POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Uroczysty Apel w 1 Regionalnej Bazie Logistycznej

Dnia 29 sierpnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystych obchodach z okazji Święta Jednostki 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
XXXVI sesja Rady Powiatu

W dniu 28 sierpnia 2014 r. w auli Zespołu Szkół nr 1 w Wałczu, odbyła się XXXVI sesja Rady Powiatu w Wałczu IV kadencji.

Rada Powiatu podjęła uchwały w sprawie:
 • zmieniającej uchwałę Nr XXVII/196/2001 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 31 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałeckiego,
 • zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rada Powiatu przyjęła informacje na temat:
 • stanu zatrudnienia i bezrobocia w Powiecie Wałeckim za I półrocze 2014 r.,
 • realizacji zadań statutowych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wałczu,
 • o wykonanych i prowadzonych inwestycjach przez powiat w 2014 r. wraz z informacją o wielkości otrzymanych środków zewnętrznych,
 • o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za I półrocze 2014 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego,
 • o przebiegu wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu za I półrocze 2014 roku.


     
Obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki


Dnia 28 sierpnia 2014 r. obradował Zarząd Powiatu Wałeckiego.

Zarząd przyjął informacje na temat:
 • przygotowań szkół ponadgimnazjalnych do roku szkolnego 2014/2015.
Zarząd podjął uchwały w sprawie:
 • upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wałczu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie działania ZS Nr 2 w Wałczu,
 • przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wałczu,
 • przyznania dodatku funkcyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Wałczu.
Zarząd zapoznał się z analizą budżetu Powiatu Wałeckiego i wdrażaniem programu naprawczego za miesiąc lipiec 2014 r.


     
Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych

W dniu 27 sierpnia 2014 r. na Stadionie Miejskim w Wałczu odbyła się XII Powiatowa Spartakiada Osób Niepełnosprawnych.

Uroczystego otwarcia dokonał Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki. Ponadto władze samorządowe reprezentowali: Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz i Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy.

W rywalizacji sportowej w 12 konkurencjach udział wzięło siedem drużyn dzieci z Wałcza, które reprezentowały: Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech, Warsztat Terapii Zajęciowej, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Kobiet "Amazonka" i Środowiskowy Dom Samopomocy.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
I miejsce zajęła drużyna SDN Uśmiech, II - WTZ, III - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, IV - Polski Związek Głuchych, V - Polski Związek Niewidomych i VI - Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka". Podczas Spartakiady zorganizowano konkurs plastyczny dla dzieci pt. "Przyroda i ja". Wszystkie dzieci, które uczestniczyły w konkursie otrzymały nagrody. Zabawa była udana, pogoda dopisała, a że uczestnicy zabrali ze sobą dobry humor.


     
Spotkanie ws. dopalaczy

W dniu 26 sierpnia 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Wałczu z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odbyło się spotkanie robocze dotyczące przeciwdziałania nielegalnej dystrybucji środków zastępczych tzw. dopalaczy.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wałczu, 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu oraz Straży Miejskich i Gminnej z terenu powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Celem spotkania było wypracowanie systemu obiegu informacji pomiędzy służbami na temat możliwości rozpracowania dróg dystrybucji oraz produkcji środków zastępczych oraz podniesienie skuteczności działania na rzecz wyeliminowania potencjalnych źródeł przepływu i wprowadzania środków odurzających lub substancji psychotropowych mogących mieć wpływ na zdrowie publiczne i życie konsumentów.


     
Maraton MTB o Puchar Gryfa Zachodniopomorskiego

W dniu 24 sierpnia 2014 r. z boiska przy Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu wystartował maraton rowerowy MTB o Puchar Gryfa Zachodniopomorskiego.

Zawodom przyglądali się oraz nagrody wręczali zwycięzcom m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdan Wankiewicz Starosta Walecki i Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zawodnicy mogli wybrać dystans MINI - ok. 40 km lub MEGA ok. 60 km. Meta i start oraz biuro zawodów mieściło się przy boisku ZS Nr 2 w Wałczu. Celem maratonu była promocja Województwa Zachodniopomorskiego, Powiatu Wałeckiego, Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej i propagowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego wypoczynku i rekreacji. Organizatorami imprezy byli: Wałecki Klub Turystyki Rowerowej i Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Pałuki Wągrowiec.

szczegóły na stronie: www.wktr.com.pl


     
Powiat Wałecki
Spotkanie organizacyjne

Dnia 19 sierpnia 2014 r. na sali narad Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie poświęcone organizacji uroczystości upamiętniającej 75 Rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz 86 Rocznicy powstania Związku Sybiraków.


     
ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Dnia 14 sierpnia 2014 r. na placu apelowym 104 bzab BWD WKP-W w Wałczu odbyły się uroczystości upamiętniające 94 rocznicę zwycięskiej bitwy warszawskiej, która miała miejsce w 1920 roku podczas wojny polsko-bolszewickiej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po podniesieniu Flagi Państwowej odczytane zostały postanowienia, decyzje i rozkazy o nadaniu awansów oraz medali resortowych dla żołnierzy i pracowników Wojska. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada pododdziałów BWD. W uroczystościach udział brali m.in : poseł Paweł Suski, wicestarosta Jerzy Goszczyński, starosta Bogdan Wankiewicz.

Tego samego dnia odbyły się również uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w Pile. Uroczystość była połączona z przekazaniem sztandaru dla zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile.
W obchodach brali udział m.in starosta Bogdan Wankiewicz, burmistrz Bogusława Towalewska.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Spotkania z Kulturą Ukraińską

W dniu 7 sierpnia 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbył się kolejny koncert w ramach XIX Spotkań z Kulturą Ukraińską. W koncercie wystąpił zespół z Miejskiej Szkoły Choreograficznej "SONECZKO" z Żytomierza (Ukraina).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami spotkania z kulturą ukraińską byli: Związek Ukraińców w Polce - Zespół Twórczy w Wałczu, Wałeckie Centrum Kultury oraz UM Wałcz.


     
Polsko - Czeska współpraca w powiecie wałeckim

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Janusza Bartczaka Zastępcy Wójta Gminy Wałcz w dniu 6 sierpnia 2014 r. w Szwecji (gm. Wałcz) odbyło się Polsko - Czeskie spotkanie podsumowujące 2 - letni wspólny projekt Lokalnych Grup Działania "Lider Wałecki" i Czechów z Mas Opavsko (Místní akční skupina Opavsko), odpowiednika polskiej lokalnej grupy działania.

Projekt miał na celu wymianę doświadczeń oraz podpatrzenie pracy funkcjonujących w Gminie Wałcz Kół Gospodyń Wiejskich. W Czechach takie koła nie mają tradycji, dlatego "nasi sąsiedzi" przyglądali się pracy m.in. pań z KGW w Golcach (gm. Wałcz) z myślą przeniesienia polskiej tradycji na tamtejszy grunt.


     
V Spływ Samorządowo Akademicki

Dnia 2 sierpnia 2014 r. odbył się kolejny V Samorządowo Akademicki Spływ Kajakowy rzeką Piławą na trasie Nadarzyce - Zdbice - Szwecja.

W spływie uczestniczyło ok. 60 osób, wśród których byli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Drożdż Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Roman Szewczyk Starosta Koszaliński, Andrzej Potyra Starosta Myśliborski, Leszek Guździoł Starosta Policki, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Jolanta Witek Rektor PWSZ w Wałczu, Zbigniew Augustyniak, Andrzej Kowalczyk, Jacek Winiarski, Lidia Piestrzeniewicz, Piotr Wolny, Paweł Węgrzynowski, Marek Olesiak, Jacek Kasiński, Piotr Kurzyna, Roman Wiśniewski, Dariusz Dymarczyk, Sławomir Nelus, Adam Zadrożny, Lech Sznaza, Tomasz i Małgorzata Chruściccy, Paweł Augustyniak, Adam Chorążyczewski, Andrzej Ksepko, o. Marek Metelica, Lidia Piestrzeniewicz, małżonkowie uczestników oraz zaproszeni goście.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorzy spływu Bogdan Wankiewicz oraz Jolanta Witek przywitali zaproszonych na spływ gości, po czym autobus zawiózł wszystkich do Nadarzyc - miejsca wodowania kajaków. Malownicza trasa spływu prowadziła z Nadarzyc przez Zdbice do Szwecji. Na trasie rzeka nie jest zbyt głęboka, jednak znajduje się w niej wiele naturalnych przeszkód, które wymagają zręczności w manewrowaniu kajakiem ale przysparzającą wielu wrażeń. Pierwszy postój zorganizowano w Zdbicach, gdzie na uczestników czekała gorąca grochówka. Miejsce to, mniej więcej połowa trasy spływu. Na zakończenie w Szwecji na wszystkich czekała kolacja integracyjna i ognisko. Pogoda dopisała i humoru też. Zapraszamy za rok na kolejną wyprawę kajakową.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII