POWIAT WAŁECKI
POWIAT WAŁECKI

      Charakterystyka
Powiat Wałecki


     
Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Wałczu


W dniu 30 grudnia 2014 r. pod przewodnictwem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego, jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wałczu odbyło się posiedzenie Zarządu OP ZOSP RP w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, Prezesi Zarządów Gminnych z terenu powiatu wałeckiego oraz przedstawiciele samorządów gminnych.
Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie z działalności Związku w 2014 r., uchwalono plan zamierzeń na rok 2015 oraz podjęto uchwałę w sprawie zrzeczenia się 5% środków z akcji "1% podatku dla Związku OSP RP" przysługujących Zarządowi Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wałczu.
W trakcie posiedzenia Starosta Wałecki złożył wszystkim strażakom serdeczne życzenia noworoczne.


     
III sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 30 grudnia 2014 r. auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu odbyła się III sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • uchwalenia budżetu Powiatu Wałeckiego na 2015 rok,
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2015 -2031,
 • uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wałeckiego na lata 2015-2031,
 • zmian w budżecie Powiatu Wałeckiego na 2014 r.,
 • ustalenia wynagrodzenia Starosty Wałeckiego,
 • przyjęcia planu pracy Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu w Wałczu,
 • zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.


     
Przedpołudnie poetyckie w WTZ

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej odbyło się "Przedpołudnie Poetyckie" w ramach kółka czytelniczego działającego w warsztatach.

Podopieczni zaprezentowali piękne działa poetyckie w klimacie Bożonarodzeniowym przeplatane kolędami, które wprowadziły wszystkich obecnych w świąteczny nastrój. Podczas przedstawienia obecni byli przedstawiciele Powiatu Wałeckiego: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jolanta Wegner Wicestarosta, Danuta Kęsek Członek Zarządu Powiatu i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Podsumowanie Roku Sportowego KKT

W dniu 19 grudnia 2014 r. sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie Roku Sportowego 2014 Klubu Karate Tradycyjnego w Wałczu.

Wśród licznego grona gości znaleźli się m.in.: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Bogusława Towalewska Burmistrz Miasta Wałcza, Paweł Kosmalski Zastępca Wójta Gminy Wałcz, zawodnicy, trenerzy, działacze oraz rodzice.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Podsumowanie roku sportowego było okazją do przedstawienia największych sukcesów Klubu, nagrodzenia najbardziej aktywnych zawodników oraz podziękowań sponsorom.
Prezes KKT Krzysztof Gwizdała przedstawił sprawozdanie z działalności Klubu za 2014 r. oraz sukcesy osiągnięte w mijającym roku. Zaproszeni goście gratulowali zawodnikom i trenerom oraz życzyli kolejnych sukcesów. Uroczystość była przeplatana krótkimi pokazami karate w wykonaniu zawodniczek i zawodników KKT.


     
Spotkania wigilijno - opłatkowe

Przedświąteczne dni to okres licznych spotkań opłatkowych organizowanych przez stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Opłatkowe spotkanie członków Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych odbyło się w dniu 13 grudnia 2014 r. w jadłodajni "Obiadek", w której uczestniczyli m.in. Paweł Suski Poseł na Sejm RP, Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki, Jan Matuszewski Wójt Gminy Wałcz i Eugeniusz Wilczyński Sekretarz Miasta Wałcz.
Na wstępie Prezes PZG w Wałczu Stanisław Pazur podsumował mijający rok, po czym przyszedł czas na życzenia, które wszystkim zebranym złożyli zaproszeni goście oraz połamali się opłatkiem. Starosta życzył wszystkim zebranym zdrowych, pięknych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym Nowym 2015 Roku.

W Wieczerzy Wigilijnej zorganizowanej przez Cartias Parafii św. Antoniego w Wałczu dla osób samotnych, niekoniecznie ubogich - mieszkańców Wałcza, w dniu 15 grudnia 2014 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu udział wzięła Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Z udziałem Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego w dniu 16 grudnia 2014 r. w Wałeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbyła się uroczysta kolacja wigilijna Wałeckiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów Korona.

W spotkaniu opłatkowym zorganizowanym w dniu 18 grudnia 2014 r. w Klubie Garnizonowym w Wałczu przez 104 batalion zabezpieczenia "Ziemi Wałeckiej" Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód 104 udział wziął Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w spotkaniu opłatkowym, które odbyło się w Sali Tradycji 100 batalionu łączności.

W dniu 18 grudnia 2014 r. w budynku B Starostwa Powiatowego w Wałczu, przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 54 odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Wałecki Oddział Północnej Izby Gospodarczej i Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych w Wałczu, podczas którego gośćmi byli: Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.

Podczas spotkania wigilijnego w dniu 19 grudnia 2014 r. Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Wałeckiej "Amazonka", które odbyło się w sali "Biorol" w Wałczu władze samorządowe powiatu reprezentował Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki.

W dniu 19 grudnia 2014 r. Starosta Wałecki Bogdan Wankiewicz był gościem na spotkaniu wigilijnym, które odbyło się w hali sportowej w koszarach Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny - Wschód przy ul. Kościuszki 24 w Wałczu.

     
Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego OSP RP

W dniu 18 grudnia 2014 r. Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego, które odbyło się w Bornem Sulinowie.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Zarząd podsumował swoją działalność za 2014 r. oraz ustalił nowy kalendarz działań na 2015 r. Posiedzenie było również spotkaniem wigilijnym, podczas którego wszyscy złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia.


     
Święto Szkoły - VI Festiwal Nauki w ZS nr 4 RCKU
Pod hasłem "Rok Zawodowców - Szkoła Fachowców"


Tradycyjnie Festiwal Nauki w Zespole Szkół Nr 4 RCKU w Wałczu połączony był ze Świętem Szkoły.

Od 15 do 17 grudnia 2014 r. miały miejsce w szkole różne konkursy, turnieje i quizy. Uczniowie zmagali się przed monitorami komputerów, rozwiązywali testy matematyczne, uczestniczyli w konkursach chemicznych, a także rywalizowali na boisku szkolnym w konkurencjach sportowych. Ponadto zorganizowano wystawki i prezentacje tematyczne, w tym m.in.: wystawę monet i banknotów kolekcjonerskich, stroików bożonarodzeniowych i dekoracji świątecznych, ciast i wypieków, stoisko turystyczno hotelarskie, wystawę robotów, wystawę fotograficznąz kronik szkolnych. Dzień 15 grudnia br. był także dniem otwartym dla gimnazjalistów, którzy mogli obejrzeć prezentację szkoły oraz szereg specjalnie przygotowanych pokazów.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Jednak najważniejszy był Wielki Finał VI Festiwalu Nauki i Uroczysta Akademia w dniu 17 grudnia br., która odbyła się sali kina "Tęcza". Podczas tego uroczystego podsumowania VI Festiwalu Nauki oraz Święta Szkoły władze samorządowe Powiatu Wałeckiego reprezentowali: Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki i Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu.
Pani Wicestarosta podziękowała w imieniu Bogdana Wankiewicza Starosty Wałeckiego za zaproszenie na uroczystość oraz pogratulowała Pani Dyrektor ZS Nr 4 RCKU Dorocie Matuszak - Klupczyńskiej za wspaniałą organizację VI już Festiwalu Nauki.
Podczas uroczystości wystąpiło wielu szkolnych artystów, którzy uświetnili Akademię.
Można było obejrzeć: skecze kabaretowe, tańce w wykonaniu dziewcząt i chłopców, pokazy akrobatyczne, a także wysłuchać piosenek w wykonaniu szkolnych zespołów.


     
II sesja Rady Powiatu V kadencji

W dniu 12 grudnia 2014 r. sali narad Starostwa Powiatowego w Wałczu odbyła się II sesja Rady Powiatu w Wałczu V kadencji.

Rada Powiatu podjęła m.in. uchwały w sprawie:
 • powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu,
 • wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu,
 • wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu,
 • utworzenia komisji stałych Rady Powiatu w Wałczu, powołania składów osobowych oraz ustalenia przedmiotu działania,
 • delegowania radnych Rady Powiatu w Wałczu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/239/2014 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki


     
Wieczorek poetycki

W dniu 11 grudnia 2014 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki wzięła udział w wieczorku poetyckim poświęconym twórczości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który odbył się w auli Zespołu Szkół Nr 1 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
To był kolejny, już siódmy, wieczorek poezji przygotowany przez Koło poetyckie, prowadzone pod opieką mgr Moniki Kulikowskiej w Zespole Szkół Nr 1 w Wałczu. Wśród widzów, którzy przybyli na spotkanie, była pani Burmistrz Miasta Wałcz oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu. Na koniec Jolanta Wegner oraz zaproszeni goście, dziękując młodzieży za pięknie przygotowany program artystyczny, złożyli zebranym życzenia świąteczne.


     
Kolacja wigilijna w Internacie ZS Nr 3

W dniu 11 grudnia 2014 r. Jolanta Wegner Wicestarosta Wałecki oraz Zbigniew Wolny Sekretarz Powiatu uczestniczyli w uroczystej kolacji wigilijnej zorganizowanej w Internacie Zespołu Szkół Nr 3 w Wałczu.
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
Powiat Wałecki Powiat Wałecki Powiat Wałecki
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Piotr Filipiak Dyrektor ZS Nr 3, grono pedagogiczne internatu oraz młodzież mieszkająca w internacie.
Kolacja wigilijna rozpoczęła od życzeń świątecznych oraz noworocznych, a następnie podzielono się opłatkiem. Na stołach królowały wigilijne potrawy, a obecni na spotkaniu uczniowie śpiewali kolędy przy akompaniamencie Dariusza Izbana.

BIP   |    ESP   |    Biuletyn "Powiat Wałecki"   |    Fundusze UE   |    Galeria   |    Filmy   |    Organizacje pozarządowe   |    Przetargi   |    Ogłoszenia   |    PODN   |    Powiaty partnerskie   |    Sport   |    Katalog wałeckich firm   |    PWSZ   |    Oferty pracy   |   
ARCHIWUM WIADOMOŚCI

2017
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2013
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2011
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2010
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2009
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2008
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2007
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2006
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2005
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2004
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2003
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2002
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII