POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
VIII Marsz życia i nadziei

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Zbigniewa Wolnego Sekretarza Powiatu w dniu 1 października 2014 r. ulicami miasta Wałcza przeszedł VIII już Regionalny Marsz Życia i Nadziei połączony z "Dniem Różowej Wstążki".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorami marszu było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka" w Wałczu oraz Wałeckie Centrum Kultury. Stowarzyszenie "Amazonka" działa w Wałczu od 2005 r. i skupia w swoich szeregach ponad ok. pięćdziesiąt osób (z Wałcza, Gminy Wałcz, Gminy Mirosławiec, a także z Sypniewa), które łączy wspólna walka z chorobą nowotworową oraz promowanie profilaktyki raka piersi. Uczestnicy marszu przeszli od Placu Wolności do Waleckiego Centrum Kultury, gdzie odbyła się część oficjalna oraz specjalnie przygotowany program artystyczno - edukacyjny.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Konwent Starostów Powiatów WZ

W dniu 29 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w Konwencie Starostów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego, który odbył się w Szczecinku.

Podczas konwentu omawiano m.in.: finansowanie inwestycji na drogach powiatowych w nowej perspektywie 2014-2020, zmiany ustawy o pieczy zastępczej i ich konsekwencje finansowe dla samorządów powiatowych oraz wybrano kandydatów na członów Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Szczecinie.

W temacie kształcenia zawodowego - wieloletni plan rozwoju szkolnictwa zawodowego na przykładzie Powiatu Wałeckiego swój referat wygłosił Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

Podczas konwentu Starostowie Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego podpisali aneks Nr 1 do Porozumienia z dnia 30 października 2013 r. zawartego przez Starostów z Głównym Geodetą Kraju i Związkiem Celowym w sprawie współpracy przy tworzeniu i utrzymywaniu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach oraz wspólnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.
Częścią konwentu była również konferencja regionalna dotycząca projektu "Dobry klimat dla powiatów". Podczas konferencji dyskutowano m.in. o udziale powiatów w sieciach i porozumieniach na rzecz klimatu. Omawiano źródła finansowania unijnego na ochronę klimatu w perspektywie 2014-2020 oraz finansowania krajowego na ochronę klimatu.


     
Powiat Wałecki
"Wałcz dawniej i dzisiaj"

Dnia 29 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Walecki wziął udział w spotkaniu promocyjnym wydania albumu "Wałcz dawniej i dzisiaj" autorstwa Leszka Jóźwika, które odbyło się w Wałeckim Centrum Kultury.Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Przegląd prac plastyków nieprofesjonalnych

W dniu 28 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w ósmym przeglądzie prac plastyków nieprofesjonalnych, który odbył się w Wałeckim Centrum Kultury.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas wernisażu swoje prace wystawiło 5 zespołów i 65 wykonawców - łącznie aż 200 uczestników. Nagrody otrzymali: Rafał Rubaka z Wałcza, Jerzy Płochta z Czaplinka i Elżbieta Wojewoda z Kołobrzegu. Wyróżnienia otrzymali: Czesław Terech, Piotr Polak, Andrzej Zieliński, Beata Wójcik, Jolanta Gliwa, Stanisław Bogacz, Marta Hnatowska, Franciszek Rychlik, Zyta Jurczyszyn, Irena Miłkowska, Krzysztofa Czerska, Barbara Klimaszewska, Regina Miler, Halina Łukowska, Aleksandra Kustosz, Sławomir Tołoczko, Daniel Śliwiński, Stanisław Świderski, Katarzyna Mielcarek, Małgorzata Bladowska-Paś.


     
"Puchar Jesiennej Bryzy"

W dniach 27-28 września 2014 r. w Drzewoszewie na jeziorze "Bytyń Wielki (gm. Mirosławiec) odbyły się XXXV Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie o "Puchar Jesiennej Bryzy" w klasach: T-1, T-2, T-3, Spark, Omega, Orion.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W ceremonii otwarcia Regat oraz nagrody zwycięzcom wręczał m.in. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

     
50-lecie kajakarstwa w Powiecie Wałeckim

W dniu 27 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta reprezentowali władze samorządowe Powiatu Wałeckiego podczas uroczystości z okazji 50-lecia Wałeckiego Towarzystwa Sportowego "Orzeł" w Wałczu.

Na uroczyste obchody kajakarstwa w Wałczu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przybyło wielu znakomitych gości w tym: srebrni medaliści Igrzysk Olimpijskich Maciej Freimut (Barcelona) i Jerzy Opara (Montreal), uczestnicy olimpiad Jolanta Stańczak, Grzegorz Kołtan i Paweł Łakomy. Ponadto wśród gości byli zawodnicy "WTS Orzeł" Wałcz, sześciu byłych prezesów Klubu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, a Zachodniopomorską Radę Olimpijską reprezentował prezes Stanisław Kopeć.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Waldemar Rogulski obecny prezes "WTS Orzeł", w krótkim przemówieniu przypomniał historię Klubu, największe sukcesy zawodników oraz wielu utytułowanych zawodników, z których Wałcz może być dumny. Z "Orła Wałcz" wywodzi się wielu wspaniałych zawodników, nazwisk wszystkich medalistów Mistrzostw Świata i Europy nie sposób wymienić. Siedmioro reprezentowało Polskę podczas najważniejszej sportowej imprezy jaką są Igrzyska Olimpijskie, a jeden z nich Maciej Freimut został olimpijskim medalistą.
Podczas uroczystości osobom, które szczególnie przyczyniły się do rozwoju wałeckiego kajakarstwa wręczono grawertony i listy z podziękowaniami. W sumie uhonorowano ponad 50 osób, szkół i klubów. Starosta Wałecki wyróżnił listami gratulacyjnymi i drobnymi upominkami czterech trenerów "WTS Orzeł" - Bogusława Hertela, Adama Markiewicza, Grzegorza Skuzę i Waldemara Rogulskiego.
Po uroczystościach był czas na wspomnienia, a wszyscy chętni mogli obejrzeć wystawę pamiątek i fotografii z dawnych lat.


     
Posiedzenie Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

W dniu 24 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i zarazem Prezes Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wałczu uczestniczył w Posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Szczecinie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas obrad podjęto m.in. uchwały w sprawie:
 • wystąpienia z wnioskiem o nadanie Złotego Znaku Związku,
 • wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Honorowego im. Bolesława Chomicza,
 • nadania odznaczeń dla zbiorowości,
 • nadania sztandaru Ochotniczym Strażom Pożarnym.
Ponadto przyjęto informacje m.in. nt.:
 • przyznania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na zakup samochodów pożarniczych,
 • Przyznania środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2014 przeznaczonych na zakup samochodów pożarniczych i remontu remiz.
więcej szczegółów na stronie
www.szczecin.zosprp.pl


     
Sejmik Klubów Olimpijczyka

Miasto Wałcz wspólnie z Kaliszem Pomorskim zorganizowali XV Ogólnopolski Sejmik Klubów Olimpijczyka, Rad Regionalnych Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Szkół im. Polskich Olimpijczyków.

W Uroczystościach, które odbyły się w dniu 20 września 2014 r. w Wałczu uczestniczył Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Motywem przewodnim spotkania było "Propagowanie idei olimpijskiej i olimpijczyków wśród mieszkańców województwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży". Uczestniczyły w nim przedstawiciele Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ponad 20-tu olimpijczyków reprezentujących różne dyscypliny sportowe z klubów całej Polski, członkowie Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej i wielu gości związanych ze strukturami polskiego sportu. Goście podczas pobytu w Wałczu zwiedzili COS - OPO, Klub Olimpijczyka, Wałecką Aleję Gwiazd Sportu, Szkołę Mistrzostwa Sportowego oraz Zespół Szkół Miejskich nr 1 na Dolnym Mieście im. Polskich Olimpijczyków.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Głównym punktem było spotkanie z Mieszkańcami i władzami samorządowymi na Placu Wolności obok Ratusza. Podczas spotkania można było zobaczyć wystawę zdjęciową pt. "Wałecki Sport na Przestrzeni Lat" od początku lat 50-tych aż do współczesności. Na zdjęciach można było rozpoznać dawnych piłkarzy, koszykarzy, lekkoatletów, kolarzy, kajakarzy i wielu innych. Każdy mógł podejść i porozmawiać, zdobyć autograf od wielu, bardzo znanych olimpijczyków.


     
Konferencja naukowa w Wałczu

W dniach od 18-20 września 2014 roku w COS OPO w Wałczu odbyła się XII Konferencja Naukowa "Ekonomiczno - społeczne i organizacyjno -techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym" zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Katedra Pracy i Polityki Społecznej oraz XVI Warsztaty Nadzoru Inwestycyjnego przygotowane przez Centrum Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Poznaniu.

Podczas konferencji poruszano m.in. zagadnienia:
 • Elektroniczne usługi dla rozwoju samorządów w aspekcie budowy społeczeństwa informacyjnego.
 • Finansowe aspekty zarządzania rozwojem lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego.
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem Pracy, Środowisko - Ergonomia.
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi.
 • Polityka społeczna w zarządzaniu lokalnym.
 • Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych.
 • Prawo budowlane w praktyce.
W dniu 19 września br. tematem konferencji była sesja zatytułowana "Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym", podczas której swój wykład na temat "Zarządzanie zasobami finansowymi jako czynnik rozwoju lokalnego" wygłosił Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Komitet honorowy konferencji stanowili: Bogdan Białas, Tomasz Błaszczyński, Wiesław Buczkowski, Maria Chromińska, Kazimierz Czapliński, Waldemar Czternasty, Jerzy Gładysiak, Ewa Górska, Wiesława Horst, Stanisław Janik, Henryk Januszek, Aleksandra Jasiak, Klaudia Jaskuła, Ryszard Kabat, Barbara Ksit, Piotr Kuryło, Katarzyna Lis, Włodzimierz Łęcki, Jerzy S. Marcinkowski, Zygmunt Meyer, Adam Minkowski, Józef Orczyk, Leszek Pacholski, Kazimierz Pająk, Jan Paradysz, Daniel Pawlicki, Kazimierz Robaszkiewicz, Andrzej Skarzyński, Małgorzata Słodowa-Hełpa, Grzegorz Słowek, Jerzy Stroński, Paweł Suski, Piotr Świderski, Jan Szambelańczyk, Franciszek Tomaszewski, Edwin Tytyk, Bogdan Wankiewicz, Jerzy Witczak, Paweł Ziemski, Maciej Żukowski.


     
Herbatka Izbowa

Po raz czwarty już w hotelu Biały Domek w Wałczu odbyło się spotkanie przedsiębiorców zrzeszonych w wałeckim oddziale Północnej Izby Gospodarczej, Stowarzyszeniu Inicjatyw Gospodarczych oraz zaproszonych gości określane mianem "Herbatki Izbowej".

W sali konferencyjnej hotelu "Biały Domek" powitano wszystkich zaproszonych gości wśród, których byli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz oraz przedstawiciele Północnej Izby Gospodarczej i przedsiębiorcy. Rolę gospodarza pełniła Lidia Piestrzeniewicz - prezes wałeckiego oddziału PIG. W gronie gości zaproszonych znaleźli się również przedsiębiorcy ze Szczecina i Koszalina, reprezentujący tamtejsze oddziały PIG.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
"Herbatka Izbowa", to nie tylko spotkania towarzyskie, ale przede wszystkim spotkania, na którym omawiane są konkretne przypadki dotyczące określonych procedur oraz kierunków rozwoju na poziomie regionalnym i krajowym. Podczas spotkań tych przedsiębiorcy niejednokrotnie zgłaszają się z prośbą o pomoc do samorządowców, czy parlamentarzystów w celu rozwikłania konkretnych problemów. Herbatka Izbowa odbywa się na obszarze działania całej Północnej Izby Gospodarczej. W Powiecie Wałeckim organizatorem jest Wałecki Oddział Północnej Izby Gospodarczej.


     
"Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych"

W dniu 18 września 2014 r. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wałczu odbył się "III Turniej Zadań Praktycznych i Życiowych" zorganizowany przez Stowarzyszenie "Przyjazny Dom" w Wałczu i Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas uroczystego otwarcia Turnieju, w którym wzięło udział 12 drużyn z województwa zachodniopomorskiego władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentował Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.


     
75 rocznica agresji ZSRR na Polskę
oraz 86 Rocznica Powstania Związku Sybiraków


Dnia 17 września 2014 r. Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji 75 rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę oraz 86 rocznicy powstania Związku Sybiraków, które zostały zorganizowane przez Starostwo Powiatowe Wałczu.

Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystościach udział wzięli: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcza.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. We Mszy św. uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół, a oprawę muzyczną uświetniła orkiestra Wałeckiego Centrum Kultury. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów.
Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, krótkie przemówienia wygłosili Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki i Robert Karbowniczek Prezes Zarządu Koła Związku Sybiraków w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wicestarosta w swoim wystąpieniu mówił, że musimy pamiętać i ciągle przypominać o ataku Armii Czerwonej na Polskę, który był haniebnym "ciosem w plecy". Po wkroczeniu Armii Czerwonej na tereny Kresów Wschodnich rozpoczęły się represje wobec Polaków zamieszkałych na tych terenach. 17 września to także Święto Sybiraków, którzy chcą przez nie upamiętnić tragiczny los wielu naszych obywateli. W latach 1940-1941 dokonano masowych wywózek na Sybir. Łącznie wywieziono wówczas 1 mln 350 tys. obywateli polskich.
Prezentację słowno-muzyczną zaprezentowali uczniowie pod kierownictwem Jolanty i Marka Giłka. Ku czci wszystkich, którzy podczas II Wojny Światowej stracili swoje życie za Ojczyznę odmówiono Apel Poległych, wojsko oddało salwę honorową oraz wszyscy zebrani złożyli pod pomnikiem wiązanki kwiatów.


     
Indiańskie oblicza Ameryki

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 14 września 2014 r. w Muzeum Ziemi Wałeckiej odbył się wernisaż wystawy "Indiańskie oblicza Ameryki" ze zbiorów Adama Piekarskiego w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Autor wystawy w fascynujący sposób opowiadał o kulturze Indian Ameryki Północnej.


     
Dożynki Powiatowe

Tegoroczne Dożynki Powiatowe odbyły się w dniu 13 września 2014 r. w Chwiramie (Gmina Wałcz).

Dożynki rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Chwiramie, po której korowód dożynkowy udał się w kierunku boiska sportowego, gdzie hymnem Państwowym rozpoczęła się część obrzędowo - artystyczna.

Władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wśród gości byli m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Henryk Stokłosa, Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca, Krzysztof Hara Burmistrz Tuczna, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Zdzisław Kmieć Burmistrz Człopy, Piotr Łosiewski Prokurator Rejonowy w Wałczu, Jacek Cegieła Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, Kazimierz Maciejewski Komendant Powiatowy PSP w Wałczu, Wiktor Kwaśniewski Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Mirosławcu, delegacja z Pinow (Niemcy), delegacje z wieńcami dożynkowymi oraz tegorocznymi plonami - chlebem i owocami oraz zaproszeni goście, mieszkańcy powiatu.
Po przemówieniu gospodarzy dożynek Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Piotra Świderskiego Wójta Gminy Wałcz oraz Pawła Suskiego Posła na Sejm RP odbyło się uroczyste przekazanie chleba. Bochen chleba na ręce Starosty Wałeckiego i Wójta Gminy Wałcz przekazali Starostowie Dożynek - Katarzyna Laskowska oraz Marek Michalski.
Starosta dokonał symbolicznego podzielenia chleba pomiędzy burmistrzami, a następnie przedstawiciele samorządów podzielili się chlebem ze wszystkimi zebranymi na placu.
Tradycyjnie przed sceną ustawiono uczestniczące w konkursie wieńce dożynkowe, przygotowane przez każdą z gmin powiatu. Komisja uznała, że najładniejszy wieniec wykonała Gmina Tuczno, II miejsca przyznano dla Gminy Człopa, a III wspólnie dla Gminy Mirosławiec i Gminy Wałcz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Dożynki powiatowe były również okazją do wyróżnienia najlepszych rolników. Starosta Wałecki wraz z przedstawicielami gmin wręczyli nagrody i podziękowania dla osób, które zostały wytypowane przez samorządowców.
Nagrody otrzymali m.in.: Zofia i Marek Michalscy (Spółka "Werol" w Chwiramie), "Guy Houpresse" (Gospodarstwo Rolno - Szkółkarskie w Chwiramie), Aneta i Paweł Czyżak (Wałcz Drugi), Zofia Zbigniew Sikora (Przybkowo), Maria Ryszard Kuniccy (Dobino), Wanda i Czesław Kubowicz (Dobino), Jolanta i Marek Urbańscy (Witankowo), Monika i Krzysztof Król (Witankowo), Bogumiła i Krzysztof Kaczor (Chude), Zofia i Zbigniew Hejak (Dzikowo), Mariusz Serafiński (Gostomia), Benedykt Maraszek ("Rolmar" Strączno), Stefan Marciniak (Nagórze), Bogdan Kalka (Lubno), Katarzyna i Marcin Laskowscy (Kołatnik), Stanisława i Zenon Ogrodnik (Kłębowiec), Barbara i Robert Ogrodnik (Kłębowiec), Wanda i Andrzej Obiegałko (Karsibór), Barbara i Andrzej Ćwiek (Karsibór), Aneta i Janusz Libner (Rudki), Bożena i Janusz Ćwiertka (Dębołęka), Urszula i Piotr Cierniakowscy (Dębołęka), Elżbieta i Kazimierz Sadowscy (Jarogniew), Jolanta i Andrzej Kolenda (Rudki), Maria i Henryk Korczak (Prusinowo), Anna i Robert Freyer (Górnica), Jadwiga i Stanisław Królik (Witankowo), Małgorzata i Jerzy Mamzer (Dzikowo), Aleksandra i Bogusław Olejnik (Wałcz Drugi), Barbara i Mieczysław Szczanowicz (Jeziorki), Iwona i Wojciech Balcewicz (Kłębowiec), Teresa i Jan Kowalczyk (Szwecja), Janusz Żyliński (Szwecja), Izabela i Dariusz Libner (Rudki), Dorota i Zdzisław Sułkowski (Witankowo), Lucyna i Sylwester Jarosz (Mirosławiec), Wanda i Janusz Kędziora (Tuczno), Teresa i Stefan Sitkiewicz (Tuczno).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W trakcie imprezy odbywały się liczne konkursy i zabawy. Szereg atrakcji czekało na zwiedzających m.in. stoiska twórców ludowych, gmin powiatu, Kół Gospodyń Wiejskich, firm powiatowych, wystawę gołębi i drobnego inwentarza oraz sprzętu rolniczego. Przepiękne wyroby ze słomy, wikliny oraz atrakcyjne rzeźby, wypieki i trunki można było nie tylko oglądać, ale także otrzymać. Swoje stoiska promocyjne wystawili m.in.: Bank Gospodarstwa Żywnościowego, Bank Pekao S.A., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Lokalna Grupa Rybacka, Gimnazjum w Chwiramie, ENEA oraz sołectwa z gmin Powiatu Wałeckiego. W tym miejscu szczególne podziękowanie dla sponsorów w tym m.in. dla Małgorzaty Dąbrowskiej Dyrektor Banku Pekao S.A. Oddział w Wałczu i Mariana Płóciennika Prezesa Zarządu PZZ Wałcz.
Przy wspaniałej pogodzie licznie przybyli goście i mieszkańcy powiatu bawili się do późnych godzin wieczornych przy przyśpiewkach ludowych "Z folklorem na Ty" oraz muzyce zespołów "Bar" i "Heven", a dzieci na wesołym miasteczku.


     
Dzień Działkowca w ROD "Wypoczynek" w Wałczu

Dnia 12 września 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wziął udział w obchodach z okazji Dnia Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Wypoczynek" w Wałczu.

Dzień Działkowca jest podsumowaniem całego roku w ogrodzie działkowym. Starosta Wałecki Burmistrz Miasta Wałcz oraz Zarząd ROD "Wypoczynek" w Wałczu wyróżnili nagrodami najlepsze ogrody działkowe.
Wyróżnienia Starosty Wałeckiego otrzymali: Marek Ambroziak, Barbara Simińska i Daniela Tracz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ponadto Zarząd ROD "Wypoczynek" w Wałczu wyróżnił: Wiesława Kinasiewicza, Mirosławę Ciechalską, Stanisława Czarnojan, Iwonę Kinasiewicz, Jadwigę i Ryszarda Matuszczyk, Maję Kowalczyk i Natalię Kinasiewicz.
W konkursie na największe warzywo nagrody otrzymali: Jerzy Sokołowski (dynia 43,10 kg), Edward Parzych (cukinia 11,00 kg) i Irena Żelemirska (ogórek 1,1 kg). Wyróżnieni działkowicze otrzymali dyplomy i listy gratulacyjne oraz nagrody rzeczowe przydatne w ogrodzie.


     
Święto Szkoły w Zespole Szkół Nr 2

W dniu 12 września 201r. z udziałem władz samorządowych Powiatu Waleckiego Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty i Tadeusza Łożeckiego Członka Zarządu Powiatu w Zespole Szkół Nr 2 w Wałczu odbyły się uroczystości z okazji Święta Szkoły.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Wrzesień dla Zespołu Szkół Nr 2 - popularnej "Budowlanki", to w kalendarzu szczególnie ważny moment, ponieważ od wielu lat obchodzone jest w tym miesiącu Święto Szkoły, zwane wcześniej Dniem Budowlanych, a od 2007 roku Dniem Budowlanki. Nieprzypadkowo obchodzone jest to święto w tym miesiącu, bowiem 25 września uroczyście obchodzony jest w całej Polsce "Dzień Budowlanych". Obchody Święta rozpoczęły się uroczystym apelem, na którym obecni byli wszyscy dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą oraz zaproszeni goście.
Starosta w krótkim przemówieniu podziękował wszystkim pracownikom Szkoły za ich codzienny trud i wkład w rozwoju edukacji w powiecie oraz przekazał razem z całym Zarządem Powiatu na ręce Pani Dyrektor Jolanty Ambroziak bukiet kwiatów. Po oficjalnej części uroczystości, uczestnicy Święta Szkoły przeszli na boiska szkolne, gdzie odbyły się gry i zabawy zorganizowane dla uczniów.


     
Konferencja w Wałeckim Centrum Kultury

W dniach 8-9 września 2014 r. Poradnia Psychologiczna w Wałczu we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera zorganizowała w Wałeckim Centrum Kultury dwudniową konferencję szkoleniową pt. "Niepełnosprawność społeczna, czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne", poświęconą funkcjonowaniu osób z zespołem Aspergera i wysokofunkcjonującym autyzmem.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W konferencji udział wzięli m.in.: Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Zakres tematyczny konferencji obejmuje całość zagadnień dotyczących funkcjonowania i pracy z osobami ze spektrum autyzmu.


     
Dożynkowy Bal Dyni w Mirosławcu

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 6 września 2014 r. na Stadionie Miejskim w Mirosławcu odbyło się Gminne Święto Plonów pn. "Dożynkowy Bal Dyni".

Tegoroczne gminne dożynki w Mirosławcu rozpoczęły się Mszą św., po której korowód dożynkowy udał się na Stadion Miejski, gdzie uroczystego otwarcie dokonał Piotr Pawlik Burmistrz Mirosławca.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W gronie gości znaleźli się m.in.: Poseł RP Paweł Suski, radni, przedstawiciele rad sołeckich, sołtysi oraz mieszkańcy gminy Mirosławiec. Dożynki gminne były również okazją do wyróżnienia najlepszych rolników, a także działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Relaks" w Mirosławcu. W trakcie imprezy odbywały się liczne konkursy i zabawy. Wystąpiły zespoły: "Mirosławiacy", "Swojacy", "Jarzębina" oraz "Abrakadabra". Gwiazdą wieczoru był "Kozak System" - zespół z ukraińskiego Majdanu.


     
Gminne Święto Plonów w Człopie

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 6 września 2014 r. na stadionie miejskim w Człopie odbyło się Gminne Święto Plonów.

Dożynki rozpoczęły się Mszą św. w intencji rolników, w której uczestniczyły delegacje sołectw z wieńcami dożynkowymi, mieszkańcy i rolnicy. Następnie tradycyjny korowód dożynkowy przemaszerował na plac dożynkowy. Podczas części oficjalnej Burmistrz Miasta i Gminy Człopa oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Człopie podziękowali rolnikom, którzy angażują się w życie społeczne gminy oraz wspierają jej rozwój.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Łosiewski Prokurator Rejonowy, Jacek Cegieła Komendant Komendy Powiatowej Policji, Wiktor Kwaśniewski Kierownik Biura Powiatowego AR i MR w Mirosławcu, Krystyna Łątkowska Przedstawiciel Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Ziemi Wałeckiej, kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Człopa, radni Rady Miejskiej, sołtysi, rolnicy oraz mieszkańcy gminy Człopa. Tradycyjnie Sołectwa rywalizowały w konkurencji na najładniejszy wieniec dożynkowy. Wszystkie wieńce były piękne, ale komisja uznała, że podczas powiatowych dożynek w Chwiramie gminę Człopa reprezentował będzie wieniec dożynkowy wykonany przez sołectwo Jaglice.


     
NARODOWE CZYTANIE

Podobnie jak w roku ubiegłym Starostwo Powiatowe w Wałczu włączyło się do ogólnopolskiej akcji "Narodowego Czytania" i w sobotę 6 września br. w pięknej pogodzie i scenerii "Aten Wałeckich" odbyło się czytanie "Ogniem i Mieczem" Henryka Sienkiewicza.

Swój kunszt zaprezentowali m.in.: Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu i Tadeusz Węgrzynowski Radny Rady Powiatu. Obecny podczas spotkania był również Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
"Narodowemu Czytaniu" towarzyszył plener plastyczny postaci z Trylogii Henryka Sienkiewicza przygotowany przez Panią Marzenę Łopatkę - dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wałczu oraz Panią Sylwię Malinowską. Dodatkowo dla uświetnienia Narodowego Czytania, każdy obecny na spotkaniu mógł narysować dowolną postać z Ogniem i Mieczem, aby wzbogacić wystawę plastyczną Powiatowej Biblioteki Publicznej. Swoje dzieła wykonali również Paweł Suski i Bogdan Wankiewicz.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Starostwo Powiatowe w Wałczu dziękuje wszystkim, którzy w tym roku przyłączyli się do "Narodowego Czytania", również lokalnym mediom, które informowały o tym przedsięwzięciu. Zapraszamy wszystkich do Narodowego czytania za rok.


     
Mały Festiwal TY i JA

Dnia 5 września 2014 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta wzięli udział w pierwszym "Małym Festiwalu TY i JA" zorganizowanym w ramach 11 Europejskiego Festiwalu Filmowego w sali audiowizualne Zespołu Szkół Nr 4 RCKU przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zaproszeni na Festiwal goście obejrzeli Filmy Festiwalowe w tym m.in.: "Cień błękitu", "Zakazać bomb", "Życie stylem dowolnym", "Lucy", "Mika" i "Portret z pamięci".


     
"Żubry w Bioregionie Mirosławiec"

Dnia 4 września 2014 r. z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Piotra Pawlika Burmistrza Mirosławca w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich na Bukowinie w Wałczu rozpoczęła się konferencja naukowa pt. "Żubry w Bioregionie Mirosławiec".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas dwudniowej konferencji odbędzie się pięć sesji referatowych, podczas których omawiane będą zagadnienia dotyczące m.in. Zachodniopomorskiego Bioregionu Mirosławiec oraz żubrów - ich biologii, odmian, zagrożeń oraz chorób.


     
Spotkanie z poezją

Dnia 3 września br. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w spotkaniu z poezją autorstwa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Nr 2, które zostało zorganizowane w ramach XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu.

W czytelni Wałeckiego Centrum Kultury, gdzie odbyło się spotkanie wałecka młodzież zaprezentowała własną twórczość - poezję, prozę oraz fotografię.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki     
75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 1 września 2014 r. odbyły się uroczystości z okazji 75 Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Delegacje władz samorządowych Powiatu Wałeckiego oraz Miasta Wałcz, wojska, oświaty, organizacji kombatanckich, związków i pozostałych instytucji oddały hołd ofiarom II Wojny Światowej i złożyły kwiaty pod pomnikiem na Cmentarzu Wojennym w Wałczu.


     
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015

Dnia 1 września 2014 r. w pięciu szkołach ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Wałeckiemu uroczyście rozpoczął się Nowy Rok Szkolny 2014/2015.

W Zespole Szkół nr 1 w nowym roku szkolnym uczęszczać będzie 99 pierwszoklasistów. Na uroczystości rozpoczęcia roku powiat reprezentował Jerzy Goszczyński Wicestarosta Wałecki.
Do Zespołu Szkół nr 2 w wyniku naboru do klasy pierwszej przystąpi 138 absolwentów gimnazjum, a nowy rok szkolny otworzył w tej placówce Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu witał po wakacyjnej przerwie uczniów w Zespole Szkół nr 3, w tym 128 pierwszoklasistów.
W Zespole Szkół nr 4 RCKU w rozpoczęciu roku uczestniczyli Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Józef Kropielnicki Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu. W szkole tej 134 uczniów do uczniowie klas pierwszych.
Do ostatniej szkoły ponadgimnazjalnej II Liceum Ogólnokształcącego udał Tadeusz Łożecki Członek Zarządu Powiatu. W wyniku naboru 2014/2015 w II LO naukę rozpocznie 44 pierwszoklasistów.


     
XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej

Mszą świętą w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyli Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Jerzy Goszczyński Wicestarosta zainaugurowane zostały w dniu 31 sierpnia 2014 r. XVII Dni Kultury Chrześcijańskiej w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Po Mszy św. w ogrodach przy kościele św. Mikołaja odbył się Festyn parafialny. Tegoroczne Dni Kultury Chrześcijańskie pod hasłem "Rodzina Szkołą Miłości" potrwają do 14 września br. W programie organizatorzy przewidzieli m.in.: wiele koncertów, wystawy i wernisaże, spotkania z poezją, konferencje oraz rajd rowerowy.


     
XI Spotkania na miedzy

Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty odbyło się w dniu 30 sierpnia 2014 r. w Strzelcach Krajeńskich Gminne Święto Plonów i XI Spotkanie na Miedzy.

Przedstawiciele władz samorządowych czerech zaprzyjaźnionych powiatów: czarnkowsko - trzcianeckiego, strzelecko - drezdeneckiego, gorzowskiego i wałeckiego spotkali się po raz kolejny, aby podsumować swoje wspólne działania.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podczas imprezy, podpisane zostało porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy powiatami: Czarnkowsko-Trzcianeckim, Strzelecko-Drezdeneckim, Wałeckim, Gorzowskim i Miastem Gorzów Wielkopolski. Swoje podpisy złożyli wszyscy przedstawiciele powiatów.
W dalszej części programu wystąpiły lokalne zespoły i zaproszeni goście. Gwiazdą wieczoru był zespół "Sumptuastic".


     
Festyn Lotniczy w Mirosławcu

Z udziałem Anny Mieczkowskiej Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego odbył się w dniu 30 sierpnia 2014 r. w Mirosławcu Festyn Lotniczy pod hasłem "Weekend pod Lotniczym Niebem 2014".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla mieszkańców Mirosławca i okolic oraz wszystkich sympatyków lotnictwa wiele atrakcji. Program festynu obejmował m.in. pokazy dynamiczne samolotów MiG-29 i Su-22, oraz statyczne: samolotów, śmigłowców Sił Powietrznych Polski i USA, sprzętu i uzbrojenia 8 Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina oraz służb mundurowych (policja, grupa antyterrorystyczna, straż pożarna). Ponadto zorganizowano wystawę modeli samochodów salonów samochodowych oraz występy artystyczne i rozrywkowe m.in. Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. Ciekawy dla obecnych był również pokaz przygotowany przez Klub Turystyki Motocyklowej "Husaria".

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII