POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Dnia 1 lipca 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd
przyjął informacje na temat:
 • korzystania przedsiębiorców z propozycji kredytowych w ramach Regionalnego Funduszu Pożyczkowego "Pomeranus" w Wałczu,
 • realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu,
 • realizacji zadań statutowych przez Wydział Finansowy w/m,
 • wstępną informację na temat naboru uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2014/2015.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • przyznania dodatku motywacyjnego dla p.o. dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu,
 • zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wałczu,
 • powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wałczu,
Zarząd zapoznał się z analizą budżetu Powiatu Wałeckiego i wdrażaniem programu oszczędnościowego za pięć miesięcy 2014 r.


     
Zakończenie Roku Szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych

W dniu 27 czerwca 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu uczestniczyli w uroczystościach związanych z zakończeniem Roku Szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Reprezentanci powiatu wręczyli wyróżniającym się uczniom nagrody za dobre wyniki w nauce oraz życzyli wszystkim udanego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Przekazanie obowiązków Komendanta

W dniu 27 czerwca 2014 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP oraz Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli w uroczystości przekazania obowiązków Komendanta 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu, która odbyło się na placu apelowym jednostki przy ul. Ciasnej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Poseł oraz Starosta Wałecki podziękowali odchodzącemu ze stanowiska Komendanta płk Adamowi Polowemu za współpracę z samorządami gminnymi i samorządem powiatowym oraz życzyli wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Nowym komendantem 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu został płk Stanisław Łach.


     
Posiedzenie powiatowego zespołu

W dniu 26 czerwca 2014 r. z udziałem Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty Wałeckiego odbyło się w Starostwie Powiatowym posiedzenie Powiatowego Zespołu ds. Kontroli Organizacji i Bezpieczeństwa Wypoczynku Dzieci i Młodzieży w Wałczu.

W skład Powiatowego Zespołu wchodzą przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu oraz Starostwa Powiatowego w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie posiedzenia omówiono zadania Zespołu wynikające z zaleceń Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie letniego wypoczynku pn. "Bezpieczne Wakacje 2014". Członkowie Zespołu zapoznali się z informacją dotyczącą planowanego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie tegorocznych wakacji na terenie powiatu wałeckiego oraz ustalili plan kontroli miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.


     
XXXV sesja Rady Powiatu

W dniu 25 czerwca 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXV sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

W I części sesji Rady Powiatu odbyło się wręczenie Odznaczenia Pamiątkowego "Za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej".

Kapituła przy Zarządzie Głównym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie przyznała Czesławowi Daleckiemu - Prezesowi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wałczu oraz Zbigniewowi Zdeb, Odznaczenia Pamiątkowe za wybitne zasługi w działalności Związku, szczególnie w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy o Polskim Państwie Podziemnym, Służbie Zwycięstwa Polski-Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Odznaczenia wręczyła Pani Stanisława Kociełowicz Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie.

Starosta Wałecki, Wicestarosta i Przewodniczący Rady Powiatu złożyli życzenia odznaczonym oraz wręczyli im kwiaty. Kwiaty otrzymali również solenizanci - radni powiatowi Jan Kaczanowicz i Jan Matuszewski obchodzący imieniny w dniu 24 czerwca.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium za 2013 rok;
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w 2013 roku;
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 rok;
 • zmieniającą uchwałę Nr XXXIII/ 239 /2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku;
 • zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka placówce opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego.
Rada Powiatu przyjęła sprawozdania:
 • finansowe Powiatu Wałeckiego za rok 2013;
 • roczne z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2013 rok;
 • z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu za 2013 r.
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • realizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wałeckiego;
 • na lata 2011-2020, za 2013 rok;
 • realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2013, za 2013 r.;
 • realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2011-2015, za 2013 r.;
 • o stanie mienia Powiatu Wałeckiego na dzień 31 grudnia 2013 r.
Ponadto Rada Powiatu przyjęła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród zaproszonych gości w sesji uczestniczyli: Stanisława Kociełowicz Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Szczecinie, Czesław Dalecki - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Wałczu, Zbigniew Zdeb, Bożena Terefenko Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Marek Węclewski Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Ostrowcu, Wojciech Pastuszak Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego oraz Roman WiśniewskiGłówny Specjalista Samodzielnego Stanowiska ds. Rozwoju Gospodarczego i Współpracy z Partnerami Zewnętrznymi Starostwa Powiatowego.


     
Sukces uczniów z Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Reprezentantki powiatu wałeckiego osiągnęły ogromny sukces w XXXVII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W dniu 24 czerwca w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie Turnieju.

Starosta Wałecki, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu wręczył laureatkom listy gratulacyjne oraz drobne upominki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Resku zajęła Weronika Szczechowska uczennica Szkoły Podstawowej w Karsiborze (I grupa - szkoły podstawowe). Uczennica, którą przygotowała do turnieju nauczycielka Aldona Piaskowska, uczestniczyła również w finale krajowym w Lublinie.
Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich w Resku oraz I miejsce w finale krajowym w Lublinie (II grupa - szkoły gimnazjalne) zajęła Justyna Kowalczewska uczennica Gimnazjum nr 2 w Wałczu, którą przygotował do turnieju nauczyciel Piotr Owczarek.


     
III Przegląd Piosenki

W dniu 24 czerwca 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu odbył się III Przegląd Piosenki, którego celem była promocja twórczości oraz dorobku muzycznego młodzieży powiatu wałeckiego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Uczestnicy przeglądu, którymi byli uczniowie szkół powiatu wałeckiego mogli w czasie 15-20 min. zaprezentować dowolne utwory: piosenkę rockową, jazzową, bluesową, poetycką, aktorską, kabaretową żeglarską, turystyczną lub utwory instrumentalne.
Jury, w skład którego weszli nauczyciele muzycy i goście honorowi oceniali wrażenia artystyczne, dobór repertuaru, interpretacje, aranżacje, warsztat muzyczny, zgranie zespołu oraz indywidualności artystyczne.
Najlepszemu zespołowi Jury przyznało Nagrodę Jury, publiczność Nagrodę Publiczności, a każdy uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowy dyplom. Zwycięzców nagradzali: Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki, Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz Waldemar Rogulski Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkania z Kulturą Ukraińską

W dniu 22 czerwca 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się koncert pt. "Kozackie zabawy" - Kijów, który został zorganizowany w ramach XIX Spotkań z Kulturą Ukraińską.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami Spotkań z Kulturą Ukraińską jest Związek Ukraińców w Polce - Zespół Twórczy w Wałczu oraz Wałeckie Centrum Kultury.


     
Powiat Wałecki
Zakończenie działalności dydaktycznej

W dniu 17 czerwca 2014 r. z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Bogusławy Towalewskiej Burmistrz Miasta Wałcz w siedzibie Kolegium Nauczycielskiego przy ul. Bydgoskiej 50 w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji zakończenia działalności dydaktycznej szkoły oraz wręczenia dyplomów absolwentom.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie robocze

W dniu 16 czerwca 2014 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyło się spotkanie robocze z Wałeckim Środowiskiem Ruchu Olimpijskiego, Klubu Olimpijczyka, Szkoły im. Polskich Olimpijczyków, SMS-WAŁCZ, COS-OPO WAŁCZ i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową, w którym wziął udział Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Podczas spotkania omawiano m. in.:
 • przygotowania do XV Ogólnopolskiego Sejmiku Klubów Olimpiczyka, Rad Regionalnych PKOL i Szkół im. Polskich Olimpijczyków w dniach 19-21 września 2014 r. w Kaliszu Pomorskim i Wałczu,
 • formy współpracy ZKO z klubami, szkołami, PWSZ i COS- OPO w kadencji 2014-2018,
 • imprezy wałeckie w kalendarzu wojewódzkim promujące Ruch Olimpijski w województwie (stałe i okresowe),
 • realizację porozumienia ZRO i COS - OPO Wałcz z 2009 r.,
 • wybór przedstawiciela środowiska olimpijskiego Wałcza do Zarządu Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej.


     
Święto Wojskowe w Wałczu

W dniu 16 czerwca 2014 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Święta Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód oraz 100 batalionu łączności i 104 batalionu zabezpieczenia, który odbył się na terenie jednostki w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Sport w kulturze, medycynie i nauce

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odbyła się w dniach 13-14 czerwca 2014 r. w Kołobrzegu konferencja pt. "Sport w kulturze, medycynie i nauce".

Konferencję objęli honorowym patronatem Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Podczas pierwszego dnia konferencji odbyły się dwa panele: pierwszy pt. "Efektywna promocja przez sport oraz znaczenie sportu w strategii rozwoju miast" oraz drugi pt. "Źródła finansowania sportu", w którym uczestniczył starosta wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas drugiego dnia konferencji w temacie "Właściwe wykorzystanie dotacji na sport oraz rozwój klastrów w Polsce w kontekście turystyki i sportu" swój wykład wygłosiła prof. Jolanta Witek Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.


     
Pożegnanie uczniów klas zawodowych w ZS nr 3 w Wałczu
Powiat Wałecki


W dniu 13 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół nr 3 w Wałczu odbyła się uroczystość z okazji pożegnania abiturientów szkół zawodowych.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm VII kadencji, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki oraz Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu.
W części oficjalnej kilka słów do uczniów skierowali dyrektor szkoły i poseł w imieniu zaproszonych gości. Wicestarosta wręczył wraz z dyrektorem nagrody dla najlepszych uczniów, po czym młodzież zaprezentowała program artystyczny. Na koniec po raz ostatni sfotografowane zostały klasy wraz z wychowawcami.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja w Szczecinie

W dniu 10 czerwca 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Wanda Grochowska - Skonieczna - Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy i zarazem Dyrektor PUP w Wałczu uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno - gospodarczym regionu", która odbyła się na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas konferencji omawiane były zagadnienia dotyczące zachodniopomorskiego rynku pracy
w tym m.in.:
 • bilans zapotrzebowania na pracowników a możliwości ogólnopolskiego i zachodniopomorskiego rynku pracy,
 • oczekiwania, aspiracje i wybory edukacyjne młodych a realia zachodniopomorskiego rynku pracy,
 • kształcenie przez całe życie - wyzwanie globalne czy lokalne,
 • szkolenie i rozwój - strategie, które stosują pracodawcy.


     
Powiatowe Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Dnia 9 czerwca 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie w projekcie Platforma Rozwoju Kształcenia Zawodowego. Uczestnikami byli tym razem członkowie obu grup działającej w ramach Centrum - Monitorującej i Doradczej.

Spotkanie prowadził pan Marcin Kowalski ze Szczecina (kierownik projektu). Podczas posiedzenia zaprezentowano projekt dokumentu pod nazwą "Wieloletni Plan Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Powiecie Wałeckim", będący rezultatem rocznej pracy Powiatowego Centrum Rozwoju. Partnerzy projektu (Doradztwo Społeczne i Gospodarcze), reprezentowani przez Marcina Wojtkowiaka z Poznania, przedstawili także inne działania w projekcie (doradztwo w szkołach, zajęcia informatyczne uczniami, multimedialna platforma internetowa, opracowanie i analiza ankiet itp.).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Tematem spotkania było także określenie dalszej przyszłości Powiatowego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego oraz wprowadzenie i monitoring realizacji przyjętej strategii. Rozstrzygnięcie tej kwestii zostanie przedstawione podczas wałeckiego posiedzenia Konwentu Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, które odbędzie się we wrześniu 2014 roku.


     
Zawody jeździeckie w Kołatniku
Powiat WałeckiW dniu 7 czerwca 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki reprezentował władze powiatu podczas uroczystego otwarcia Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach przez przeszkody, które odbywały się na terenie Ośrodka Jeździeckiego Kołacz.

szczegóły na stronie www.kolatnik.pl


     
III Piknik Militarny w Strzalinach

Powiat Wałecki
Mieszkańcy Powiatu Wałeckiego mieli możliwość uczestniczyć w III już Pikniku Militarnym, który odbył się w dniu 7 czerwca 2014 r. Strzalinach gm. Tuczno.

W uroczystym otwarciu imprezy uczestniczyli m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki oraz Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna.
Dla wszystkich amatorów militariów organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, w tym m.in.: prezentacje pojazdów militarnych, pokaz grupy militarnej, konkurs wiedzy historycznej, przejażdżki pojazdami militarnymi, zwiedzanie bunkrów, prezentacje stoisk militarnych, koncerty zespołów muzycznych, zabawę taneczną oraz wiele atrakcji dla najmłodszych.


     
Szczupak Doliny Rurzycy 2014

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki nagradzał zwycięzców XXI spinningowych zawodów "Szczupak Dolny Rurzycy 2014" im. Pawła Piotrowskiego, które odbyły się w niedzielę 8 czerwca 2014 r. na trzech jeziorach Krępsko Górne, Krępsko Średnie i Dąb.

W rywalizacji udział wzięło 75 zawodników z całej Polski, a sklasyfikowanych zostało 30 zawodników którzy złowili ryby. Bazą zawodów była stanica Wrzosy nad jeziorem Krępsko Średnie. Łowienie ryb rozpoczęło sie o godz. 7.30 i trwało 7 godzin do godziny 14.30. Na podium znaleźli się: 1. Wojciech Szymański - Trzcianka 3595 pkt, 2. Paweł Wiśniewski - Czarnków 3525 pkt i 3. Paweł Polewski - Wałcz 2635 pkt. Zwycięzca Wojciech Szymański z Trzcianki odebrał puchar posła Parlamentu Europejskiego prof. Bogusława Liberadzkiego, Paweł Wiśniewski z Czarnkowa puchar Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, a Starosta Wałecki wręczył puchar dla Pawła Polewskiego z Wałcza.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Najlepszym Juniorem został reprezentant bydgoskiego klubu Dragon - Kacper Rybicki (puchar Nadnoteckiego Okręgu PZW); ten młody wędkarz został również zdobywcą okolicznościowego pucharu dla Najlepszego Wędkarza Spoza ON PZW (ufundowanego przez Roberta Sasa i Ireneusza Sałachub). Natomiast Paweł Polewski odebrał trofeum dla Najlepszego Wędkarza Ziemi Wałeckiej (fundatorzy Bernard Matczak i Zbigniew Augustyniak). Puchar Za Największą Rybę Zawodów trafił do rąk wałczanina Hieronima Stasiaka. Obecnym podczas zakończenia wręczono także grawertony z podziękowaniami.


     
90-lecie Lasów Państwowych
Powiat Wałecki


Z okazji jubileuszu 90-lecia Lasów Państwowych w dniu 6 czerwca 2014 r. odbył się w Wałeckim Centrum Kultury koncert Reprezentacyjny Orkiestry Dętej Lasów Państwowych, w którym uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele: Lasów Państwowych, władz samorządowych gmin powiatu wałeckiego, wojska, policji, straży, energetyki, duchowieństwa oraz instytucji i przedsiębiorstw działających w powiecie. Koncert poprzedziło wystąpienie Starosty Wałeckiego oraz referaty obrazujące 90 lat istnienia Lasów Państwowych. Specjalne okolicznościowe prezentacje przygotowali przedstawiciele Nadleśnictwa Mirosławiec pt. "Lasy Państwowe w minionym 90-leciu" oraz Nadleśnictwa Tuczno pt. "Lasy Powiatu Wałeckiego".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konferencja naukowa w Tucznie

Pod Honorowym Patronatem Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego odbyła się w dniach 5 - 6 czerwca 2014 r. na Zamku w Tucznie V Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Innowacyjność szansą rozwoju regionu".

W konferencji udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek - Rektor PWSZ w Wałczu, dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca oraz Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz.
Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń oraz przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych w zakresie innowacji oraz ich roli w rozwoju lokalnym i regionalnym. Konferencja stanowiąca część obchodów Jubileuszu 10-lecia powołania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu była także okazją do integracji nauki, biznesu i samorządów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas Sesji Plenarnej zatytułowanej "ODDZIAŁYWANIE WŁADZ REGIONALNYCH I LOKALNYCH NA KREOWANIE INNOWACYJNOŚCI REGIONU" udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska - wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Marek Orszewski - z-ca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, Tomasz Tamborski - Starosta Kołobrzeski, Prof. dr hab. Jan Nikołajew - Uniwersytet Gdański, Piotr Pawlik Burmistrz - Burmistrz Mirosławca, Bogusława Towalewska - Burmistrz Miasta Wałcz, dr Krzysztof Krukowski - Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie i dr Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Podczas konferencji omawiano m.in. zagadnienia:

SESJA I: UWARUNKOWANIA TECHNICZNE, SPOŁECZNE, ORGANIZACYJNE I MARKETINGOWE DLA ROZWOJU INNOWACJI W REGIONIE
 • "Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację"
 • "Smart specialisation a strategia innowacji regionu"
 • "Kreowanie przedsiębiorczych modeli biznesu jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu"
 • "Klastry wsparciem dla innowacji w województwie zachodniopomorskim"
 • "Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla procesów innowacyjnych regionu"
 • "Innowacje społeczne na rynku pracy"
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
SESJA II: INNOWACJE W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
 • "Metody badań nowych produktów w fazie planistyczno-koncepcyjnej"
 • "Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa"
 • "Kultura organizacyjna małych innowacyjnych przedsiębiorstw"
 • "Działalność innowacyjna przedsiębiorstw - wybrane aspekty. Na przykładzie województw Polski Wschodniej"
 • "Marketing Automation - nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw"
SESJA II: INNOWACYJNOŚĆ JAKO PRZEPIS NA SUKCES NA PRZYKŁADZIE KONCERNU PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.
 • "Prezentacja globalnych wzorców i instrumentów innowacyjności na podstawie standardów światowych oraz Koncernu PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. w tym przykładowych modeli wdrożeniowych jako wzorzec dla podmiotów zawodowych, nauki i ośrodków decyzyjnych"
 • "Prezentacja globalnego spojrzenia z płaszczyzny Parlamentu Europejskiego i doświadczeń z przemysłu na Region Północnej Polski".
PANEL I: INNOWACYJNA METODA NAUCZANIA SZANSĄ WZMOCNIENIA WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORCÓW Z SEKTOREM NAUKI

SESJA II: INNOWACJE W TURYSTYCE I REKREACJI
 • "Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej"
 • "Finansowanie działalności innowacyjnej w turystyce wiejskiej w opinii studentów oraz uczniów"
 • "Innowacyjność w turystyce: przewaga konkurencyjna czy konieczność"
 • "mTravel - zastosowanie technologii mobilnych w turystyce".
Organizatorem konferencji byli: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Starostwo Powiatowe w Wałczu, Urząd Miasta Wałcz oraz Uniwersytet Szczeciński, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii US.


     
Przekazanie ambulansu

Z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 5 czerwca 2014 r. odbyło się przy ul. Dąbrowskiego 24 w Wałczu, uroczyste przekazanie do eksploatacji nowego ambulansu dla Wałeckiej Filii Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
25 rocznica pierwszych wolnych wyborów

Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta, gminy i powiatu w dniu 4 czerwca 2014 r. odbyły się w Wałczu uroczystości upamiętniające 25 rocznicę pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w powojennej Polsce.

Z tej okazji dla uczczenia tej ważnej dla nas wszystkich daty, przy "Alei Gwiazd Sportu" nad Jeziorem Raduń w Wałczu został posadzony symboliczny "Dąb Wolności".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkanie z Radą Naczelną Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa

W dniu 2 czerwca 2014 r. w Klubie Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód w Wałczu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów powiatu i miasta Wałcz z Ogólnopolską Radą Naczelną Stowarzyszenia Rodzina Wojskowa i Wałeckiego Koła Stowarzyszenia.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, gen. bryg. rez. Janusz Sobolewski i Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji.
Podczas spotkania omawiano sprawy związane z realizacją zadań statutowych Stowarzyszenia, których zakres obejmuje m.in. pomoc rodzinom wojskowych, integrację rodzin z jednostkami wojskowymi i samorządami terytorialnymi oraz organizację różnych imprez integracyjnych.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Stowarzyszenie "Rodzina Wojskowa" jest organizacją pozarządową, która swoją działalność statutową realizuje głównie ze składek członkowskich oraz pozyskiwanych dotacji na zlecone zadania publiczne, zwłaszcza na rzecz promocji obronności, historii oraz współczesnych osiągnięć Sił Zbrojnych RP. Stowarzyszenie realizuje przedsięwzięcia na rzecz Wojska Polskiego, środowiska wojskowego i cywilnego w garnizonach wojskowych. Wałeckie Koło "Rodzina Wojskowa" powstało z inicjatywy dowódcy 100 batalionu łączności JW. 4092, a siedzibą Koła jest Klub Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód w Wałczu.


     
Spotkania z Kulturą Ukraińską

W dniu 1 czerwca 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w koncercie ukraińskich zespołów, które występowały w Wałeckim Centrum Kultury w ramach XIX Spotkań z Kulturą Ukraińską.

W koncercie wystąpili: JORYJ KŁOC z zespołem ze Lwowa, którzy swój styl muzyczny określają żartobliwie "Daj Boże Eto Hip Czort Hop" oraz "LUIKU" w muzycznej mieszance kultur Zakarpacia: ukraińskiej, tureckiej, polskiej, węgierskiej, rumuńskiej oraz bałkańskiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII