POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Podpisanie porozumienia o współpracy
Powiat Wałecki

W dniu 18 listopada 2014 r. Paweł Suski Poseł na Sejm RP i Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczyli w uroczystym podpisaniu porozumienia o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu z Brygadą Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód, którego dokonali
Powiat Wałecki
dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek Rektor Uczelni i płk Krzysztof Król Dowódca Brygady.


Porozumienie, którego podpisanie odbyło się w siedzibie PWSZ przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu ma szeroki i wieloaspektowy charakter, gdzie wykorzystane będą możliwości techniczne wojska i dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu.


     
Wizyta Wicepremiera w Powiecie Wałeckim

W dniu 14 listopada 2014 r. Powiat Wałecki odwiedził Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na Placu Wolności w Wałczu odbyła się krótka konferencja prasowa, w której obok Tomasza Siemoniaka Wicepremiera udział wzięli poseł Paweł Suski i starosta Bogdan Wankiewicz. Następnie Wiceprezes Rady Ministrów spotkał się w Starostwie Powiatowym w Wałczu z przedstawicielami powiatu, gdzie odpowiadał na pytania dotyczące przede wszystkim przyszłości wałeckich jednostek wojskowych.


     
Umowa dotycząca remontu w szpitalu

Powiat Wałecki
W dniu 12 listopada 2014 r. Powiat Wałecki podpisał umowę ze 107 Szpitalem Wojskowym z Przychodnią SP ZOZ dotyczącą remontu korytarza szpitala wiodącego do Izby Przyjęć.

Remont, który rozpocznie się jeszcze w tym roku i zakończy się w czerwcu 2015 r., wykonany będzie ze środków PFRON i budżetu szpitala. Całkowity koszt projektu pod nazwą "Likwidacja barier architektonicznych poprzez dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych w Izbie Przyjęć i ciągach komunikacyjnych szpitala" wyniesie 400 tysięcy złotych, a dofinansowanie ze środków PFRON - 150 tysięcy.
Wyremontowana zostanie część korytarza od wejścia głównego do Izby Przyjęć oraz węzeł sanitarny.
Podczas spotkania, na którym podpisana została umowa starosta Bogdan Wankiewicz stwierdził, że Powiat Wałecki będzie zawsze zabiegał o środki dla 107 Szpitala Wojskowego, a ciągu ostatnich sześciu lat zrealizowano siedem inwestycji dofinansowanych ze środków PFRON, na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł. Powiat dofinansował szpital kwotą ok. 300 tysięcy zł.


     
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 11 listopada 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jerzy Goszczyński Wicestarosta, Tadeusz Wenio Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu reprezentowali władze samorządowe powiatu wałeckiego na uroczystościach z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Cezary Szeliga, który reprezentował Zarząd i Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Ciaś Asystent Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz, Piotr Świderski Wójt Gminy Wałcz, radni Rady Powiatu, kombatanci, przedstawiciele samorządów gminnych, instytucji, wojska, policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół, zakładów pracy, stowarzyszeń, harcerze oraz mieszkańcy miasta Wałcz.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. za Ojczyznę w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu, w której uczestniczyła kompania honorowa Wojska Polskiego, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich oraz instytucji i szkół. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie odbył się Uroczysty Capstrzyk z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Pod Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego krótkie przemówienie wygłosił Starosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Ku czci wszystkich, którzy walczyli o odzyskanie przez Polskę niepodległości odczytano Apel Pamięci, natomiast kompania oddała salwę honorową. Delegacje urzędów, instytucji, firm, szkół i organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie uroczystości orkiestra odegrała pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego.


     
Turniej Bokserski z okazji Narodowego Święta Niepodległości

W dniu 11 listopada 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w uroczystym otwarciu i wręczaniu nagród zwycięzcom TURNIEJU BOKSERSKIEGO z okazji NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, który odbył się w hali sportowej Centralnego Ośrodka Sportu Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Organizatorem Turnieju był "Klub Bokserski Korona Wałcz".


     
"Con Anima 2014"

Z udział przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Wałeckiego Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jerzego Goszczyńskiego Wicestarosty w dniu 5 listopada 2014 r. w Wałeckim Centrum Kultury odbyły się VII Spotkania Artystycznego Osób Niepełnosprawnych "Con Anima" 2014.

Zaproszonych gości wśród których byli m.in.: Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcz i Janusz Bartczak Zastępca Wójta Gminy Wałcz przywitali podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wałczu - organizatorzy uroczystości oraz prowadzące Jadwiga Kosidło - Kierownik WTZ Wałcz i Jolanta Pawlus - Terapeutka WTZ Wałcz. Następnie wszyscy obecni na sali zaśpiewali hymn spotkań, którego autorem tekstu i kompozytorem jest Marek Giłka.

Starosta Wałecki w krótkim wystąpieniu podkreślił, że cieszy się z faktu że już po raz siódmy może uczestniczyć w tej wspaniałej imprezie, która integruje i promuje twórczość osób niepełnosprawnych. Programy i prace prezentowane w czasie spotkań służą daleko pojętej terapii, rozwijają osobowość i służą poszanowaniu godności człowieka poprzez prezentację dorobku artystycznego (taniec, śpiew, grę na instrumentach, pantomimę oraz wszelkie inne formy artystycznego wyrazu w połączeniu z muzyką).
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Na scenie tegorocznej Con Animy wystąpili: Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" z Wałcza, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Niemieńsku, WTZ Koszalin, WTZ przy DPS Modrzewiec, Zespół Szkół Miejskich Nr 1 w Wałczu, WTZ Wieleń, WTZ Białogard, WTZ Stargard Szczeciński, WTZ Piasecznik, TPD Kalisz Pomorski, WTZ Strzelce Krajeńskie, ŚDS Wałcz, WTZ Czarne oraz WTZ przy SDN "UŚMIECH" Wałcz.

W czasie trwania spotkań wystąpiło aż 197 osób z 14 ośrodków. Organizatorem spotkań był Warsztat Terapii Zajęciowej w Wałczu, Stowarzyszenie Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech" i Starostwo Powiatowe w Wałczu.
Nagrody Con Animy 2014 przyznawało Jury składzie: Marek Syrnyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałczu, Zbigniew Suchoripa - Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych PWSZ w Wałczu, Agnieszka Brosz - Instruktorka zajęć teatralnych w Wałeckim Centrum Kultury, Marta Kowalska - Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.

GRAND PRIX - WTZ Stargard Szczeciński
I miejsce - WTZ Koszalin
II miejsce - WTZ Piasecznik
III miejsce - WTZ Białogard


Szósty raz przyznawana była także nagroda honorowa "Maski Con Anima" (nagroda uczestników WTZ Wałcz dla uczestników spotkań), którą otrzymał WTZ Koszalin.


     
Uroczysta sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu

W dniu 5 listopada 2014 r. w auli Zespołu Szkół w Mirosławcu odbyła się ostatnia sesja VI Kadencji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na zaproszenie burmistrza oraz przewodniczącego gościli podczas sesji m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogdan Białas Przewodniczący Rady Powiatu oraz kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Po omówieniu wszystkich informacji, uchwał, odpowiedzi na wnioski i zapytań, sesja nabrała bardziej uroczystego charakteru.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech krótko podsumował kończącą się kadencję rady, a następnie wraz ze swoim zastępcą i Burmistrzem Mirosławca Piotrem Pawlikiem podziękowali wszystkim za współpracę i działania na rzecz gminy w latach 2010-2014. Wyrazy wdzięczności zostały skierowane także do Starostwa Powiatowego w Wałczu za bardzo duże zaangażowanie w sprawy gminy oraz owocną współpracę. Z tej okazji Starosta Wałecki otrzymał pamiątkowy grawerton.


     
Powstanie Regionalne Centrum Badawczo - Rozwojowe w Wałczu

Z udziałem Pawła Suskiego Posła na Sejm RP, Anny Mieczkowskiej Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego i Jolanty Witek Rektor PWSZ w Wałczu dniu 4 listopada 2014 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałczu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na budowę Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego przy PWSZ w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Rektor PWSZ dr hab. prof. nadzw. Jolanta Witek w swoim wystąpieniu przedstawiła zaproszonym gościom inwestycję, która powstanie przy PWSZ w Wałczu i będzie służyła potrzebom kierunku inżynieryjnego. Pani Rektor omówiła plan budowy nowego laboratorium i sal w skład którego będą wchodzić nowoczesne laboratoria badawcze. Zadaniem centrum będzie sfera badawczo - rozwojowa, czyli tworzenie nowych technologii i patentów. Laboratoria będą służyć technologiom m.in. szybkiego prototypowania, zaawansowanych technologii pomiarowych, technik hydrostrumieniowych, technik laserowych i spawalnictwa oraz technologii wytwarzania. Wartość inwestycji wyniesie ok. 7,5 mln zł. Inwestycja ta powstanie dzięki zrzeszeniu największych firm branży metalowej na naszym terenie w tzw. "Klastrze Metalowym Metalika".
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Paweł Suski i Bogdan Wankiewicz pogratulowali władzom PWSZ w Wałczu inwestycji, która wpłynie na rozwój wałeckiej Uczelni oraz ma bardzo duże znaczenie na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Uroczystego podpisania umowy na budowę Regionalnego Centrum Badawczo - Rozwojowego przy PWSZ dokonali Rektor PWSZ Jolanta Witek i Anna Mieczkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.


     
Wysokie miejsce Powiatu Wałeckiego
Powiat Wałecki

Powiat Wałecki zajął wysokie dziewiąte miejsce w Rankingu Powiatów Polskich o wielkości do 60 tys. mieszkańców za rok 2013. W kolejnym już roku Powiat Wałecki znalazł się w pierwszej dziesiątce rankingu, którego organizatorem jest Związek Powiatów Polskich.

Celem Rankingu Powiatów jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych powiatów w kraju, promowanie ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców i środowisk samorządowych.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII