na cmentarzu delegacje złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.


     
"AgroZajazd" w Tucznie

Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby w dniach 3-4 maja 2013 r. odbył się I "AgroZajazd" na Ziemi Wałeckiej współorganizowany przez starostę Bogdana Wankiewicza, burmistrza Tuczna Krzysztofa Harę, redakcję pisma "Agro" przy współpracy i pomocy ze strony Burmistrzów i Wójta pozostałych gmin powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas gali, która odbyła się w sali rycerskiej na zamku w Tucznie, nagrodzono najlepszych rolników z terenu powiatu i najlepsze firmy z branży rolniczej. Wyróżnienia przyznane przez Starostę Wałeckiego dla rolników, którzy wcześniej zostali odznaczeni odznaką honorową "Zasłużony dla rolnictwa" i wykazują się zaangażowaniem dla rolnictwa otrzymali: Państwo Antonina i Wiesław Kuna z Gostomii, Państwo Dorota i Zdzisław Sułkowscy z Witankowa, Państwo Irena i Józef Wesół z Jeziorek oraz Państwo Ewa i Eugeniusz Saryczew z Tuczna.
Odznaki honorowe "Zasłużony dla rolnictwa" przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalembę otrzymali: Edward Wnuk właściciel ponad 200 ha gospodarstwa rolnego w Przelewicach, współwłaściciel AgroMłyn, Adam Stańczyk właściciel ponad 200 ha gospodarstwa rolnego w Tucznie specjalizującego się w produkcji zbóż i rzepaku oraz ziemniaków przemysłowych, Grażyna Kugiel właścicielka gospodarstw agroturystycznego 7 ogrodów w Łowiczu Wałeckim - gospodarstwo rolne prowadzone z ogromną pasją i zaangażowaniem, Bogdan Białas Prezes Zarządu Metaltech Sp. z o.o. w Mirosławcu oraz Marian Płóciennik Prezes Zarządu Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. w Wałczu.
Uczestnicy "AgroZajazadu" złożyli również wizyty w zakładach: "Victoria Cymes", "Metaltech", Polskich Zakładach Zbożowych, Gospodarstwie Agroturystycznym "7 ogrodów" w Łowiczu Wałeckim oraz "Ułańskiej zagrodzie" w Załomie.
Pierwszy "AgroZajazad" na Ziemi Wałeckiej był częścią "AgroMajówki", w której uczestniczyło ok. 50 najlepszych rolników i przedsiębiorców z województw: podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. "AgroZajazd" to doskonała promocja powiatu i lokalnych firm branży rolniczej.
Organizatorzy składają podziękowanie dla sponsorów i wszystkich osób i firm, które pomogły zorganizować Agrogalę 2013 oraz przyjęli gościnnie wycieczkę rolników z całej polski, w tym dla: Firmy ProCam Polska Sp. z o.o., Firmy Metaltech Sp. zo.o., Polskich Zakładów Zbożowych Sp. z o.o., Trumph Mauxion Chocolates Sp. z o.o., Victorii Cymes w Wałczu oraz Zakładów Mięsnych Henryka Stokłosy w Śmiłowie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
TURNIEJ LIGI BAŁTYCKIEJ CHŁOPCÓW

W dniu 4 maja 2013 r. na boisku przy Zespole Szkół nr 4 RCKU w Wałczu rozegrany został Turniej Ligi Bałtyckiej Chłopców, który wygrały uczestniczące w turnieju dziewczęta.

Nagrody zwycięzcom wręczał Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 3 maja 2013 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta uczestniczyli we Mszy św. za Ojczyznę z okazji 222 Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Wałczu.

W uroczystości, której przewodniczył ks. Prałat dr Antoni Badura Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Wałczu uczestniczyli: radni Rady Powiatu i Miasta Wałcza, kompania honorowa Wojska Polskiego oraz przedstawiciele władz samorządowych Miasta Wałcz i Gminy Wałcz, wojska, policji, straży, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, szkół i instytucji.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII